Electronic Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1304-0278 | Period Quarterly | Founded: 2002 | Publisher Cahit AYDEMİR | www.esosder.org


Electronic Journal of Social Sciences was firstly published in July 2002 and has a board of reviewers. Our aim is to publish articles for social sciences and to make them available to scientists.

The journal is published quarterly as WINTER (January), SPRING (April), SUMMER(July) and AUTUMN(October) issues. This journal is open access. Access to the journal is free.

Electronic Journal of Social Sciences is indexed by databases such as TR Directory, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax and Google Scholar.

* Before submitting a article to the journal, be sure to review the Writing Rules, About the Journal, the Rules of Ethics and the Frequently Asked Questions.


Electronic Journal of Social Sciences

ISSN 1304-0278 | Period Quarterly | Founded: 2002 | Publisher Cahit AYDEMİR | www.esosder.org
Cover Image


Electronic Journal of Social Sciences was firstly published in July 2002 and has a board of reviewers. Our aim is to publish articles for social sciences and to make them available to scientists.

The journal is published quarterly as WINTER (January), SPRING (April), SUMMER(July) and AUTUMN(October) issues. This journal is open access. Access to the journal is free.

Electronic Journal of Social Sciences is indexed by databases such as TR Directory, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax and Google Scholar.

* Before submitting a article to the journal, be sure to review the Writing Rules, About the Journal, the Rules of Ethics and the Frequently Asked Questions.


Volume 20 - Issue 78 - Apr 1, 2021
 1. GAZETE HABERLERİNDE KORKU SUNUMUNUN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ (COVID-19 ÖRNEĞİNDE)
  Pages 1060 - 1079
  Saniye VATANDAŞ
 2. CRITIC-GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ HİBRİT YÖNTEMİ İLE DEPREM KONTEYNERLERİNİN OPTİMUM YERLEŞTİRİLMESİ
  Pages 536 - 552
  Hakan Murat ARSLAN
 3. İSTANBUL İLİ KENT MERKEZİNDE TÜKETİCİLERİN FAST FOOD TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
  Pages 553 - 568
  Tuba KOŞUM, Cuma AKBAY
 4. TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMALARININ OTEL İŞLETMELERİNİN PERFORMANSINA ETKİSİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 569 - 589
  A. Zafer ACAR, Karahan KARA, Emin GÜLSOY
 5. TMS 41 ÇERÇEVESİNDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YAPAN İŞLETMELERDE MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ
  Pages 590 - 613
  Fehmi KARASİOGLU, İbrahim Emre GÖKTÜRK, Mehmet Emin ÇETİNTAŞ
 6. ŞANLIURFA İLİNDE TÜKETİCİLERİN KÖY ÜRÜNLERİ VE KÖY ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELERE YÖNELİK TUTUMLARI
  Pages 614 - 629
  Gönül SEVİNÇ, Mehmet CANÇELİK, Muhammed Ali PALABIÇAK, Mehmet Reşit SEVİNÇ
 7. TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE BULANIK ESNEK KÜMELER TEORİSİ
  Pages 630 - 645
  Safa HOŞ, Buğra BAĞCI
 8. TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN KATILIM BANKALARININ KREDİ RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 646 - 659
  Hayal ÖZÇİM, Ferudun KAYA
 9. TÜKETİCİ BOYKOT DAVRANIŞININ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN ARACILIK ROLÜ
  Pages 660 - 687
  Abdülkadir ÖZTÜRK, Sima NART
 10. MÜŞTERİ TATMİNİ VE BAĞLILIĞININ ONLİNE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİME (YOĞUNLUK VE DEĞER BOYUTLARINA) OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 688 - 704
  Sinan ÇAVUŞOĞLU, Bülent DEMİRAĞ
 11. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN GÖRSEL HARİTALAMA TEKNİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 705 - 730
  Okan BÜTÜNER
 12. YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÖLÇEĞİ’Nİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI
  Pages 731 - 744
  İlkay TURAN, Mustafa SUNDU
 13. MARKA BAĞIMLILIĞININ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİNDE REFERANS GRUBUNUN DÜZENLEYİCİ ROLÜ: GENÇ YETİŞKİNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 745 - 757
  Şimal ÇELİKKOL
 14. THE EFFECT OF MATERIALIST TENDENCIES ON CONSUMERS' PURCHASING DECISION STYLES: SAMPLE OF DÜZCE UNIVERSITY
  Pages 758 - 779
  Abdulaziz SEZER, Faruk Kerem ŞENTÜRK
 15. DETERMINING THE EFFECT OF HEALTH SERVICE QUALITY IN THERMAL HEALTH CENTERS ON DESTINATION MARKETING IMAGE: THE SAMPLE OF PAMUKKALE
  Pages 780 - 795
  Murat BAYAT
 16. ÇİN EKONOMİK BÜYÜMESİNE TARİHSEL VE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
  Pages 796 - 807
  İbrahim KÜLÜNK
 17. OSMANLI İKTİSADİ DÜŞÜNCESİNDE LİBERAL İKTİSAT: MEHMED CAVİD BEY
  Pages 808 - 818
  Cumali BOZPİNAR
 18. TÜRKİYE’DEKİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARINA ALTERNATİF BİR MODEL: ÇOKLU TİP İL KALKINMA AJANSLARI
  Pages 819 - 843
  Ömer ARSLAN
 19. EĞİTİM, YAŞ VE CİNSİYETİN İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 844 - 858
  Emek Aslı CİNEL, Ufuk YOLCU
 20. BİLİŞSEL ÇIRAKLIK YÖNTEMİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SERAMİK EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 859 - 878
  Mehmet Ali GÖKDEMİR, Evren DAŞDAĞ
 21. SOSYAL BEĞENİRLİK ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 879 - 891
  Evren ERZEN, Meltem YURTÇU, Özlem ULU KALIN, Erol KOÇOĞLU
 22. ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA TUTUMLARINA ETKİSİNİN YOL ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Pages 892 - 910
  Hilal KAZU, Emrullah DENİZ
 23. SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ETİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 911 - 933
  Feyzullah EZER, Selda AKSÜT
 24. THE EFFECT OF SELF-REGULATED LEARNING ON STUDENTS’ LIFELONG LEARNING AND CRITICAL THINKING TENDENCIES
  Pages 934 - 960
  Eda ÖZ, H. Şenay ŞEN
 25. OKUL MÜDÜRLERİNİN OKUL YÖNETİM SÜREÇLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (DEMİRCİ İLÇESİ ÖRNEĞİ)
  Pages 961 - 987
  Sezen TOFUR, Remzi YILDIRIM
 26. ZEKA OYUNLARI İLE İLGİLİ YAPILAN ULUSAL BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN TEMATİK VE METODOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
  Pages 988 - 1007
  Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ
 27. ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA KAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 1008 - 1025
  Eyüp İZCİ, Emine KAYA
 28. TÜRKİYE'YE GÖÇ ETMİŞ İRANLI KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1047 - 1059
  Sayra LOTFİ, Sena PORSUK
 29. TELEVİZYONUN VE TİK TOK’UN TÜRK AİLE YAPISI İLE İLİŞKİSİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER ÜZERİNDEKİ ROLÜ
  Pages 1080 - 1095
  Hacer FİLİZ
 30. TÜRKİYE’DE KİŞİSEL GELİŞİM YAZINI: META-TEMATİK BİR ANALİZ
  Pages 1096 - 1116
  Emet GÜREL, Selma Didem ÖZŞENLER
 31. DEPREM MEVZUATI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ GELENEKSEL AHŞAP KARKAS YAPI KURALLARININ ANALİZİ
  Pages 1117 - 1137
  Erkan AVLAR, H. Sueda YILDIRIM
 32. REGULATORY FOCUS MODERATES THE EFFECTS OF FEEDBACK VALENCE ON RESOURCE ALLOCATION
  Pages 1138 - 1154
  Burak DOGRUYOL
 33. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KANIT KULLANMA BECERİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 1155 - 1174
  Ümmühan ÖNER, Müşerref Kübra KINACI
 34. PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖZ YETERLİĞİN ARACI ETKİSİ
  Pages 1175 - 1190
  İsmail DURAK
 35. ERGONOMİK OLMAYAN ÇALIŞMA ORTAMI VE GİZLİ İŞSİZLİK İLİŞKİSİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: MAVİ YAKALI ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 1191 - 1203
  Mehtap ARACI KAZICI
 36. MUTFAK TURİZMİ HEDEF PAZARLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
  Pages 1204 - 1224
  Abdulhamit EŞ, Dilek EREN
 37. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINDAN CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİNE: KAMU PERSONEL YÖNETİMİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM
  Pages 1026 - 1046
  Osman Kürşat ACAR
 38. DÜZELTME: ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA ORTAMLARINI KULLANMA DURUMLARINA GÖRE ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 1047 - 1047
  Nesrin HARK SÖYLEMEZ, Behçet ORAL
Indexes and Platforms