e-ISSN: 2149-892X
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Bahir SELÇUK
Kapak Resmi
       

1. Littera Turca, 2015 yılından itibaren, “Uluslararası Hakemli Dergi” olarak yayın hayatına başlamıştır.

2. Littera Turca, Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Ayrıca Özel Sayı olarak da yayımlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayı’nın yayımlanmasına Yayın Kurulu karar verir.

3. Littera Turca’da başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere dil, dilbilim, dil öğretimi, edebiyat gibi dil ve edebiyat merkezli “Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Türk-İslam Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Halk Edebiyatı, Türk Dili, Dilbilim” gibi edebiyata ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir.

4.  Littera Turca, açık erişimli (open access) bir dergidir.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 4 Kasım 2022 Bitiş: 20 Aralık 2022

2022 - Cilt: 8 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

8. EKŞİ SÖZLÜK’TE ANLIK OLUŞUM

UDS KULLANIM VİDEOSU /HAKEM PENCERESİ

Hakem penceresi/ Örnek kullanım videosu linkte verilmiştir.

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzZ2FQMmVQT3B2R00/view


İNTİHAL YAZILIMI

Makaleler sisteme yüklenmeden önce intihal yazılımı aracılığıyla taranıp intihal raporu ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Rapordaki benzerlik indeksinin %20'nin altında olması gerekmektedir.

JENERİK DOSYALARI

Dergipark'ın sistem güncelleştirmesi sonucu 2016 yılına ait sayılarımızın kapak/jenerik dosyaları silinmişti. Sistem yayımlanmış sayıya müdahale izni vermediği için ilgili jenerik dosyalarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.
Cilt: 2 Sayı: 1 Jenerik Dosyası (Kış_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16618
Cilt: 2 Sayı: 2 Jenerik Dosyası (Bahar_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16619
Cilt: 2 Sayı: 3 Jenerik Dosyası (Temmuz_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16620
Cilt: 2 Sayı: 4 Jenerik Dosyası (Ekim_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16621

Makaleler sisteme yüklenmeden önce intihal yazılımı aracılığıyla taranıp intihal raporu ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Rapordaki benzerlik indeksinin %20'nin altında olması gerekmektedir.

İlgi, katkı ve desteğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.