Editör Kurulu

Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU (Teknik Editör - Düzce Üniversitesi)

Doç. Dr. Serkan KEKEVİ (Editör - Düzce Üniversitesi)

Mehmet Töre YILDIRIM (Yabancı Dil Editörü)

Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ (İstanbul Esenyurt Üniversitesi)

Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK (Bahçeşehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan TAŞDURMAZ (Doğuş Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail YAKIT (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Muzaffer ÜREKLİ (Beykent Üniversitesi)

Prof. Dr. Fadıl HOCA (Uluslararası Vizyon Üniversitesi – Makedonya)

Prof. Dr. Aycamal KANTÖRÖEVA (Uluslararası Kantörö Şaripoviç Toktomamatov Üniversitesi – Kırgızistan)

Prof. Dr. Fariz AHMADOV (Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi – Azerbaycan)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nevzat ATLIĞ l İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Müziği Konservatuarı – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU l Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Bayhan ÇUBUKÇU l İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi – Farmakognozi Ana Bilim Dalı – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Mustafa ERKAL l İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN l Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü – Emekli / Türkiye

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Mustafa AKSOY Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Başkanı / Türkiye

Prof. Dr. Eyyüp AKTEPE İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası Lojistik Bölümü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. İsmail AKTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Salih AYNURAL Rumeli Üniversitesi, Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Ayhan BIÇAK İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Kılıçbay BİSENOV Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi – Milletvekili / Kazakistan

Prof. Dr. Veysel BOZKURT İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı / Türkiye

Prof. Dr. Viktor BUTANAYEV l Hakas Devlet Üniversitesi, Arkeoloji Etnografya ve Bölgesel Tarih Bölümü / Hakasya – Rusya

Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Recai COŞKUN Bakırçay Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı / Türkiye

Prof. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Svetlana ÇERVONOJE l Nicolaus Copernius Üniversitesi, Tarih Bölümü / Polonya

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN l İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Sebahat DENİZ Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Orhan DOĞAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı / Türkiye

Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. İsmail Hakkı DÜĞER Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Birol EMİL Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. İnci ENGİNÜN l İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Güljanat ERCİLASUN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Ayşegül Demirhan ERDEMİR Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı / Türkiye

Prof. Dr. Mümin ERTÜRK İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Hüseyin FİLİZ Gaziantep Üniversitesi Eski Rektörü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Reşat GENÇ Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Abdülcebbar GÖKLENOV Türkmenistan Azadi Üniversitesi, Tarih Bölümü – Emekli / Türkmenistan

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Çanakkale Üniversitesi Eski Rektörü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU Balıkesir Üniversitesi Eski Rektörü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Kutay KARACA İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Metin KARAÖRS İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Fatih KIRIŞÇIOĞLU Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Abdullah KÖK Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Lev P. KURAKOV Çubuksarı Devlet Üniversitesi, İktisat Fakültesi / Çuvaşistan

Prof. Dr. Zeki KUŞOĞLU Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Mustafa ÖNER Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili ABD / Türkiye

Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Salih OKUMUŞ Priştine Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Kosova

Prof. Dr. Türker ÖZDOĞAN George Washington Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü / ABD

Prof. Dr. Metin ÖZKUL Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Gültekin RODOPLU İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Recep SEYMEN İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Yümni SEZEN Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Bölümü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Sabri SÜMER Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Muratgeldi SÖVEGOV Aşkabat Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi, Türk Dili Bölümü / Türkmenistan

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN Kayseri Üniversitesi Eski Rektörü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Almas ŞAYHULOV Başkurt Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili Bölümü / Başkurdistan

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı / Türkiye

Prof. Dr. Hacı Musa TAŞDELEN Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Ramazan TAŞDURMAZ Doğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı / Türkiye

Prof. Dr. Valentina TUGUJEKOVA Hakas Devlet Üniversitesi, Dil Edebiyat ve Tarih Enstitüsü / Hakasya – Rusya

Prof. Dr. Vahit TÜRK İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. İsmet TÜRKMEN Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölüm Başkanı / Türkiye

Prof. Dr. İsmail YAKIT Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi ve Felsefesi Ana Bilim Dalı – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Durali YILMAZ İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü – Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Osman YORULMAZ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Mehmet YÜCE Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Mualla Uydu YÜCEL İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Sergei ZAHARİA Komrat Devlet Üniversitesi / Gagauzeli

Prof. Dr. Kürşat ZORLU Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı / Türkiye

Doç. Dr. Besire AZİZALİYEVA Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Nizami Adına Edebiyat Enstitüsü / Azerbaycan

Doç. Dr. Bülent BAYRAM Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü / Türkiye

Doç. Dr. Celil BOZKURT Düzce Üniversitesi, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü / Türkiye

Doç. Dr. Murat CERİTOĞLU Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü / Türkiye

Doç. Dr. Yavuz HAYKIR Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Doç. Dr. Dinçer KOÇ İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Doç. Dr. Ömer KURTBAĞ Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü / Türkiye

Doç. Dr. Köksal ŞAHİN Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Türkiye

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Doç. Dr. Muzaffer ÜREKLİ Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Doç. Dr. Meşkure YILMAZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ali AHMETBEYOĞLU İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ergün Öz AKÇORA Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKIŞ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz CANKARA Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Pınar CANKARA Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Uğur DOLGUN İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Neşe IŞIK İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin KADIOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fak., Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz POYRAZ İstanbul Üniversitesi, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Cahid ŞENEL İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yasin ŞERİFOĞLU Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre TEKİNSOY Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Aygün ÜLGEN İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Elvin YILDIRIM İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Arş. Gör. Dr. Cemile KINACI Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü / Türkiye

Dr. Ayça Özer DEMİRLİ Sanat Tarihçisi, Müze Araştırmacısı / Türkiye

Dr. Murat KARATAŞ Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü / Türkiye

Dr. Sinan OĞAN TÜRKSAM Başkanı – Stratejist / Türkiye