ISSN: 2458-8636
e-ISSN: 2458-8636
Founded: 2015
Period: Biannually
Publisher: Ahmet TANYILDIZ
Cover Image
       

DEĞERLİ OKURLARIMIZ,

Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), Bahar 2023 Sayısı için makale kabülünü kapatmıştır. Âşık Veysel Hatırasına Gelenek ve Edebiyat Özel Sayısı için makale kabülü 4 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecektir. 

Özel Sayımızda

1. Âşık Veysel'in âşık-şair olarak şahsiyeti

2. Âşık Veysel'in dönemiyle ilişkisi

3. Âşık Veysel'in gelenekten tevarüs ettikleri

4. Âşık Veysel'in geleceğe mirası

5. Türk edebiyatında âşık tarzı şiir geleneği

6. Geleneğe bağlı Türk şiirinin mahiyeti 

gibi konular başta olmak üzere şiir konusunda kaleme alınmış çalışmalara yer verilecektir.

Submission Date: Start: January 12, 2023 End: June 4, 2023

2022 - Issue: 17 [GÜZ, 2022]

Research Article

9. TABLODAKİ KADININ HATIRASI

ULAKBİM-DERGİPARK Bünyesinde Faaliyet Gösteren HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature) 

Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Bir Dergidir.