Journal Contacts

Editor

Mehmet ÖZDEMİR
adeddergi@gmail.com

Co-Editor

H. İbrahim DEMİRKAZIK
ibrahimdemirkazik@hotmail.com

Technical Contact

Mehmet ÖZDEMİR
adeddergi@gmail.com

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Language and Literature)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, BİLECİK

https://dergipark.org.tr/akaded


Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.