Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

EDİTÖR

Dr. Özkan CİĞA, Adıyaman Üniversitesi

 

 

 

EDİTÖR YARDIMCILARI

Dr. Fadime TİKBAŞ APAK, Adıyaman Üniversitesi

Dr. Selim SOMUNCU, Adıyaman Üniversitesi
 

YAYIN KURULU

Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Amina Siljak JESENKOVIÇ, Saraybosna Üniversitesi

Doç. Dr. Blanka KLIMOVÁ, University of Hradec Králové

Doç. Dr. Mustafa KARABULUT, Adıyaman Üniversitesi

 

 

 

AKADEMİK DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ertan ÖRGEN, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Köksal ALVER, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet GÜROL, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. M. Hilmi UÇAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sami TOPÇU, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Nihayet ARSLAN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman ÇALDAK, İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Şahmurat ARIK, Kastamonu Üniversitesi

 

 

Doç. Dr. Gökhan TUNÇ, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Kader SÜRMELİ, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet YILMAZ, Adıyaman Üniversitesi

Doç. Dr. Remziye CEYLAN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Yılmaz IRMAK, Bingöl Üniversitesi

Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK, Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Yücel YİĞİT, Polis Akademisi Başkanlığı

 

 

Dr. Abdülhakim TUĞLUK, Iğdır Üniversitesi

Dr. Ahmet KILINÇ, Dicle Üniversitesi

Dr. Ayça KARTAL, Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Barış AYTEKİN, Kırklareli Üniversitesi

Dr. Berna FİLDİŞ, Bartın Üniversitesi

Dr. Fatih ALTUĞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Faysal ÖZDAŞ, Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Habibe KAZANCIOĞLU, Trakya Üniversitesi

Dr. Hakan TAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Hayrunnisa TURAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Hüseyin MERTOL, Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Hüseyin SARAÇOĞLU, Giresun Üniversitesi

Dr. İnci DEMİRAĞ TURAN, Samsun Üniversitesi

Dr. Mehmet SÜMER, Adıyaman Üniversitesi

Dr. Mehmet Nur TUĞLUK, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Melike KARABACAK, Artvin Çoruh Üniversitesi

Dr. Murat ÖZKUL, Balıkesir Üniversitesi

Dr. Nur AKCANCA, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Ömer ÇELİKKOL, Süleyman Demirel Üniversitesi

 

 

YABANCI DİL UZMANI

Öğr. Gör. Hakkı ŞİMŞEK, Adıyaman ÜniversitesiSEKRETARYA

Arş. Gör. Ufuk SARITAŞ, Adıyaman Üniversitesi