Hikmet - Journal of Academic Literature
Submission Date
Start: April 29, 2021
End: September 10, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2458-8636 | e-ISSN 2458-8636 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet TANYILDIZ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/hikmet


BAHAR 2021 SAYIMIZ YAYIMLANMIŞTIR

Kıymetli Okurlarımız,

Hikmet Dergisi 7. Yılında 14. Sayısı ile yayında. Bu sayıda emeği geçen yazar, hakem ve editörlerimize teşekkür ederiz.


Editör Prof. Dr. Ahmet TANYILDIZ

Hikmet - Journal of Academic Literature

ISSN 2458-8636 | e-ISSN 2458-8636 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet TANYILDIZ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/hikmet
Cover Image


BAHAR 2021 SAYIMIZ YAYIMLANMIŞTIR

Kıymetli Okurlarımız,

Hikmet Dergisi 7. Yılında 14. Sayısı ile yayında. Bu sayıda emeği geçen yazar, hakem ve editörlerimize teşekkür ederiz.


Editör Prof. Dr. Ahmet TANYILDIZ
Issue 14 [BAHAR 2021] - Apr 30, 2021
 1. DÜNÜN ACILAR ŞEHRİ, BUGÜNÜN SERVİLER, GÜLLER VE IHLAMURLAR KENTİ: ESKİ ZAĞRA
  Pages 1 - 15
  Rıdvan CANIM
 2. DERVİŞ AHMED GURBÎ'NİN YENİ BİR ESERİ: RİSÂLE-İ MÜNÂCÂT
  Pages 16 - 38
  Seydi KİRAZ, Mustafa Ramazan YÜKSEL
 3. SU KASİDESİ’NDE “ÖZGÜNLÜK”LER ÜZERİNE
  Pages 39 - 53
  Ömer DEMİRBAĞ
 4. GÜLİSTÂN’A NAZİRE FARSÇA BİR ESER: SÂYİLÎ’NİN RAVZATÜ’L-AHBÂB’I
  Pages 54 - 79
  Çetin KASKA
 5. ADNÎ’NİN ŞİİRLERİNDE TOPLUM HAYATI
  Pages 80 - 114
  Murat KEKLİK
 6. ÖYKÜLEYİCİ BİR METİN OLARAK AHMED-İ RIDVÂN’IN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVİSİ
  Pages 115 - 147
  Ayşe ULU
 7. AHDÎ-İ BAĞDÂDÎ’NİN DERLEDİĞİ ŞİİR MECMUASI
  Pages 148 - 192
  İsa AKPINAR, Önder YAŞAR
 8. NEF’Î VE NEDÎM’İN ŞİİRLERİNDE ŞÛHLUK
  Pages 193 - 202
  Abdulmuttalip İPEK
 9. NEŞR İÇÜN EŞREF BEG’İN BASILDI DÎVÂNI TAMÂM: EŞREF PAŞA DÎVÂNI’NIN BASIMINA YAZILAN TARİH MANZUMELERİ
  Pages 203 - 216
  Ali YÖRÜR
 10. SÂDIK VİCDÂNÎ’NİN TEFE’ÜL-NÂME-İ İMÂM SÜHREVERDÎ TERCÜMESİ
  Pages 217 - 240
  Murat ASLAN
 11. SÜLEYMAN NAZİF EFENDİ VE "EŞ'AR VE MÜNŞEAT"I
  Pages 241 - 258
  İdris ARAZ
 12. III. MURAD’A SUNULMUŞ ÜÇ KASİDE: KÂMÎ, NÂLÎ VE MEHMED SUÛDÎ EFENDİ’NİN KASİDELERİ
  Pages 259 - 281
  Uğur ÖZTÜRK
 13. HÂFIZ DİVÂNI’NDA SEVGİLİ VE SEVGİLİNİN YÜZ VE YANAK GÜZELLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN BENZETMELER
  Pages 282 - 296
  Meral KINAYTÜRK
 14. HİKÂYE VE ROMAN YAZARI ESMA OCAK’TA FEMİNİZM
  Pages 297 - 314
  Kemal TİMUR, Ömer TOPCU
 15. AL FİSTANLI GELİNCİKLER ŞAİRİ YALÇIN YÜCEL VE POETİKASI
  Pages 315 - 343
  Bayram KAYABAŞI, Mehmet Fetih YANARDAĞ
 16. RAMAZAN DİKMEN’İN “KIYIYA VURANLAR” ADLI HİKÂYE KİTABINDA AYRILIĞA YAZGILI AŞKLAR
  Pages 344 - 364
  Selami ÇAKMAKCI
 17. LEYLÂ ERBİL'İN ROMANLARINDA MİNÖR OLUŞ
  Pages 365 - 383
  Meliha Yonca ERDEM
 18. KUMUK TÜRKÇESİNDE KÖKTÜRKÇE SÖZLÜKSEL UNSURLAR
  Pages 384 - 405
  Türker Barış BULDUK
 19. SIRRÎ RÂHİLE HANIM’IN GAZELLERİNDE BİRLEŞİK FİİLLER
  Pages 406 - 422
  Mahsun ATSIZ
 20. İBNÜLEMİN İLE HARPUTLU MÜDERRİS-MÜFTÜ KEMALEDDİN EFENDİ'NİN MEKTUPLAŞMALARI (KİTAP DEĞERLENDİRME)
  Pages 423 - 427
  Serap DENİZMEN
 21. TARİHİN TAŞIYICI BELLEKLERİYLE TARİHTEN SAHNEYE TÜRK TİYATROSU ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (KİTAP DEĞERLENDİRME)
  Pages 428 - 433
  Rabia BAKIRDAŞ
Submission Date
Start: April 29, 2021
End: September 10, 2021