Mehmet Enes SAĞAR Assoc. Prof. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi
Publication 26 Review 12 CrossRef Cited 26
26 Publication
12 Review
26 CrossRef Cited
Followers
Following

Research Fields

Drug Addiction Consultancy Applied and Developmental Psychology

Institution

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Popular Publications

1

CITED

2

FAVORITE

440

TOTAL DOWNLOAD COUNT

0

CITED

1

FAVORITE

414

TOTAL DOWNLOAD COUNT

0

CITED

1

FAVORITE

652

TOTAL DOWNLOAD COUNT

0

CITED

1

FAVORITE

863

TOTAL DOWNLOAD COUNT

Publications

0

FAVORITE

41

TOTAL DOWNLOAD COUNT

1

FAVORITE

122

TOTAL DOWNLOAD COUNT

0

FAVORITE

225

TOTAL DOWNLOAD COUNT
Emotion Regulation as a Predictor of Life Satisfaction in Adolescents
DOI: 10.38155/ksbd.1093469
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 232

0

FAVORITE

232

TOTAL DOWNLOAD COUNT
THE EFFECT OF SOLUTION-FOCUSED GROUP COUNSELING ON REDUCING THE PROBLEMS OF UNIVERSITY STUDENTS Başvuru Tarihi: XXXXXX Yayına Kabul Tarihi: XXXXXX DOI: XXXXXXXXX Özet: Üniversite dönemi öğrencilerin akademik, kişisel, sosyal ve psikolojik yönden pek çok sorumluluklarla karşı karşıya kalabileceği bir zaman dilimi olarak değerlendirilebilir. Bu sebeple üniversite öğrencileri pek çok problemlerle karşılaşmakta ve bunlarla başa çıkmaya çalışmaktadır. Bu durum üniversite öğrencilerine psikolojik yardım vermeye yönelik kısa süreli müdahalelere ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, altı oturumluk çözüm odaklı grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin problemlerini azaltmadaki etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu otuz dokuz üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Deney grubuna haftada bir kez çözüm odaklı grupla psikolojik danışma yapılmıştır. Plasebo grubuna herhangi bir terapötik etkisi bulunmayan altı oturumluk bir program uygulanmıştır. Kontrol grubu ise hiçbir grup oturumu almamıştır. Veri toplama araçları olarak problem tarama envanteri ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada veri analizi olarak karışık ölçümler için anova tekniği kullanılmıştır. Araştırma çözüm odaklı grupla psikolojik danışmanın plasebo ve kontrol grubuna göre daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca üç ay sonunda yapılan takip çalışmaları ile bu etkinliğin korunduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Çözüm odaklı grupla psikolojik danışma, problem, üniversite, öğrenci Abstract: University period can be considered as a time period in which students may face many responsibilities in terms of academic, personal, social and psychological aspects. For this reason, university students face many problems and try to cope with them. This situation reveals the need for short-term interventions to provide psychological help to university students. In this context, the aim of this study is to examine the effect of psychological counseling with a solution-focused group of six sessions in reducing the problems of university students. The study group of the research consisted of thirty-nine university students. Psychological counseling with a solution-focused group was given to the experimental group once a week. A six-session program with no therapeutic effect was administered to the placebo group. The control group did not receive any group sessions. Problem detecting ınventory and personal ınformation form were used as data collection tools. Mixed anova analysis technique was used as data analysis in the research. The research revealed that counseling with a solution-focused group was more effective than a placebo and control group. In addition, it was determined that this efficiency was preserved with the follow-up studies carried out at the end of three months. Keywords: Solution-focused group counseling, problem, university, student
DOI: 10.21764/maeuefd.1114671
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 411

0

FAVORITE

411

TOTAL DOWNLOAD COUNT

2

FAVORITE

440

TOTAL DOWNLOAD COUNT
Relationship Between Internet Addiction and Sleep Quality in University Students
Published: 2022 , Journal of Dependence
DOI: 10.51982/bagimli.1041694
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 2608

0

FAVORITE

2608

TOTAL DOWNLOAD COUNT

1

FAVORITE

652

TOTAL DOWNLOAD COUNT

0

FAVORITE

533

TOTAL DOWNLOAD COUNT

0

FAVORITE

793

TOTAL DOWNLOAD COUNT

0

FAVORITE

263

TOTAL DOWNLOAD COUNT

1

FAVORITE

791

TOTAL DOWNLOAD COUNT

0

FAVORITE

310

TOTAL DOWNLOAD COUNT

0

FAVORITE

5679

TOTAL DOWNLOAD COUNT

Publications

Emotion Regulation as a Predictor of Life Satisfaction in Adolescents
DOI: 10.38155/ksbd.1093469
CITED 1 FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 232

1

CITED

0

FAVORITE

232

TOTAL DOWNLOAD COUNT
THE EFFECT OF SOLUTION-FOCUSED GROUP COUNSELING ON REDUCING THE PROBLEMS OF UNIVERSITY STUDENTS Başvuru Tarihi: XXXXXX Yayına Kabul Tarihi: XXXXXX DOI: XXXXXXXXX Özet: Üniversite dönemi öğrencilerin akademik, kişisel, sosyal ve psikolojik yönden pek çok sorumluluklarla karşı karşıya kalabileceği bir zaman dilimi olarak değerlendirilebilir. Bu sebeple üniversite öğrencileri pek çok problemlerle karşılaşmakta ve bunlarla başa çıkmaya çalışmaktadır. Bu durum üniversite öğrencilerine psikolojik yardım vermeye yönelik kısa süreli müdahalelere ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, altı oturumluk çözüm odaklı grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin problemlerini azaltmadaki etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu otuz dokuz üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Deney grubuna haftada bir kez çözüm odaklı grupla psikolojik danışma yapılmıştır. Plasebo grubuna herhangi bir terapötik etkisi bulunmayan altı oturumluk bir program uygulanmıştır. Kontrol grubu ise hiçbir grup oturumu almamıştır. Veri toplama araçları olarak problem tarama envanteri ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada veri analizi olarak karışık ölçümler için anova tekniği kullanılmıştır. Araştırma çözüm odaklı grupla psikolojik danışmanın plasebo ve kontrol grubuna göre daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca üç ay sonunda yapılan takip çalışmaları ile bu etkinliğin korunduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Çözüm odaklı grupla psikolojik danışma, problem, üniversite, öğrenci Abstract: University period can be considered as a time period in which students may face many responsibilities in terms of academic, personal, social and psychological aspects. For this reason, university students face many problems and try to cope with them. This situation reveals the need for short-term interventions to provide psychological help to university students. In this context, the aim of this study is to examine the effect of psychological counseling with a solution-focused group of six sessions in reducing the problems of university students. The study group of the research consisted of thirty-nine university students. Psychological counseling with a solution-focused group was given to the experimental group once a week. A six-session program with no therapeutic effect was administered to the placebo group. The control group did not receive any group sessions. Problem detecting ınventory and personal ınformation form were used as data collection tools. Mixed anova analysis technique was used as data analysis in the research. The research revealed that counseling with a solution-focused group was more effective than a placebo and control group. In addition, it was determined that this efficiency was preserved with the follow-up studies carried out at the end of three months. Keywords: Solution-focused group counseling, problem, university, student
DOI: 10.21764/maeuefd.1114671
CITED 1 FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 411

1

CITED

0

FAVORITE

411

TOTAL DOWNLOAD COUNT

1

CITED

2

FAVORITE

440

TOTAL DOWNLOAD COUNT
Relationship Between Internet Addiction and Sleep Quality in University Students
Published: 2022 , Journal of Dependence
DOI: 10.51982/bagimli.1041694
CITED 1 FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 2608

1

CITED

0

FAVORITE

2608

TOTAL DOWNLOAD COUNT

2

CITED

0

FAVORITE

533

TOTAL DOWNLOAD COUNT

3

CITED

0

FAVORITE

793

TOTAL DOWNLOAD COUNT

2

CITED

0

FAVORITE

263

TOTAL DOWNLOAD COUNT

2

CITED

1

FAVORITE

791

TOTAL DOWNLOAD COUNT

2

CITED

0

FAVORITE

310

TOTAL DOWNLOAD COUNT
Interactive Guide Tool
If you want to see the panel introduction, you can click Start Tour.