Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2618-6349 | e-ISSN 2618-6349 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Mehmet ÖZDEMİR | http://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded


DUYURU

Türk Edebiyatının önemli isimlerinden ve üretken yazarlarından biri olan Orhan Kemal’in ölümünün ellinci yılı dolayısıyla Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Eylül 2020’de, Ölümünün 50. Yılında Türk Edebiyatının Usta Kalemi Orhan Kemal Özel Sayısı yayımlayacaktır.   

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, Prof. Dr. Ülkü ELİUZ, Doç. Dr. Fatih SAKALLI ve Dr. İsmail KEKEÇ’in misafir editörlükleriyle katkıda bulunacakları bu özel sayıda, yazarımızın ölümünün ellinci yılı dolayısıyla Orhan Kemal’in sanatı ve eserleri bağlamında hazırlanmış bilimsel çalışmaları yayımlamaktan kıvanç duyacaktır.

Orhan Kemal Özel Sayısı için makale kabul tarihleri: 1 Mayıs - 31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ağustos 2020 sayısı için makale kabul tarihleri: 15 Mayıs - 15 Temmuz 2020


WhatsApp İletişim: 0228 214 15 04

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

ISSN 2618-6349 | e-ISSN 2618-6349 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Mehmet ÖZDEMİR | http://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded
Cover Image


DUYURU

Türk Edebiyatının önemli isimlerinden ve üretken yazarlarından biri olan Orhan Kemal’in ölümünün ellinci yılı dolayısıyla Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Eylül 2020’de, Ölümünün 50. Yılında Türk Edebiyatının Usta Kalemi Orhan Kemal Özel Sayısı yayımlayacaktır.   

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, Prof. Dr. Ülkü ELİUZ, Doç. Dr. Fatih SAKALLI ve Dr. İsmail KEKEÇ’in misafir editörlükleriyle katkıda bulunacakları bu özel sayıda, yazarımızın ölümünün ellinci yılı dolayısıyla Orhan Kemal’in sanatı ve eserleri bağlamında hazırlanmış bilimsel çalışmaları yayımlamaktan kıvanç duyacaktır.

Orhan Kemal Özel Sayısı için makale kabul tarihleri: 1 Mayıs - 31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ağustos 2020 sayısı için makale kabul tarihleri: 15 Mayıs - 15 Temmuz 2020


WhatsApp İletişim: 0228 214 15 04

Sosyal Medya

19074   19075   19077