Hikmet-journal of academic literature
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2458-8636 | e-ISSN 2458-8636 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet TANYILDIZ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/hikmetDeğerli Hikmet Kullanıcıları!


13. Sayı'da (Güz 2020) için makale kabulü sona ermiştir.

Gönderilecek makaleler sonraki sayı için değerlendirmeye alınacaktır.

İlginiz için teşekkür ederiz. 

Hikmet-journal of academic literature

ISSN 2458-8636 | e-ISSN 2458-8636 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet TANYILDIZ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/hikmet
Cover ImageDeğerli Hikmet Kullanıcıları!


13. Sayı'da (Güz 2020) için makale kabulü sona ermiştir.

Gönderilecek makaleler sonraki sayı için değerlendirmeye alınacaktır.

İlginiz için teşekkür ederiz. 

Issue 12 [BAHAR 2020] - Apr 1, 2020
 1. ÜÇ YAZMA METİNDE HZ. İBRAHİM'İN HZ. İSMAİL'İ KURBAN ETMESİ
  Pages 1 - 25
  Mehmet Emin BARS
 2. İĞNE VE KALEM: MUSTAFA SAFVET EFENDİ'NİN 'BERANJE' MANZUMESİ
  Pages 26 - 36
  İsmail Alperen BİÇER
 3. XVII. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ HAYLÎ VE YAYIMLANMAMIŞ GAZELLERİ
  Pages 37 - 48
  Hamza KOÇ
 4. CHALLENGES AND SOLUTIONS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND IMPACTS OF TRILINGUALISM IN KAZAKHSTAN
  Pages 49 - 60
  Halil KÜÇÜKLER
 5. HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’İN “MAİ VE SİYAH” ROMANINDA ANNEYE DÖNÜŞ İZLEĞİ
  Pages 61 - 71
  Mustafa KARABULUT
 6. 16. ASIRDAN BİR ZAFER-NÂME ÖRNEĞİ: MUHYÎ-İ GÜLŞENÎ'NİN GAZÂLE-NÂME ADLI ESERİ
  Pages 72 - 112
  Önder YAŞAR
 7. DİVAN ŞİİRİNDE SEVGİLİNİN GÜZELLİK UNSURU OLARAK PÜSKÜRME BEN
  Pages 113 - 129
  Halil Sercan KOŞİK
 8. SULTAN III. MUSTAFA’YA SUNULAN CÜLÛSİYYELERİ İÇEREN BİR MECMUA
  Pages 130 - 153
  Enes YILDIZ YILDIZ
 9. TERSANECİLİK TERİMLERİ İLE KALEME ALINMIŞ EDEBÎ BİR MEKTUP
  Pages 154 - 168
  Büşra ÇELİK
 10. TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E KADAR BİR MEKTEP OLARAK DÜŞÜNÜLEN TİYATRONUN YOZLAŞTIRICI ETKİSİNİN ROMANLARA DÜŞEN GÖLGESİ YAHUT MEKTEBİN ARKA BAHÇESİ
  Pages 169 - 186
  Çetin ARSLAN
 11. ÖTEKİ ÜZERİNDEN KİMLİĞİN İNŞASI: YENİ LİSAN HAREKETİNDE İMAJ, ÖTEKİ VE KİMLİK KAVRAMLARI
  Pages 187 - 199
  Yasin YAVUZ
 12. HURÛFÎ ŞAİR ARŞÎ’NİN NESÎMÎ’NİN GAZELLERİNE NAZÎRELERİ
  Pages 200 - 219
  Murat ASLAN
 13. XVI. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ EMÎREK VE ŞAİRİN KÜTAHYA BELEDİYESİ MUSTAFA HAKKI YEŞİL KÜTÜPHANESİ 24431/2 NUMARADA KAYITLI MECMUADA YER ALAN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ
  Pages 220 - 258
  Bahadır KURT
 14. AMASYALI ‘IDÎ-ZÂDE AKİF MUSTAFA VE DİVANI
  Pages 259 - 281
  Tolga ÖNTÜRK , Özcan TUNÇADAM
 15. KİTAP TANITIMI [NÂFÎ'ZÂDE AHMED ES’AD-MİR’ÂT-İ MUHAMMEDÎ-DÎVÂN ŞİİRİNDEN NA'T ÖRNEKLERİ]
  Pages 282 - 286
  Saddam ÇOKUR