ISSN: 0255-0644
e-ISSN: 2822-342X
Founded: 1979
Publisher: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Cover Image
DİKKAT  : ÖNEMLİ DUYURU
  • 2024 yılından itibaren dergimiz yılda üç (3) sayı  (Şubat- Haziran-Ekim) olarak neşredilecektir.
  • 2024 yılından itibaren kitap değerlendirmesi kabul edilmeyecektir.
  • 2024 yılından itibaren çeviri makale kabul edilmeyecektir. 
  • Doğrudan Türk Dünyasına odaklanmış çalışmalara yayın önceliği sağlanacaktır.
  • 2024 yılından itibaren yüksek lisans tezlerinden üretilmiş veya türetilmiş ya da bir bölümünün genişletilerek hazırlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.
  • Gönderilen makalelerle birlikte yazarlarımızın benzerlik raporlarını eklemelerini rica ediyoruz. Kendi sistemlerimizde de değerlendirmekteyiz, ancak ihtilaf durumunda sorumluluk yazara aittir.  
  • Dergimizin atıf sistemi 2024 yılı itibari ile Chicago Atıf sistemi olarak belirlenmiştir. Çalışmalarınızı buna göre düzenlemeniz gerekmektedir. Chicago sistemi için el kitabına linkten ulaşabilirsiniz.
  • Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.  Çalışma onay almış olsa bile editör ekibince istenen yazım kurallarına dair düzenlemeler tamamlanmadığı taktirde Yayın Kurulu, çalışmayı yazarlara iade edecektir. 
  • Makaleler hakem süreçleri, yayın kurulu kararları, basılı derginin sayfa kısıtları ve sıralama ölçütleri ile yayın sırasına alınmaktadır. Bu konuda dergi yönetimi ve vakıftan herhangi bir öncelik talebinde bulunulmamasını istirham ediyoruz. 
Opening Date for Article Submission: February 25, 2024