Motif Academy Journal of Folklore
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-4445 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Motif Yayıncılık |


The Motif Foundation of Folklore Education (Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı) started the publication of the Motif Academy Journal of Folklore in 2008 as a peer-reviewed scholarly journal in 2008. Until 2018, the journal was published biannually in 20 issues. Starting with the Spring 2018 issue, the board of editors went to a change in the publication policy and the journal will be published quarterly (March, June, September and December of each year). The articles submitted to the journal are being reviewed by the members of the advisory board and leading scholars in their related fields in blind review system. Articles that do not follow the publication guidelines and the principles of academic ethic are considered against the publication policies and duly rejected. The accepted articles are published according to the date of submission.We aim to publish, encourage and share folklore studies with a particular focus on the Turkey and a global perspective, that is, comprising articles subject to international peer review. Each article published in the journal permits its readers to read, download, copy, distribute, print, search or link to full text, provided that it is non-commercial. Motif Academy Journal of Folklore, ULAKBİM TR is indexed by national and international indexes such as DOAJ, ResearchBib, ERIHPLUS, CEEOL, MLA,  SIS, ASOS Index, SOBIAD, İdealOnline.

Motif Academy Journal of Folklore

ISSN 1308-4445 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Motif Yayıncılık |
Cover Image


The Motif Foundation of Folklore Education (Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı) started the publication of the Motif Academy Journal of Folklore in 2008 as a peer-reviewed scholarly journal in 2008. Until 2018, the journal was published biannually in 20 issues. Starting with the Spring 2018 issue, the board of editors went to a change in the publication policy and the journal will be published quarterly (March, June, September and December of each year). The articles submitted to the journal are being reviewed by the members of the advisory board and leading scholars in their related fields in blind review system. Articles that do not follow the publication guidelines and the principles of academic ethic are considered against the publication policies and duly rejected. The accepted articles are published according to the date of submission.We aim to publish, encourage and share folklore studies with a particular focus on the Turkey and a global perspective, that is, comprising articles subject to international peer review. Each article published in the journal permits its readers to read, download, copy, distribute, print, search or link to full text, provided that it is non-commercial. Motif Academy Journal of Folklore, ULAKBİM TR is indexed by national and international indexes such as DOAJ, ResearchBib, ERIHPLUS, CEEOL, MLA,  SIS, ASOS Index, SOBIAD, İdealOnline.

Volume 13 - Issue 30 - Jun 15, 2020
 1. ELEKTRONİK KÜLTÜR ORTAMINDA PAYLAŞILAN KORONAVİRÜS (COVID-19) ŞİİRLERİNİN FOLKLORUN VE MİZAHIN PROTESTO İŞLEVİ BAĞLAMINDA KÜLTÜRBİLİMSEL ANALİZİ
  Pages 502 - 536
  Ahmet KESKİN
 2. TÜRK HALK ANLATILARINDA ANNE ARKETİPİ
  Pages 537 - 554
  Aysun DURSUN , Damla TORUN
 3. “APTAL OĞLAN” IN MİZAH BAĞLAMINDA VAROLUŞU: ŞOR MASALLARI ÖRNEĞİ
  Pages 555 - 565
  Fatma Zehra UĞURCAN , Aynur KOÇAK
 4. KAZAN-TATAR TÜRKLERİNİN HALK ANLATILARINDA ÖLÜM
  Pages 566 - 579
  Fatma TEKİN
 5. HALK ANLATILARINDA İNTİHAR (ÖZKIYIM) OLGUSU VE PSİKO-SOSYAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 580 - 598
  Ferhat ÖZMEN
 6. SİBİRYA TÜRKLERİNDE LAMAİZM-BURKANİZM VE SUDUR KİTAPLARININ KÖKENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 599 - 613
  İ̇rfan POLAT
 7. KANLI KOCA OĞLU KAN TURALI KARİKATÜR BANDININ GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEMESİ
  Pages 614 - 635
  Hatice Kübra UYGUR , Gülden ALTINTOP TAŞ TAŞ
 8. SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE KİTAPTAN EKRANA: LEYLÂ VE MECNUN
  Pages 636 - 653
  Mehmet ÖZDEMİR
 9. GELENEKSEL TOPLUMDAN MODERN TOPLUMA GEÇİŞTE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TOPLUMSAL ETKİSİNİN ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİ ÜZERİNDEN OKUNMASI
  Pages 654 - 669
  Hakan ÇELİKTEN
 10. TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATINDA OBA İNANCI
  Pages 670 - 679
  Rövşen ALİZADE
 11. TUNCELİ'DE KÜLTÜREL BİR SEMBOL: DAĞ KEÇİSİ
  Pages 680 - 688
  Sibel TAŞ , Yılmaz KAVAL
 12. FOLKLORİK TEMSİLİN SİMGESEL DÖNÜŞÜMÜ
  Pages 689 - 700
  Özlem ALP
 13. UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER, USTALAR, TEKNİKLER VE MESLEKİ ANLATILAR: KAYSERİ-DEVELİ ÖRNEĞİ
  Pages 701 - 716
  Fatih BALCI
 14. HALK İNANIŞLARI KAPSAMINDA İNCELENEN BİR ASTROLOJİ METNİ: "DÎV-NÂME"
  Pages 717 - 735
  Duygu BİNGÖL
 15. BİR HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ: “GELİNCİK KESME”
  Pages 736 - 744
  Recep DEMİR
 16. NEVŞEHİR YÖRESİ GELENEKSEL EĞLENCE UNSURLARININ TURİZMDE KULLANIMI
  Pages 745 - 761
  Kamile SERBEST
 17. “ESKİ ÇAMLAR BARDAK OLDU” GELENEKSEL AHŞAP TORNACILIĞINDA BARDAK YAPIMI.
  Pages 762 - 777
  Mutlu KÖPÜKLÜ
 18. VAN-HAKKARİ KİLİMLERİNDE YENİ BİR DESEN: AŞİRET KAVGASI
  Pages 778 - 796
  Mine TAYLAN
 19. THE SURFACE DESIGN OF KERCHIEFS IN EGE UNIVERSITY MUSEUM'S TEXTILE COLLECTION
  Pages 797 - 808
  Tülay GÜMÜŞER
 20. RODOS SEFERİ’NDE MENTEŞE SANCAĞI MİNYATÜRLERİNE BAKIŞ
  Pages 809 - 826
  Ömür KOÇ
 21. KLASİK TÜRK EDEBİYATI MESNEVİLERİNDE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİN MİZAHI
  Pages 827 - 847
  Gökçehan Aysel YILMAZ
 22. KAHTÂN HÜRMÜZLÜ'NÜN BURASI KERKÜK ADLI OTOGRAF PİYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 848 - 859
  Rawyar JABBARİ
 23. MUTSUZLUĞUN “KAPI”SINDAKİ KADINA PSİKANALİTİK AÇIDAN BAKIŞ
  Pages 860 - 874
  Necla DAĞ
 24. CAHİT ZARİFOĞLU’NUN YAŞAMAK ADLI ESERİNİ KOPUK YAPIT KAVRAMI IŞIĞINDA OKUMAK
  Pages 875 - 888
  Nilüfer İLHAN
 25. LEİPZİG KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI BİR SEĞİR-NAME ÜZERİNE
  Pages 889 - 901
  Murat MURATOĞLU
 26. ADIYAMAN-GERGER AĞIZLARINDA ‘KADIN’ SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Pages 902 - 916
  Mehmet YEŞİLKAYA
 27. TÜRKİYE'DE KLASİK BATI MÜZİĞİ ALANINDA YAYINLANMIŞ KEMAN İLE İLGİLİ ÖĞRETİCİ ULUSAL KİTAPLARIN İNCELENMESİ
  Pages 917 - 935
  Nazlı Başak BAŞAK , Hakan BAĞCI , Ümit Kubilay CAN
 28. SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ
  Pages 936 - 954
  Burcu ZEYBEK
Indexes and Platforms