Özel Sayı

Sayı: Prof. Dr. M. Orhan Okay Özel Sayısı, 28.12.2020

Yıl: 2020

HÂTIRÂT

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KİTAP TANITIMI/DEĞERLENDİRME

ULAKBİM-DERGİPARK Bünyesinde Faaliyet Gösteren HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature) 

Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Bir Dergidir.