ISSN: 2458-8636
e-ISSN: 2458-8636
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Ahmet TANYILDIZ
Kapak Resmi
       

DEĞERLİ OKURLARIMIZ,

Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), Bahar 2023 Sayısı için makale kabülünü kapatmıştır. Âşık Veysel Hatırasına Gelenek ve Edebiyat Özel Sayısı için makale kabülü 4 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecektir. 

Özel Sayımızda

1. Âşık Veysel'in âşık-şair olarak şahsiyeti

2. Âşık Veysel'in dönemiyle ilişkisi

3. Âşık Veysel'in gelenekten tevarüs ettikleri

4. Âşık Veysel'in geleceğe mirası

5. Türk edebiyatında âşık tarzı şiir geleneği

6. Geleneğe bağlı Türk şiirinin mahiyeti 

gibi konular başta olmak üzere şiir konusunda kaleme alınmış çalışmalara yer verilecektir.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 12 Ocak 2023 Bitiş: 4 Haziran 2023

2022 - Sayı: 17 [GÜZ, 2022]

Araştırma Makalesi

9. TABLODAKİ KADININ HATIRASI

ULAKBİM-DERGİPARK Bünyesinde Faaliyet Gösteren HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature) 

Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Bir Dergidir.