Türk Dünyası Araştırmaları
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 0255-0644 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1979 | Yayıncı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı | https://www.tdadergi.com/


TDA'ya gönderilen yazılar, önce yayın kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir.  Yayın kurulumuzca 120. ciltten (Eylül-Ekim 2018) itibaren TDA'da yayınlanacak araştırmalarda: Orta Asya: Türkistan; Maveraü’n-Nehir: Aşağı Türkistan; Amu-Derya: Seyhun; Sir-Derya: Ceyhun; Türki Cumhuriyetler: Türk Cumhuriyetleri gibi milli terimlerimizin kullanılması uygun görülmüştür. Yazarlar, yayınlanacak yazılarda, bu terimlerin otomatik olarak değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar. TDA'nın yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. Değerlendirme sürecinde kör hakemlik sistemini kullanılmaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmekte veya yayın kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı vermektedir. TDA’ya gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.  TDA’ya makale gönderen yazar/yazarlar, derginin hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar. TDA’da yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) çalışmaların telif hakkı, TDA'ya devredilmiş sayılır. 


Türk Dünyası Araştırmaları

ISSN 0255-0644 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1979 | Yayıncı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı | https://www.tdadergi.com/
Kapak Resmi


TDA'ya gönderilen yazılar, önce yayın kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir.  Yayın kurulumuzca 120. ciltten (Eylül-Ekim 2018) itibaren TDA'da yayınlanacak araştırmalarda: Orta Asya: Türkistan; Maveraü’n-Nehir: Aşağı Türkistan; Amu-Derya: Seyhun; Sir-Derya: Ceyhun; Türki Cumhuriyetler: Türk Cumhuriyetleri gibi milli terimlerimizin kullanılması uygun görülmüştür. Yazarlar, yayınlanacak yazılarda, bu terimlerin otomatik olarak değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar. TDA'nın yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. Değerlendirme sürecinde kör hakemlik sistemini kullanılmaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmekte veya yayın kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı vermektedir. TDA’ya gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.  TDA’ya makale gönderen yazar/yazarlar, derginin hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar. TDA’da yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) çalışmaların telif hakkı, TDA'ya devredilmiş sayılır. 


Cilt 127 - Sayı 250 - 19 Şub 2021
 1. ANADOLU’DA SON TÜRK İSKÂNI: İZNİK İMPARATORLUĞU’NDA KUMAN-KIPÇAKLAR VE YALOVA KAZIMİYE (YORTAN) İLE ELMALIK (SARUHANLI) KÖYLERİNDEKİ VARLIKLARI
  Sayfalar 11 - 36
  Cihan YALVAR
 2. XVIII-XIX. YÜZYILLAR OSMANLI-RUS MÜNASEBETLERİNE DAİR ÖNEMLİ BİR KAYNAK: 83/1 NUMARALI VE 1113-1309/1701-1891 TARİHLİ RUSYA AHİDNAME DEFTERİ
  Sayfalar 37 - 66
  Hikmet ÇİÇEK
 3. MOĞOLLARIN İNANÇ SİSTEMİNDEKİ DİŞİL ÖZELLİKLER VE KADINA DAİR BAZI TESPİTLER
  Sayfalar 67 - 82
  Bilen YILMAZ
 4. OSMANLI DEVLETİNDE İLKÖĞRETİMDE YENİLEŞME VE URFA İLK MEKTEPLERİ
  Sayfalar 83 - 102
  İlhan PALALI
 5. TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI SEÇİM SÜRECİ VE KARİYER GÜNLERİ
  Sayfalar 103 - 120
  Bayram ŞAHİN, Neşe KAFA, Halil KORKMAZ
 6. MASAL ŞİİRİNDE AŞAMA ARKETİPİ VE “DOĞU”DAN “BATI”YA GİTMEK
  Sayfalar 121 - 132
  Hünkar KARACA
 7. 19. YÜZYILIN SONU İLE 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA: KIRGIZLARIN MİLLİ EĞLENCELERİ VE OYUNLARI
  Sayfalar 133 - 150
  Mehmet TÜRKMEN
 8. TÜRKİSTANLI BİR ŞAİRENİN OTOBİYOGRAFİSİ: DİLŞAD BERNA VE TARİH-İ MUHACİRAN
  Sayfalar 151 - 164
  Hüseyin ŞEN
 9. HAZAR KAVİM ve DEVLET ADI; KABAR KABİLE, KADAR, KASAR BOY ADLARININ KÖKEN ve ANLAMLARI
  Sayfalar 165 - 190
  Yusuf GEDİKLİ
 10. KARIM LAHHAM’IN METAFİZİK VE SOSYOLOJİ ESERİNİN TÜRKÇE TERCÜMESİ
  Sayfalar 191 - 204
  Karim LAHHAM, Uğur Berk KALELİOĞLU
 11. AHMET EMİN YALMAN’IN “KIZIL RUHLU KARA KUVVET” YAZISI VE KONYA'DAKİ AKİSLERİ
  Sayfalar 205 - 230
  İsmet TÜRKMEN, Betül TEKİNSOY
 12. STRATEJİK GÖÇ MÜHENDİSLİĞİ İÇ SAVAŞA SÜRÜKLENMEK İSTEYEN TÜRKİYE
  Sayfalar 231 - 240
  Meşkure YILMAZ