Journal of Düzce University Institute of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2146-5975 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Duzce University |


Yayın hayatına 2011 yılında başlayan Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/ Journal of Duzce University Institute of Social Sciences Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayımlanmakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimiz SOBİAD, ASOS, Scientific Indexing Services (SIS), ResearchBib, Arastirmax ve Index Copernicus'ta yer alan hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz TUBİTAK ULAKBİM tarafından izlenmektedir. Uygun bulunduğu takdirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Elektronik ortamda yayımlanan dergi, Sosyal Bilimler alanında farklı disiplinlerde üretilen Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlayarak Türkiye'de ve dünyada bu alanda yapılmış çalışmalara katkı sağlama amacı taşımaktadır. Dergide sosyal bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir. Dergi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin nitelikli çalışmalarına da açıktır. 

2020 yılından itibaren etik kurul belgesi gerektiren çalışmaların bu belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmetedir. Etik kurul izin belgesi olmayan çalışmalar dergimizde yayımlanmayacaktır. Detaylı bilgiye dergimizin ilkeler ve yayın politikası bölümünde ulaşabilirsiniz.


Journal of Düzce University Institute of Social Sciences

ISSN 2146-5975 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Duzce University |
Cover Image


Yayın hayatına 2011 yılında başlayan Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/ Journal of Duzce University Institute of Social Sciences Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayımlanmakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimiz SOBİAD, ASOS, Scientific Indexing Services (SIS), ResearchBib, Arastirmax ve Index Copernicus'ta yer alan hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz TUBİTAK ULAKBİM tarafından izlenmektedir. Uygun bulunduğu takdirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Elektronik ortamda yayımlanan dergi, Sosyal Bilimler alanında farklı disiplinlerde üretilen Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlayarak Türkiye'de ve dünyada bu alanda yapılmış çalışmalara katkı sağlama amacı taşımaktadır. Dergide sosyal bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir. Dergi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin nitelikli çalışmalarına da açıktır. 

2020 yılından itibaren etik kurul belgesi gerektiren çalışmaların bu belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmetedir. Etik kurul izin belgesi olmayan çalışmalar dergimizde yayımlanmayacaktır. Detaylı bilgiye dergimizin ilkeler ve yayın politikası bölümünde ulaşabilirsiniz.


Volume 10 - Issue 2 - Dec 30, 2020
 1. HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİSİ: BATMAN İLİNDE KAFE/RESTORAN ÖRNEĞİ
  Pages 172 - 187
  Ayşe GÜL SAVAŞKAN, Kahraman ÇATI
 2. AFET YÖNETİMİ KAPSAMINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE AFET İSTASYONLARININ OPTİMUM YERLEŞTİRİLMESİ
  Pages 188 - 203
  Hakan Murat ARSLAN
 3. BIST ENDEKSLERİNDE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ: ORTALAMADA VE VARYANSTA NEDENSELLİK ANALİZİ
  Pages 204 - 216
  Müslüm POLAT, Semih OLGUN
 4. GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ, EĞİTİMİ VE NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PARAMETRİK TEKNİKLERLE ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 217 - 232
  İsmail DURAK
 5. BANKA PERFORMANSLARININ ENTROPİ TABANLI WASPAS YÖNTEMİYLE ANALİZİ
  Pages 233 - 250
  Abdulhamit EŞ, Eda KÖK
 6. KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN İŞ MEMNUNİYETİ DURUMU: BOLU ÖRNEĞİ
  Pages 251 - 266
  Fatih MAYBARSKAN
 7. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SIĞINMACILARA İNSANİ YARDIM ULAŞTIRMADAKİ İŞLEVLERİ: DÜZCE ÖRNEĞİ
  Pages 267 - 283
  Fatma KIZILELMAS
 8. MİSAFİRLİKTEN KALICILIĞA: DÜZCE İLİNDE BULUNAN SURİYELİLERİN SOSYAL UYUMU
  Pages 284 - 299
  Kubra YUKSEL, Cahit AYDEMİR
 9. YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ EĞİTSEL WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİK VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 300 - 317
  Veli GÖK, Fevzi KARADEMİR
 10. ERGENLERDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALAR
  Pages 318 - 328
  Halil EKŞİ, Baran TUNÇER, Erdem SEVİM
 11. MAADAY-KARA DESTANINDA “AL (KIZIL/KIRMIZI), SARI, GÖK (MAVİ) VE BOZ” RENKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 329 - 341
  Özlem ŞAHİN
 12. BOLU GÖYNÜK’TE TÜRK DEVRİ MİMARİSİ
  Pages 342 - 377
  Şenay ÖZGÜR YILDIZ, Aliye ÖZSÜNER
 13. OH CANIMA DEĞSİN! BAŞKASININ TALİHSİZLİĞİNDEN DUYULAN KEYİF: SCHADENFREUDE
  Pages 378 - 380
  Gamze AYDIN