Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

 • Hakemlik sürecine alınacak makalenin yazı metninde yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, adres vb.) hiçbir bilgi bulunmamalıdır. Yazarla ilgili bilgi yayın aşamasında editör tarafından talep edilecektir.
 • İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti gerekli görmesi durumunda düzeltebilir
 • Derginin yayın etiği ile ilgili hususlar "Etik Kurallar" başlığı altında ayrıntılı olarak belirtildiği gibi şu hususlara riayet edilmesi gerekmektedir:

        a. Dergimize gönderilen her yazı, teknik yayın kurulunun ön kontrolünden sonra editör kurulunun dışında iki bağımsız hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmelerinin olumlu kanaat belirtmeleri üzerine yazı tekrar yayın kurulunda değerlendirilir ve gerekli telif ve etik belgelerin temininden sonra yazı yayımlanmak üzere düzenleme/mizanpaj aşamasına geçirilir. Gerekli düzenlemelerden sonra yazının doi numarası temin edilerek yayın sırasına alınır. 

        b. Dergimize gönderilen her yazı intihal tespit programında taranarak değerlendirilir. Asgari koşulların altında kalan makaleler değerlendirilmez. İntihal tespiti için iThenticate programı kullanılır. Bu sistem aracılığıyla makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmadığı veya herhangi bir intihal içermediği teyit edilir. 

 • Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office 2010 ve üzeri bir programda Cambria veya Times Yazı Tipi, 11 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı (Özet ve Abstract 9 punto 1 satır aralığı). Farklı yazı tipi kullananlar yazı tipini destekleyen fontları da eklemelidir.
 • Yazının pay ayarları: üst: 4cm, sol: 4cm, sağ: 4cm, alt: 4cm, paragraf aralığı: önce 6nk; sonra 6nk; satır aralığı: tek olmalıdır.
 • Çalışmalar, derginin https://dergipark.org.tr/journal/375/submission/start adresinden elektronik olarak gönderilmelidir.
 • Çalışmanın başına, 250 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilde Öz (Abstract) ve Anahtar kelimeler (Keywords) konulmalıdır.
 • Çalışmalardaki sıralama şu şekilde düzenlenmelidir:

 

TÜRKÇE BAŞLIK

Öz

Anahtar Kelimeler

 

İNGİLİZCE BAŞLIK

Abstract

Keywords

 

Giriş

Bölümler

Sonuç

Kaynakça

 

 • Makalelerdeki alıntılar, İsnad 2. Edisyon Metiniçi Atıf Sisteminin kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde verilmelidir. (bk. Kaynakça yazımı)
 • Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.
 • Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.
 • Çalışmaların Nisan sayısı için en geç 10 Mart, Ekim sayısı için en geç 10 Eylül’e kadar elektronik ortamda dergiye ulaşması gerekmektedir.

 

KAYNAKÇA YAZIMI

İSNAD 2. EDİSYON METİNİÇİ ATIF SİSTEMİ
A-KİTAPLAR

    a) Tek yazarlı kitap
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Basım Yılı).
Örnek: ... (Onay, 2000).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek: ... (Onay, 2000, 22-27).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Onay, Ahmet Talat. Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı. Ankara: Akçağ Yayınları, 2000.

    b) İki yazarlı kitap:
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Basım Yılı).
Örnek: … (Şentürk - Kartal, 2004).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Basım Tarihi, Sayfa Numarası).
Örnek: … (Şentürk – Kartal, 2004, 96.)

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı – Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Şentürk, Ahmet Atilla - Kartal, Ahmet. Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Dergah Yayınları, 2004.

    c) İkiden çok yazarlı kitap:
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Yılı).
Örnek: … (İsen vd., 2002).

Doğrudan Alıntı: …(İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek: … (İsen vd., 2002, 82).

Kaynakçada: İlk Yazar Soyadı, Adı vd. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: İsen, Mustafa vd. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları, 2002.

    d) Editörlü kitapta bölüm :

İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı).
Örnek: … (Kılıç, 2009).

Doğrudan Alıntı: … (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek: … (Kılıç, 2009, 281).

Kaynakçada: Bölüm Yazarının Soyadı, Adı. “Bölüm Adı”. çev. Çevirenin Adı Soyadı. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Kılıç, Atabey. “Manzum Sözlükler-Beden Kelimeleri Sözlüğü”. Beden Kitabı. ed. Emine Gürsoy vd. 277-300. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2009.

• Yazar sayısı üç veya daha fazla ise ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
• Editör sayısı üç veya daha fazla ise ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

    e) Yazma eser (Müellifi bilinen) 

İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası).
Örnek: … (Lebîb-i Âmidî, Ali Emiri Ef. Manzum, 382.)

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Numarası).
Örnek: … (Lebîb-i Âmidî, Ali Emiri Ef. Manzum, 382, 15b-16a).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi
Örnek: Lebîb-i Âmidî. Dîvân-ı Lebîb. İstanbul: Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Ef. Manzum, 382, 15b-16a.

    f) Yazma eser (Müellifi bilinmeyen) 

İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazma Eser Kısa Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası).
Örnek: … (Tefsîru suveri’l-Kur’ân, Yazmalar, 363/2.)

Doğrudan Alıntı: … (Yazma Eser Kısa Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Numarası).
Örnek: … (Tefsîru suveri’l-Kur’ân, Yazmalar, 363/2, 51a).

Kaynakçada: Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi
Örnek: Tefsîru suveri’l-Kur’ân. Ankara: Milli Kütüphane, Yazmalar, 363/2, 481-72b.

B-MAKALELER

    a) Tek yazarlı makale
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Yılı).
Örnek: … (Kaplan, 1951).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Yılı, Sayfa Numarası).
Örnek: … (Kaplan, 1951, 167-187).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek: Kaplan, Mehmet. “Tabiat Karşısında Abdülhak Hamid II”. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 4/3 (1951), 167-187.

     b) İki yazarlı makale
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Yılı).
Örnek: … (Albayrak – Erkal, 2003).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Yılı, Sayfa Numarası).
Örnek: … (Albayrak – Erkal, 2003, 77-80).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı – Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek: Albayrak, Mustafa – Erkal, Metin. “Başarıya Giden Yolda İfade ve Beceri Derslerinin (Türkçe-Matematik) Birlikteliği”. Milli Eğitim Dergisi 158, (2003), 77-80.

• Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
Metin içi göndermedeki örnek: (Ayten vd., 2012).
Kaynakçada örnek: Ayten, Ali vd. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

C-ANSİKLOPEDİ MADDESİ
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek: … (Akün, 1994)

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).
Örnek: … ( Akün, 1994, 160).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Yıl.
Örnek: Akün, Ömer Faruk. “Divan Edebiyatı”. DİA. 9/ 389-427. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1994.

D-YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Kurum Adı Kısaltması, Basım Yılı).
Örnek: … (DPT, 2009).

Doğrudan Alıntı: … (Kurum Adı Kısaltması, Basım Tarihi, Sayfa Numarası).
Örnek: … (DPT, 2009, 74).

Kaynakçada: Kurum Adı Kısaltması, Kurum Adı. Eser Adı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı. Erişim Adresi
Örnek: DPT, Devlet Planlama Teşkilatı. Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: DPT Yayınları, 2009. 

E-ÇEVİRİ ESERLER
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Basım Yılı).
Örnek: … (Andrews, 2000).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Basım Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek: … (Andrews, 2000, 135).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. çev. Çeviren Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Andrews, Walter G. Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı. çev. Tansel Güney. Ankara: İletişim Yayınları, 2000.

F-TEZLER

İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek: … (Arslan, 2015).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).
Örnek: … (Arslan, 2015, 213).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yılı.
Örnek: Arslan, Mustafa Uğurlu. Klasik Türk Edebiyatında Temîmüddârî Kıssaları. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2015.

G-BİLDİRİLER
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).
Örnek: … (Çeltik, 2014).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek: … (Çeltik, 2014, 119).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. “Bildiri Adı”. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Çeltik, Halil. “Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Excel Kullanımı”. Alî Emîrî Hatırasına Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Bildiriler Kitabı. 111-123. Diyarbakır: 2014.

H- İNTERNET KAYNAKLARI
    a) E-Makale
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Erişim Günü Ayı Yılı).
Örnek: … (Pilav, 12.04.2015).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek: … (Pilav, 2015).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Site Adı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek: Pilav, Salim. “Âkif Paşa”. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. 12.04.2015. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1003

    b) Ansiklopedi-Web
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Gün Ay Yıl).
Örnek: … (Küçük, 16 Nisan 2019).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Gün Ay Yıl).
Örnek: … (Küçük, 16 Nisan 2019).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). ed. Editör Ad Soyadı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek: Küçük, Raşit. “İsnad”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 16 Nisan 2019. https://islamansiklopedisi.org.tr/isnad–hadis

    c) E-Kitap
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).
Örnek: … (Akdoğan, 2015).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek: … (Akdoğan, 2015, 15).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Yayın Formatı: Yayıncı, x. Basım, Yayın Tarihi. Erişim Adresi
Örnek: Akdoğan, Yaşar. Ahmedî Divanı. E-kitap: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2015. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78357/ahmedi-divani.html

NOT: Arapça, Farsça, Türkçe eser adları, yer adları, özel isimler vb. kavramların yazımı;
Dinî, edebî, kültürel kavram ve kısaltmalarının yazımı;
Hicrî, Milâdî, Rûmî tarihlerin yazılışı; Latin ve Arap rakamlarının rakamların yazımı;
Çevriyazı usulleri;
Dil ve imlâ ilgili hususlar;
Dizin, veritabanı, atıf ve alıntılar ile ilgili hususlar konusunda İSNAD ATIF SİSTEMİ 2. EDİSYON'da belirtilen teamüllere riayet edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için https://www.isnadsistemi.org/knowledgebase_category/isnad2/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

ULAKBİM-DERGİPARK Bünyesinde Faaliyet Gösteren HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature) 

Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Bir Dergidir.