Motif Academy Journal of Folklore
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1308-4445 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Motif Yayıncılık |


The Motif Foundation of Folklore Education (Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı) started the publication of the Motif Academy Journal of Folklore in 2008 as a peer-reviewed scholarly journal in 2008. Until 2018, the journal was published biannually in 20 issues. Starting with the Spring 2018 issue, the board of editors went to a change in the publication policy and the journal will be published quarterly (March, June, September and December of each year). The articles submitted to the journal are being reviewed by the members of the advisory board and leading scholars in their related fields in blind review system. Articles that do not follow the publication guidelines and the principles of academic ethic are considered against the publication policies and duly rejected. The accepted articles are published according to the date of submission.We aim to publish, encourage and share folklore studies with a particular focus on the Turkey and a global perspective, that is, comprising articles subject to international peer review. 

Motif Academy Journal of Folklore

ISSN 1308-4445 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Motif Yayıncılık |
Cover Image


The Motif Foundation of Folklore Education (Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı) started the publication of the Motif Academy Journal of Folklore in 2008 as a peer-reviewed scholarly journal in 2008. Until 2018, the journal was published biannually in 20 issues. Starting with the Spring 2018 issue, the board of editors went to a change in the publication policy and the journal will be published quarterly (March, June, September and December of each year). The articles submitted to the journal are being reviewed by the members of the advisory board and leading scholars in their related fields in blind review system. Articles that do not follow the publication guidelines and the principles of academic ethic are considered against the publication policies and duly rejected. The accepted articles are published according to the date of submission.We aim to publish, encourage and share folklore studies with a particular focus on the Turkey and a global perspective, that is, comprising articles subject to international peer review. 

Volume 12 - Issue 27 - Sep 2019
 1. EVLİLİK VE MÜLKİYET TEMELİNDE İCAT EDİLMİŞ BİR HALK HUKUKU UYGULAMASI
  Pages 501 - 515
  Mustafa AÇA, Melike SAĞLAM
 2. BALIKESİR’DE BULUNAN BİR CÖNKTE ÂŞIK ÖMER’İN İZLERİ
  Pages 516 - 538
  Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET
 3. ÖLÜ/ÖLÜM ETRAFINDA GELİŞEN KÜLT İNANÇLAR VE GRUBUN YENİDEN BÜTÜNLEŞMESİ (SİNOP LALA KÖYÜ ÖRNEĞİ)
  Pages 539 - 552
  Filiz GÜVEN
 4. GÜNAH KEÇİSİ VE TOPLUMSAL ARINMA: HÜSEYİN RAHMİ’NİN MÜREBBİYE ROMANI
  Pages 553 - 563
  Nuran MALTA MUHAXHERİ, Ayşe SEZER
 5. OĞUZNȂMELERDE ORUN VE ÜLÜŞ PAYLAŞIMI
  Pages 564 - 579
  Ebru BİRKAN AKHAN
 6. ANADOLU TÜRKMEN AĞITLARININ YAPISI
  Pages 580 - 599
  Evrim ULUSAN ÖZTÜRKMEN
 7. KÜLTÜREL DEĞERLERİN MİKRO DÜNYASI OLARAK SANDIK İMAJI
  Pages 600 - 610
  Ramilya YARULLİNA YILDIRIM
 8. OYUNUN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİ GÜCÜ VE ŞABAN PABUCU YARIM ÖRNEĞİ
  Pages 611 - 623
  Uğur BAŞARAN
 9. A DRINK BEFITTING THE SLOW FOOD MOVEMENT: TURKISH COFFEE
  Pages 624 - 636
  Leyla ÖZGEN, Pervin ERGUN, Elif KAYMAZ
 10. ÇOCUK FOLKLORU BAĞLAMINDA VAN YÖRESİ ÇOCUK OYUNLARININ KİNESTETİK ÖĞRENME MODELİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 637 - 657
  Songül ÇAKMAK
 11. İRAN TÜRKLERİNDE BİR ARPACIK SAĞALTMA RİTÜELİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
  Pages 658 - 671
  Gülcan KIZILÖZEN
 12. SUDAN GEÇMEYE İZİNLİ OLMA/OLMAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 672 - 689
  İmran GÜNDÜZ ALPTÜRKER
 13. ARASÖZLER NASIL VE NEDEN KULLANILIR? KÖROĞLU DESTANI VE BEHÇET MAHİR ÖRNEĞİ
  Pages 690 - 703
  Adem MASATTAŞ
 14. HATAY’DA DİNÎ-ETNİK ÇEŞİTLİLİK VE BU ÇEŞİTLİLİĞİN DİLE YANSIMALARI
  Pages 704 - 715
  Funda ŞAN
 15. SİNOP İLİ DURAĞAN İLÇESİ MAHRAMA DOKUMALARININ MOTİF VE KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ
  Pages 716 - 733
  Gamze BAKIR, Hülya Serpil ORTAÇ
 16. DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇESİ KABALAR KÖYÜ DÜZ DOKUMA ÖRNEKLERİ
  Pages 734 - 748
  Habibe KAHVECİOĞLU SARI
 17. BUKET UZUNER’İN “UYUMSUZ DEFNE KAMAN’IN MACERALARI: TOPRAK” ADLI ROMANINDA PSİKOMİTOLOJİK UNSURLAR
  Pages 749 - 757
  Taylan ABİÇ
 18. RUSYA’DA MODERNLEŞME HAREKETLERİ, RUSYA MÜSLÜMANLARI VE İSMAİL GASPIRALI
  Pages 758 - 776
  Ümmet ERKAN
 19. KARABİBİK HİKAYESİNDE SOSYOKÜLTÜREL TESPİTLER
  Pages 777 - 793
  Mehmet Halil SAĞLAM
 20. TÜRKİYE’DE MÜZİK TERAPİ KONUSUNDA OLUŞTURULMUŞ BİLİMSEL YAYINLARIN İNCELENMESİ
  Pages 794 - 812
  Ümit Kubilay CAN, Begüm YILMAZ
 21. KONSER SALONLARINDAN RADYO STÜDYOSUNA (1927): CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK TÜRK MÛSİKİSİ RADYO SANATÇILARI VE İLK RADYO KONSERLERİ
  Pages 813 - 832
  Ünsal DENİZ
 22. "BAŞKA” HAYVAN BAŞKA DİL: BİLGE KARASU YAZININDA TEMSİL SORUNU
  Pages 833 - 848
  Adem GERGÖY
 23. KARNAVALİZM, SOKRATİK DİYALOG, MENİPPUSÇU HİCİV VE EREWHON
  Pages 849 - 870
  Tuncer YILMAZ
 24. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖLÇÜTLERİNE GÖRE TÜRK KÜLTÜRÜ TANIMLAYICILARININ OLUŞTURULMASI: B1 DİL DÜZEYİ MODEL ÖNERİSİ
  Pages 871 - 893
  Aslı FİŞEKÇİOĞLU
 25. ESKİ TÜRKLERİN DİNİ
  Pages 894 - 901
  Hasan KIZILDAĞ
Indexes and Platforms