e-ISSN: 2149-892X
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Bahir SELÇUK
Kapak Resmi
       


23407

Değerli Meslektaşlarımız,

Dergimizin Güz/Ekim 2021 sayısı, emekliliği vesilesiyle Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi sayın “Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK" için armağan sayısı olarak yayımlanacaktır. “Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK’a Armağan” sayısının editörlüğünü Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM (dilekbatislam@gmail.com) hocamız yürütecektir. Armağan sayıya gönderilecek makale ve yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ve yazılarda dergimiz makale yazım kurallarına uyulması gerekmektedir.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.


Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Kasım 2021 Bitiş: 15 Aralık 2021

2021 - Cilt: 7 Sayı: 4 - PROF. DR. İ. ÇETİN DERDİYOK ARMAĞAN SAYISI

Araştırma Makalesi

30. SARAY VE SULTAN 1) SARAY

Araştırma Makalesi

39. ADLA(NDIRMALA)RIMIZ

UDS KULLANIM VİDEOSU /HAKEM PENCERESİ

Hakem penceresi/ Örnek kullanım videosu linkte verilmiştir.

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzZ2FQMmVQT3B2R00/view


İNTİHAL YAZILIMI

Makaleler sisteme yüklenmeden önce intihal yazılımı aracılığıyla taranıp intihal raporu ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Rapordaki benzerlik indeksinin %20'nin altında olması gerekmektedir.

JENERİK DOSYALARI

Dergipark'ın sistem güncelleştirmesi sonucu 2016 yılına ait sayılarımızın kapak/jenerik dosyaları silinmişti. Sistem yayımlanmış sayıya müdahale izni vermediği için ilgili jenerik dosyalarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.
Cilt: 2 Sayı: 1 Jenerik Dosyası (Kış_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16618
Cilt: 2 Sayı: 2 Jenerik Dosyası (Bahar_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16619
Cilt: 2 Sayı: 3 Jenerik Dosyası (Temmuz_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16620
Cilt: 2 Sayı: 4 Jenerik Dosyası (Ekim_2016) https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16621

LITTERA TURCA (Journal of Turkish Language and Literature) başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere dil, dilbilim, dil öğretimi, edebiyat gibi dil ve edebiyat merkezli özgün alanlara ait bilimsel araştırma ve incelemeleri ilim dünyasına sunmayı gaye edinen uluslararası hakemli e-dergidir. Bu çerçevede başta Türkçe olmak üzere diğer dillerde hazırlanmış makale, çeviri, kitap tanımı vb. özgün çalışmalara yer verilir.

LITTERA TURCA, Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır.

Yaz/Temmuz 2021 sayısı için makale gönderimi açılmıştır.

Makaleler sisteme yüklenmeden önce intihal yazılımı aracılığıyla taranıp intihal raporu ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Rapordaki benzerlik indeksinin %20'nin altında olması gerekmektedir.

İlgi, katkı ve desteğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.