Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-892X | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bahir SELÇUK |


LITTERA TURCA (Journal of Turkish Language and Literature) başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere dil, dilbilim, dil öğretimi, edebiyat gibi dil ve edebiyat merkezli özgün alanlara ait bilimsel araştırma ve incelemeleri ilim dünyasına sunmayı gaye edinen uluslararası hakemli e-dergidir. Bu çerçevede başta Türkçe olmak üzere diğer dillerde hazırlanmış makale, çeviri, kitap tanımı vb. özgün çalışmalara yer verilir.

LITTERA TURCA, Kış/OcakBahar/NisanYaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır.

Dergipark'ın sistem güncelleştirmesi sonucu 2016 yılına ait sayılarımızın kapak/jenerik dosyaları silinmişti. Sistem yayımlanmış sayıya müdahale izni vermediği için ilgili jenerik dosyalarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Cilt: 2 Sayı: 1 Jenerik Dosyası (Kış_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16618

Cilt: 2 Sayı: 2 Jenerik Dosyası (Bahar_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16619

Cilt: 2 Sayı: 3 Jenerik Dosyası (Temmuz_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16620

Cilt: 2 Sayı: 4 Jenerik Dosyası (Ekim_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16621

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

e-ISSN 2149-892X | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bahir SELÇUK |
Cover Image


LITTERA TURCA (Journal of Turkish Language and Literature) başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere dil, dilbilim, dil öğretimi, edebiyat gibi dil ve edebiyat merkezli özgün alanlara ait bilimsel araştırma ve incelemeleri ilim dünyasına sunmayı gaye edinen uluslararası hakemli e-dergidir. Bu çerçevede başta Türkçe olmak üzere diğer dillerde hazırlanmış makale, çeviri, kitap tanımı vb. özgün çalışmalara yer verilir.

LITTERA TURCA, Kış/OcakBahar/NisanYaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır.

Dergipark'ın sistem güncelleştirmesi sonucu 2016 yılına ait sayılarımızın kapak/jenerik dosyaları silinmişti. Sistem yayımlanmış sayıya müdahale izni vermediği için ilgili jenerik dosyalarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Cilt: 2 Sayı: 1 Jenerik Dosyası (Kış_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16618

Cilt: 2 Sayı: 2 Jenerik Dosyası (Bahar_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16619

Cilt: 2 Sayı: 3 Jenerik Dosyası (Temmuz_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16620

Cilt: 2 Sayı: 4 Jenerik Dosyası (Ekim_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16621

Volume 5 - Issue 4 - Oct 31, 2019
 1. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE “AŞK” BAŞKADIR
  Pages 587 - 595
  H. Gamze DEMİREL
 2. SEYYİD AHMED CEZBÎ’NİN ETVÂR-I SEB‘A KONULU BİLİNMEYEN BİR MESNEVİSİ: KENZÜ’L-ETVÂR
  Pages 596 - 631
  Suat DONUK
 3. AHMET İHSAN TOKGÖZ’ÜN DOĞU ASYA’YA SEYAHAT ROMANINDA YAPI
  Pages 642 - 656
  Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ
 4. GÜMÜŞHACIKÖY CÖNGÜ VE ŞAİRİ BİLİNMEYEN BİR ELİF-NÂME
  Pages 657 - 672
  Metin HAKVERDİOĞLU
 5. REFÎK-İ TARSUSÎ VE MÜŞTEREK GAZELLERİ
  Pages 673 - 686
  Seydi KİRAZ
 6. NECATİ BEY DİVANI’NDA BÜLBÜLE DAİR TESPİTLER
  Pages 687 - 709
  Osman KUFACI
 7. TÜRK EDEBİYATINDA TELİF EDİLEN ZAFER-NÂME ÖRNEKLERİNDEN ZAFER-NÂME-İ CENÂB-I HÂNÎ
  Pages 710 - 741
  Abdulsamet ÖZMEN
 8. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İZLERİ GÖRÜLEN YILAN EFSUNU (ARBAĞ)
  Pages 742 - 751
  Metin SAMANCI
 9. HZ. PEYGAMBER’İN HZ. HATİCE İLE EVLİLİĞİNE DAİR BİR HİKÂYE: TEZEVVÜCÜ’R-RESÛL
  Pages 752 - 780
  Selahattin TOPBAŞ , Bahir SELÇUK
 10. NECÂTÎ’NİN “LÂLE-HADLER” GAZELİNDE “ÖTEKİLEŞME” VE DIŞLANMIŞLIK HİSSİ
  Pages 794 - 807
  Erdem SEVİMLİ
 11. DOĞANKENT VE GÜCE YER ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 808 - 834
  Feridun TEKİN , Samet CANTÜRK
 12. GİRESUN YÖRESİ YAYLA-OBA ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 835 - 860
  Feridun TEKİN , Samet CANTÜRK
 13. YAŞAR NEZİHE BÜKÜLMEZ’İN “1 MAYIS” ŞİİRLERİNDE SOSYALİZMİN İZLERİ
  Pages 861 - 874
  Cennet UZUNOĞLU
 14. ANADOLU SAHASINA AİT TÜRKÇE İLK KUR’AN TERCÜMELERİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
  Pages 875 - 893
  İbrahim Kemal YILDIRIM
 15. KİTAP KRİTİĞİ: 20. YÜZYIL TATAR ÇOCUK EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİM AŞAMALARI (LEİLA MİNGAZOVA)
  Pages 894 - 905
  Çetin YILDIZ , Mustafa Said KIYMAZ
 16. CÜMLE NİTELİKLERİ YÖNÜYLE TÜRKÇE ATASÖZLERİ (Ümit HUNUTLU, Gazi Kitabevi, Ankara 2017, 208 s.)
  Pages 906 - 911
  Gül YILMAZ ÇAL
 17. ALGIYA DAİR
  Pages 912 - 919
  Esra YEŞİL
 18. TÜRKOLOJİ’NİN KIRKI
  Pages 920 - 925
  Mustafa YILMAZ
2019 TEMMUZ/YAZ SAYISI HAKKINDA...

Sayın Hocalarımız, dergimizde yayımlanacak olan tüm makaleler için  Temmuz/Yaz sayısından itibaren intihal raporu istenecektir.  15 Mart 2019 tarihinden itibaren dergimize çalışmalarını yollayacak olan siz değerli araştırmacılar, makalelerini Turnitin yazılımı aracılığıyla denetledikten sonra, ilgili intihal raporunu makaleleri ile birlikte sisteme yükleyeceklerdir. Rapordaki benzerlik indeksinin %20' nin  altında olması gerekmektedir. 

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.


UDS KULLANIM VİDEOSU /HAKEM PENCERESİ

Hakem penceresi/ Örnek kullanım videosu linkte verilmiştir.

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzZ2FQMmVQT3B2R00/view