Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-892X | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bahir SELÇUK |


LITTERA TURCA (Journal of Turkish Language and Literature) başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere dil, dilbilim, dil öğretimi, edebiyat gibi dil ve edebiyat merkezli özgün alanlara ait bilimsel araştırma ve incelemeleri ilim dünyasına sunmayı gaye edinen uluslararası hakemli e-dergidir. Bu çerçevede başta Türkçe olmak üzere diğer dillerde hazırlanmış makale, çeviri, kitap tanımı vb. özgün çalışmalara yer verilir.

LITTERA TURCA, Kış/OcakBahar/NisanYaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır.

Dergipark'ın sistem güncelleştirmesi sonucu 2016 yılına ait sayılarımızın kapak/jenerik dosyaları silinmişti. Sistem yayımlanmış sayıya müdahale izni vermediği için ilgili jenerik dosyalarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Cilt: 2 Sayı: 1 Jenerik Dosyası (Kış_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16618

Cilt: 2 Sayı: 2 Jenerik Dosyası (Bahar_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16619

Cilt: 2 Sayı: 3 Jenerik Dosyası (Temmuz_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16620

Cilt: 2 Sayı: 4 Jenerik Dosyası (Ekim_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16621

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

e-ISSN 2149-892X | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bahir SELÇUK |
Cover Image


LITTERA TURCA (Journal of Turkish Language and Literature) başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere dil, dilbilim, dil öğretimi, edebiyat gibi dil ve edebiyat merkezli özgün alanlara ait bilimsel araştırma ve incelemeleri ilim dünyasına sunmayı gaye edinen uluslararası hakemli e-dergidir. Bu çerçevede başta Türkçe olmak üzere diğer dillerde hazırlanmış makale, çeviri, kitap tanımı vb. özgün çalışmalara yer verilir.

LITTERA TURCA, Kış/OcakBahar/NisanYaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır.

Dergipark'ın sistem güncelleştirmesi sonucu 2016 yılına ait sayılarımızın kapak/jenerik dosyaları silinmişti. Sistem yayımlanmış sayıya müdahale izni vermediği için ilgili jenerik dosyalarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Cilt: 2 Sayı: 1 Jenerik Dosyası (Kış_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16618

Cilt: 2 Sayı: 2 Jenerik Dosyası (Bahar_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16619

Cilt: 2 Sayı: 3 Jenerik Dosyası (Temmuz_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16620

Cilt: 2 Sayı: 4 Jenerik Dosyası (Ekim_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16621

Volume 6 - Issue 3 - Aug 31, 2020
 1. TÜRK BELAGATİNDE HASR ÜSLUBU: MAHİYET, KEYFİYET VE İŞLEYİŞİ
  Pages 265 - 289
  Osman ARPAÇUKURU
 2. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE TEBERRÜK KAVRAMI
  Pages 290 - 300
  Dilara AYDIN
 3. VARYANT, DEĞİŞKEN VE VARYASYON DİLBİLİMİ
  Pages 301 - 317
  Hülya AŞKIN BALCI
 4. DİVAN ŞİİRİNDE SAVAŞ VE FEHÎM-İ KADÎM’İN SAVAŞ GAZELLERİ
  Pages 318 - 327
  Hanife Dilek BATİSLAM
 5. KÜLTÜRLERARASI VE DİSİPLİNLERARASI BOYUTUYLA KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ
  Pages 328 - 343
  Mehmet CİHANGİR
 6. NECÂTÎ BEY VE MİHRÎ HATUN’UN “NEMED” GAZELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 344 - 355
  Kamile ÇETİN
 7. BURSALI HAYLÎ AHMED ÇELEBİ VE ŞİİRLERİ
  Pages 356 - 390
  Ramazan EKİNCİ
 8. DELİ BİRÂDER GAZÂLÎ’NİN BİR MECMUADA YER ALAN ŞİİRLERİ
  Pages 390 - 483
  Abdullah EREN
 9. TÜRK GRAMERCİLİĞİNDE CÜMLE TASNİFLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 404 - 417
  Halil İ̇brahim ERTÜRK
 10. CUMHURİYET DÖNEMİNDE SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN GÖSTERGESİ OLARAK TİYATRO
  Pages 418 - 430
  Hanife GENÇ
 11. SAFAHAT’TAN SEÇMELER: ADALET
  Pages 431 - 442
  Zülfi GÜLER
 12. ÖRNEK SAATNAME METNİ (HAVASS-I EYYÂM) IŞIĞINDA GÜNLERE DAİR BAZI İNANIŞLAR VE KAYNAKLARI
  Pages 443 - 468
  Enes İLHAN
 13. SÜLEYMAN-NAME-İ KEBÎR’İN 32. CİLDİ ÜZERİNE
  Pages 469 - 483
  Filiz KAYNAK
 14. ŞİTÂİYYE’NİN DESTAN TÜRÜNE YANSIMASI OLARAK AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA BİR KIŞ DESTANI
  Pages 519 - 540
  Hasan KAVRUK , Ramazan SARIÇİÇEK
 15. KIBRISLI HİLMÎ’NİN KAHVENAMESİ
  Pages 484 - 492
  Beyhan KESİK
 16. YUNUS EMRE’DE KOZMOLOJİNİN ESTETİK SUNUMU
  Pages 493 - 518
  Mehmet ÖZDEMİR
 17. REFİK ERDURAN’IN ROMANLARINDA SOSYO-KÜLTÜREL YOZLAŞMA VE YABANCILAŞMA
  Pages 541 - 566
  Veysel ŞAHİN
 18. ÂLİ BEY’İN SEYYÂRELER HİKÂYESİNDE YAPI VE TOPLUMSAL İZLEK
  Pages 567 - 583
  Emir Ali ŞAHİN
 19. XVIII. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN MAHVÎ VE DÎVÂNÇE’Sİ
  Pages 584 - 614
  Deva ÖZDER , Eda TOK
 20. NÛŞÎ’NİN TEVŞÎHU’L-LETÂİF ADLI MESNEVİSİNDE YER ALAN BESMELENÂME
  Pages 615 - 635
  Enes YILDIZ
 21. NEVRÛZ B. ÎSÂ’NIN MANZÛME-İ KISSA-İ KERBELÂ ADLI MESNEVİSİNDE GEÇEN AYETLER
  Pages 639 - 658
  Yahya YÜKSEL
2019 TEMMUZ/YAZ SAYISI HAKKINDA...

Sayın Hocalarımız, dergimizde yayımlanacak olan tüm makaleler için  Temmuz/Yaz sayısından itibaren intihal raporu istenecektir.  15 Mart 2019 tarihinden itibaren dergimize çalışmalarını yollayacak olan siz değerli araştırmacılar, makalelerini Turnitin yazılımı aracılığıyla denetledikten sonra, ilgili intihal raporunu makaleleri ile birlikte sisteme yükleyeceklerdir. Rapordaki benzerlik indeksinin %20' nin  altında olması gerekmektedir. 

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.


UDS KULLANIM VİDEOSU /HAKEM PENCERESİ

Hakem penceresi/ Örnek kullanım videosu linkte verilmiştir.

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzZ2FQMmVQT3B2R00/view