ISSN: 1304-0278
Founded: 2002
Period: Quarterly
Publisher: Cahit AYDEMİR
Cover Image
       

Electronic Journal of Social Sciences was firstly published in July 2002 and has a board of reviewers. Our aim is to publish articles for social sciences and to make them available to scientists.

The journal is published quarterly as WINTER (January), SPRING (April), SUMMER(July) and AUTUMN(October) issues. This journal is open access. Access to the journal is free.

Electronic Journal of Social Sciences is indexed by databases such as TR Directory, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax and Google Scholar.

* Before submitting a article to the journal, be sure to review the Writing Rules, About the Journal, the Rules of Ethics and the Frequently Asked Questions.


2022 - Volume: 21 Issue: 81

Research Article

Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Farkındalıklarının ve İstismarın Etkilerine Yönelik Bilgilerinin İncelenmesi

Research Article

ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ ÖĞRENME İHTİYACI İLE STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Research Article

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HASTANELERİN KURUMSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Review

Çevrimiçi Dünyada Yükselen Bir Trend: Display (Görüntülü) Reklamlar

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.