Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature
Submission Date
Start: February 5, 2021
End: March 31, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2149-892X | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bahir SELÇUK |


LITTERA TURCA (Journal of Turkish Language and Literature) başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere dil, dilbilim, dil öğretimi, edebiyat gibi dil ve edebiyat merkezli özgün alanlara ait bilimsel araştırma ve incelemeleri ilim dünyasına sunmayı gaye edinen uluslararası hakemli e-dergidir. Bu çerçevede başta Türkçe olmak üzere diğer dillerde hazırlanmış makale, çeviri, kitap tanımı vb. özgün çalışmalara yer verilir. LITTERA TURCA, Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır.

Dergipark'ın sistem güncelleştirmesi sonucu 2016 yılına ait sayılarımızın kapak/jenerik dosyaları silinmişti. Sistem yayımlanmış sayıya müdahale izni vermediği için ilgili jenerik dosyalarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.
Cilt: 2 Sayı: 1 Jenerik Dosyası (Kış_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16618
Cilt: 2 Sayı: 2 Jenerik Dosyası (Bahar_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16619
Cilt: 2 Sayı: 3 Jenerik Dosyası (Temmuz_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16620
Cilt: 2 Sayı: 4 Jenerik Dosyası (Ekim_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16621

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

e-ISSN 2149-892X | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bahir SELÇUK |
Cover Image


LITTERA TURCA (Journal of Turkish Language and Literature) başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere dil, dilbilim, dil öğretimi, edebiyat gibi dil ve edebiyat merkezli özgün alanlara ait bilimsel araştırma ve incelemeleri ilim dünyasına sunmayı gaye edinen uluslararası hakemli e-dergidir. Bu çerçevede başta Türkçe olmak üzere diğer dillerde hazırlanmış makale, çeviri, kitap tanımı vb. özgün çalışmalara yer verilir. LITTERA TURCA, Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır.

Dergipark'ın sistem güncelleştirmesi sonucu 2016 yılına ait sayılarımızın kapak/jenerik dosyaları silinmişti. Sistem yayımlanmış sayıya müdahale izni vermediği için ilgili jenerik dosyalarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.
Cilt: 2 Sayı: 1 Jenerik Dosyası (Kış_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16618
Cilt: 2 Sayı: 2 Jenerik Dosyası (Bahar_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16619
Cilt: 2 Sayı: 3 Jenerik Dosyası (Temmuz_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16620
Cilt: 2 Sayı: 4 Jenerik Dosyası (Ekim_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16621

Volume 7 - Issue 2 - Apr 30, 2021
 1. MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR NASİHATNAME: NASÎHAT VE İBRET MİNE’D-DÜNYÂ
  Pages 220 - 242
  Mehmet ALTINOVA
 2. LEYLÂ ERBİL’İN CÜCE NOVELLASINDA BİLİNÇ AKIŞI
  Pages 243 - 265
  Lale ARAS
 3. ENDERUNLU FÂZIL DİVANI’NDAKİ TARİH MANZUMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 266 - 287
  Talip ÇUKURLU, Mesut Bayram DÜZENLİ
 4. FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN SÜLEYMȂN-NȂME-İ KEBÎR (78. CİLT)’İNDE PEYGAMBER KISSALARINA TELMİHLER
  Pages 288 - 307
  Abdulsamet DEMİRBAĞ, Sevim BİRİCİ
 5. TÜRK ROMANINDA OKUDUĞUNU YAŞAMA DENEYİMİ ÜZERİNE
  Pages 308 - 324
  Deniz DEPE
 6. İMLASI PROBLEMLİ NÜSHALAR ÜZERİNDEN TENKİTLİ METİN KURMA HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER: KÜNHÜ’L-AHBÂR II. RÜKÜN ÖRNEĞİ
  Pages 325 - 346
  Suat DONUK
 7. FATMA BARBAROSOĞLU’NUN SON ON BEŞ DAKİKA ROMANINDA ÇOKSESLİLİK
  Pages 347 - 366
  Zehra ERGEÇ
 8. 16. YÜZYIL DİVAN ŞÂİRİ FEVRÎ VE ŞİKÂYETNÂME’Sİ
  Pages 367 - 388
  Karden KARAKOÇ
 9. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE “FİTNE” KELİMESİNİN “KÖPEK” ANLAMIYLA KULLANIMINA DAİR
  Pages 389 - 401
  Yasemin KARAKUŞ
 10. PANDEMİNİN SÖZ OLUP DİLE DÖKÜLMESİ: KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SALGINDA ÖLEN KIZ ÇOCUKLARI VE KADINLAR İÇİN YAZILMIŞ ŞİİRLER
  Pages 402 - 428
  Şevkiye KAZAN NAS
 11. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE "ÖMR"E DAİR
  Pages 429 - 462
  Nazmi ÖZEROL
 12. İSTANBUL VE AYASOFYA’NIN BİNA EDİLİŞ EFSANELERİ (MİLLÎ KÜTÜPHANE 06 MİL YZ 271 NOLU CÖNK ÖRNEKLEMİNDE)
  Pages 463 - 476
  Selim ÜMÜTLÜ
 13. BİR ANLATIM TARZI OLARAK MESNEVİ’DE BAZI ÂDET, İNANIŞ VE KABULLER
  Pages 477 - 492
  Ali YILDIRIM
 14. ANLAM İYİLEŞMESİ VE ANLAM KÖTÜLEŞMESİ BAKIMINDAN DEV ANASI MASALININ İNCELENMESİ
  Pages 493 - 505
  Pelin YILMAZ
 15. RECÂÎ-ZÂDE AHMED CEVDET’İN TARİH MANZUMELERİ
  Pages 507 - 522
  Ali YÖRÜR
 16. KERB-NÂME (İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım) (ISBN: 978-625-7957-23-6; İstanbul; Efe Akademi Yayınları; Yıl: 2020; Sayfa Sayısı 340)
  Pages 523 - 527
  Özkan CİĞA
 17. FEYZULLÂH RÂ’İF-İ ÂMİDÎ VE ŞİİRLERİ
  Pages 528 - 531
  Radife DURMUŞ
Submission Date
Start: February 5, 2021
End: March 31, 2021
2019 TEMMUZ/YAZ SAYISI HAKKINDA...

Sayın Hocalarımız, dergimizde yayımlanacak olan tüm makaleler için  Temmuz/Yaz sayısından itibaren intihal raporu istenecektir.  15 Mart 2019 tarihinden itibaren dergimize çalışmalarını yollayacak olan siz değerli araştırmacılar, makalelerini Turnitin yazılımı aracılığıyla denetledikten sonra, ilgili intihal raporunu makaleleri ile birlikte sisteme yükleyeceklerdir. Rapordaki benzerlik indeksinin %20' nin  altında olması gerekmektedir. 

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.


UDS KULLANIM VİDEOSU /HAKEM PENCERESİ

Hakem penceresi/ Örnek kullanım videosu linkte verilmiştir.

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzZ2FQMmVQT3B2R00/view