KVKK İle İlgili Açıklama

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bu düzenlemenin yapılması tüm Kamu Kurumları, Özel Sektör vd. için yürüttükleri işler ve hizmetlerde zorunludur. Bildiğiniz gibi kanun gereği günlük hayatımızda, bu metinler, ürün/hizmet aldığımız birçok firma (alışveriş yapılan internet siteleri vb.), banka vb. tarafından, ürün/hizmeti alırken kişisel veriler kullanıldığı için onaylatılmaktadır. Kamu kurumlarında ilgili kanun gereği düzenlemeler daha yeni yeni olmaktadır.

Bu kapsamdaki düzenleme, TÜBİTAK Hukuk Hizmetleri Başkanlığımızın değerlendirmesi sonucunda yapılmış, DergiPark'ta kullanıcılarımızın haklarını ve kişisel verilerini koruyan Aydınlatma (Bilgilendirme) Metni ve Açık Rıza Metni yayınlanmıştır. İlgili kanun gereği, DergiPark sistemde bu metinlerin kullanıcılarımıza onaylatılması konusunda düzenleme yapılmıştır.

Kullanıcılarımızın Kişisel Verileri, DergiPark sistemde Kullanıcı Profil sayfalarında ve sisteme giriş yapılırken kullanılmaktadır. Kullanıcılarımız sistemde işlemlerini yürütebilmek için bu metinleri onaylamalıdır. Açık erişim bir altyapı olan DergiPark'ta yabancı yazarlar, hakemler, editör kurul üyeleri de bulunmaktadır. Metinlerin ingilizceye çevrilmesinden sonra bu kullanıcılarımız için de uygulamaya geçilecektir. Bu nedenle Aydınlatma metninde KVKK'nın 11. maddesine atıfta bulunulmaktadır. DergiPark Kullanıcı Profil sayfalarında kişisel verilere erişim vardır.

DergiPark'taki kişisel verilerin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı kişi veya kuruluş bulunmamaktadır. Bu veriler, açık bir platform olan DergiPark'ta kullanıldığı için (nerede kullanıldığı belirtilmiştir) KVKK kanunu gereği kullanıcılarımıza, kanunun düzenleme formatını belirlediği ve onaylatılması gereken ilgili metinlerle, kişisel verilerin neler olduğu, hizmet kapsamında bu verilerin nasıl kullanıldığı, nereden temin edildiği, nasıl işlendiği vb. açıklanmıştır ve onaylatılmaktadır. Kanun kişilerin, kişisel verileriyle ilgili haklarını koruyan bir düzenleme getirmektedir.

Bu metin 24.03.2021 tarihinde eklenmiştir.

Last Update Time: 10/31/21, 3:05:22 PM


Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası  lisansı ile lisanslanmıştır. 

This work is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International