Marmara University Journal of Turkology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-6743 | e-ISSN 2529-0045 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Marmara University |


Marmara University Journal of Turkology (MUJOT) aims to present the cultural riches as well as the historical and contemporary realities of the Turkic world within a scientific framework. It also aims to inform the public of scientific studies of international quality focusing on the Turkic World.MUJOT publishes articles that approach the current and historical problems of the Turkic world from a scientific perspective and propose solutions to these issues.

Marmara University Journal of Turkology

ISSN 2148-6743 | e-ISSN 2529-0045 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Marmara University |
Cover Image


Marmara University Journal of Turkology (MUJOT) aims to present the cultural riches as well as the historical and contemporary realities of the Turkic world within a scientific framework. It also aims to inform the public of scientific studies of international quality focusing on the Turkic World.MUJOT publishes articles that approach the current and historical problems of the Turkic world from a scientific perspective and propose solutions to these issues.

Volume 7 - Issue 2 - Dec 18, 2020
 1. Hârezmşâhlar Dönemi Emirlerinden Mayacuk/Mayancuk ve Faaliyetleri
  Pages 267 - 286
  Gülseren AZAR NASIRABADI
 2. Habeşistan İmparatoru II. Menelik’in Silah Taciri: Serkiz Terziyan (1868-1915)
  Pages 287 - 312
  Sinan ÇAKAR
 3. II. Dünya Savaşı Sonrası ABD Politikalarının Türkiye-Yunanistan İlişkilerine Etkileri (1946-1954)
  Pages 313 - 342
  Tuğba ERAY BİBER
 4. Elçin’in Ölüm Hükmü Romanı Üzerinden Sovyet Sistemine Bakış
  Pages 343 - 360
  Mehdi GENCELİ, Furkan ABİR
 5. Nikolay Fedoroviç Katanov’un Kütüphanesinin Türkiye’ye Getirilmesine Dair Bir İnceleme
  Pages 361 - 376
  Gülcan İNALCIK
 6. I. Dünya Savaşı Sırasında Edirne’ye İskân Edilen Muhacirler
  Pages 377 - 393
  Ayşegül İNGİNAR KEMALOĞLU
 7. Muxtar Mağawin’in Bazı Eserlerinde Ölçü Bildiren İfadeler
  Pages 394 - 425
  Gülmira OSPANOVA
 8. Geçmişin Gölgesinde Türk-İngiliz İlişkileri: Mısır’ı “Ayaklandırma” Algısı ve Türk Basını (1924-1927)
  Pages 426 - 440
  Ü. Gülsüm POLAT
 9. Sıhhatname Türüyle İlgili Bazı Problem, Tespit ve Düşünceler
  Pages 441 - 467
  Betül SİNAN NİZAM
 10. Haçlı Kaynaklarında Türk İmajı (Gesta, Raimundus, Fulcherius Örneği ve Değerlendirme)
  Pages 468 - 484
  Sevtap GÖLGESİZ KARACA
 11. İlhanlı Sarayında Budizm
  Pages 485 - 506
  Serkan DERİN
 12. Selçuklular ve Fars Edebiyatını Himayesi
  Pages 507 - 522
  Çetin KASKA
 13. Muhammet Gür, Kendi İçinde ve Kendine Göre Süleyman Nazif, Dergâh Yayınları, İstanbul 2020, 541 s. (ISBN: 978-975-995-981-4).
  Pages 523 - 524
  Mustafa DERE
 14. Mehmet Tütüncü, Turkish Palestine (1069-1917): Inscriptions from al-Khalil (Hebron), Nabi Musa and Other Palestinian Cities under Turkish Rule, SOTA Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi Yayınları, Haarlem 2008, 320 s. (ISBN: 978-90-6921-004-9).
  Pages 525 - 529
  Suat KAYMAK
 15. Paul Fesch, Abdülhamid’in Son Günlerinde “İstanbul”, çev. Erol Üyepazarcı, Pera Turizm Yayınları, İstanbul 1999, 697 s. (ISBN: 975 – 8065 – 17 – 3).
  Pages 530 - 533
  Fırat KÜSKÜ
Indexes and Platforms