ISSN: 1304-0278
Founded: 2002
Period: Quarterly
Publisher: Cahit AYDEMİR
Cover Image
       

Electronic Journal of Social Sciences was firstly published in July 2002 and has a board of reviewers. Our aim is to publish articles for social sciences and to make them available to scientists.

The journal is published quarterly as WINTER (January), SPRING (April), SUMMER(July) and AUTUMN(October) issues. This journal is open access. Access to the journal is free.

Electronic Journal of Social Sciences is indexed by databases such as TR Directory, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax and Google Scholar.

* Before submitting a article to the journal, be sure to review the Writing Rules, About the Journal, the Rules of Ethics and the Frequently Asked Questions.


2021 - Volume: 20 Issue: 80

Research Article

ZİNCİRE VURULMAK: HAÇLI SEFERLERİ SÜRECİNDE ESARET VE KÖLELİK

Conference Paper

THE IMPACT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON EMPLOYMENT: EXPERIENCE OF TURKEY IN THE 2000s

Research Article

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL İYİLİK HALLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Research Article

A COMPARATIVE ANALYSIS OF MIDDLE SCHOOL FOLK CULTURE CURRICULUMS DEVELOPED IN TURKEY

Research Article

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SEYAHATNAMELERİN KULLANILMASI

Research Article

TRA1 BÖLGESİ KONUT PİYASASINDA FİYAT OLUŞUMU BALON MU?

Research Article

THE AMERICAN HEGEMONY BETWEEN THE RISE OF NEO-PROTECTIONISM AND LIBERAL ECONOMIC ORDER

Research Article

LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ SONUÇLARININ TESPİT EDİLMESİ: ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI AÇISINDAN BİR İNCELEME

Research Article

YER BAĞLILIĞI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Research Article

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVENLERİ, KARİYER DENETİM ODAKLARI VE KARİYER KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Research Article

ÇANAKKALE ŞEHRİNDE YAŞAYANLARIN ŞEHRİN YEŞİL ALANLARINA YÖNELİK İLGİ ALGI ve FARKINDALIKLARI

Research Article

ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ TERCİHLERİ VE ÖĞRENME SORUNLARI

Research Article

MALATYA SANCAĞINDA SÜRSAT (17. YÜZYILDA)

Research Article

E TWINNING PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Research Article

THE LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN R&D SPENDING AND CURRENT ACCOUNT BALANCES

Research Article

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİ VE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

GEÇMİŞİN İZLERİNİN DİYARBAKIR KONAKLARINA YANSIMASI: CEMİL PAŞA KONAĞI ÖRNEĞİ

Research Article

HERMAN HERTZBERGER’İN TASARIM KAVRAMI İLE TEK TİP İLKÖĞRETİM YAPI TASARIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Research Article

İSTANBUL’UN BÜYÜME VE DÖNÜŞÜM SORUNLARININ TARİHİ SU YAPILARI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

Research Article

Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Farkındalıklarının ve İstismarın Etkilerine Yönelik Bilgilerinin İncelenmesi

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.