Motif Academy Journal of Folklore
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-4445 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Motif Yayıncılık |


The Motif Foundation of Folklore Education (Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı) started the publication of the Motif Academy Journal of Folklore in 2008 as a peer-reviewed scholarly journal in 2008. Until 2018, the journal was published biannually in 20 issues. Starting with the Spring 2018 issue, the board of editors went to a change in the publication policy and the journal will be published quarterly (March, June, September and December of each year). The articles submitted to the journal are being reviewed by the members of the advisory board and leading scholars in their related fields in blind review system. Articles that do not follow the publication guidelines and the principles of academic ethic are considered against the publication policies and duly rejected. The accepted articles are published according to the date of submission.We aim to publish, encourage and share folklore studies with a particular focus on the Turkey and a global perspective, that is, comprising articles subject to international peer review. 

Each article published in the journal permits its readers to read, download, copy, distribute, print, search or link to full text, provided that it is non-commercial.

Motif Academy Journal of Folklore, ULAKBİM TR is indexed by national and international indexes such as MLA, ERIHPLUS, CEEOL, ASOS Index, SOBİAD and İdealOnline.

Motif Academy Journal of Folklore

ISSN 1308-4445 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Motif Yayıncılık |
Cover Image


The Motif Foundation of Folklore Education (Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı) started the publication of the Motif Academy Journal of Folklore in 2008 as a peer-reviewed scholarly journal in 2008. Until 2018, the journal was published biannually in 20 issues. Starting with the Spring 2018 issue, the board of editors went to a change in the publication policy and the journal will be published quarterly (March, June, September and December of each year). The articles submitted to the journal are being reviewed by the members of the advisory board and leading scholars in their related fields in blind review system. Articles that do not follow the publication guidelines and the principles of academic ethic are considered against the publication policies and duly rejected. The accepted articles are published according to the date of submission.We aim to publish, encourage and share folklore studies with a particular focus on the Turkey and a global perspective, that is, comprising articles subject to international peer review. 

Each article published in the journal permits its readers to read, download, copy, distribute, print, search or link to full text, provided that it is non-commercial.

Motif Academy Journal of Folklore, ULAKBİM TR is indexed by national and international indexes such as MLA, ERIHPLUS, CEEOL, ASOS Index, SOBİAD and İdealOnline.

Volume 12 - Issue 28 - Dec 20, 2019
 1. TÜRK SÖZLÜ ANLATI GELENEĞİNDE HIRİSTİYAN İMAJI
  Pages 902 - 924
  Adil ÇELİK
 2. HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARINDA DİSİPLİNLERARASILIK: “NEDEN”, “NE ZAMAN”, “NEREDE” VE “NASIL”?
  Pages 925 - 944
  Ahmet KESKİN
 3. ANADOLU EFSANELERİNDE KADIN VE ÇOCUKLARIN KUŞA DÖNÜŞMESİ MOTİFİ
  Pages 945 - 955
  Fatoş YALÇINKAYA
 4. MEDYA KAHRAMANI İLE KURULAN PARASOSYAL ETKİLEŞİM BAĞLAMINDA KÜLTÜR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
  Pages 956 - 969
  Filiz GÜVEN
 5. TÜRK MİTOLOJİSİNİN TEKNOLOJİK GÜCE VE KARAKTERE ETKİSİ: “MONSTER” BİLGİSAYAR MODELLERİ
  Pages 970 - 990
  Hasan KIZILDAĞ
 6. ERLER KARISINA KOCA OLMAYA GİDEN KELOĞLAN MASALI ÜZERİNE ARKETİPSEL BİR ÇÖZÜMLEME
  Pages 991 - 1000
  Cansu DAŞDEMİR
 7. FOLKLORİK BİR BAKIŞ AÇISIYLA YEŞİLÇAM’DA ARKETİPİK BİR ANNE: ALİYE RONA
  Pages 1001 - 1018
  Ayşe UĞURELİ
 8. SAĞALTMA OCAKLARININ KİMLİK İNŞASINDA RÜYA
  Pages 1019 - 1034
  Recep TEK
 9. SÖZÜN BÜYÜLÜ GÜCÜ: KIRGIZ TÜRKLERİNİN DESTANLARINDA ANT PRATİKLERİ
  Pages 1035 - 1051
  Şule GÜMÜŞ
 10. KÜLT VE KÜLTÜR ARASINDA: YENİ BİR KÜLT TANIMLAMASINA DOĞRU
  Pages 1052 - 1068
  Kübra YILDIZ ALTIN
 11. “DEDE KORKUT KİTABI”NIN KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ VE ŞİİR SANATINA DAİR
  Pages 1069 - 1077
  Rövşen ALİZADE
 12. TOPRAK, BEREKET VE EL İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 1078 - 1090
  Hatice Aycan AYDOĞAN
 13. AZERBAYCAN MÜZİK KÜLTÜRÜNDE AT
  Pages 1091 - 1099
  Efgan Zeki SALEH
 14. TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN DANS İLE İLGİLİ KONGRELERİN İNCELENMESİ (ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ ÖRNEĞİ)
  Pages 1100 - 1115
  Kürşad GÜLBEYAZ
 15. PARŞÖMEN TARİHİ VE BERGAMA’DAKİ GELENEKSEL PARŞÖMEN USTALARI
  Pages 1116 - 1133
  Meruyert KAYGUSUZ , Nuray Olcay IŞIK , Fatoş Neslihan ARĞUN
 16. AZERBAYCAN’IN CECİM, PALAZ, ŞEDDE DOKUMALARI ÖRNEĞİNDE GÜNCEL KUMAŞ VE GİYSİ TASARIMI UYGULAMALARI
  Pages 1134 - 1150
  Sedef ACAR , Minara GULİYEVA
 17. ÇİFT BAŞLI KARTAL MOTİFİNİN TÜRK SANATINDAKİ YERİ VE ÇAĞDAŞ GİYSİ TASARIMLARINA YANSIMASI
  Pages 1151 - 1167
  Kezban SÖNMEZ , Hale AVCI YILMAZ
 18. ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA TOPLUMSAL STATÜ YANSIMALARI
  Pages 1168 - 1182
  Semih BÜYÜKKOL , Sabriye YASİNCİ
 19. YENİ TÜRK SİNEMASINDA MODERN MELODRAM GELENEKSEL SÖYLEM
  Pages 1183 - 1200
  Mustafa C. SADAKAOĞLU
 20. YEVGENİ YEVTUŞENKO’NUN “YABAN YEMİŞLERİ” ROMANINDA ALGISAL MEKÂN “SİBİRYA”
  Pages 1201 - 1209
  Reyhan ÇELİK
 21. YETİŞKİN İLİŞKİLERİNDE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARIN İNCELENMESİ
  Pages 1210 - 1222
  Nesrin DUMAN , Esra Nihan BRİDGE , Buse DAĞ
 22. TÜRK, GÜRCÜ VE ERMENİ TARİHÇİLERE GÖRE ARDAHAN’DA HÂKİMİYET MÜCADELESİ
  Pages 1223 - 1244
  Erkan CEVİZLİLER , Mustafa ÖZYÜREK
 23. “TÜRKLERDE GÜREŞ KÜLTÜRÜ VE KIRKPINAR GÜREŞLERİ” KİTABI HAKKINDA
  Pages 1245 - 1247
  Nagihan ÇETİN
Indexes and Platforms