Electronic Journal of Social Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1304-0278 | Period Quarterly | Founded: 2002 | Publisher Özel Akademi | http://dergipark.gov.tr/esosder


Electronic Journal of Social Sciences was firstly published in July 2002 and has a board of reviewers. Our aim is to publish articles for social sciences and to make them available to scientists. The journal is published quarterly as WINTER (January), SPRING (April), SUMMER(July) and AUTUMN(October) issues. This journal is open access. 

Electronic Journal of Social Sciences is indexed by databases such as TR Directory, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax and Google Scholar.

You can also reached it http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org

Electronic Journal of Social Sciences

ISSN 1304-0278 | Period Quarterly | Founded: 2002 | Publisher Özel Akademi | http://dergipark.gov.tr/esosder
Cover Image


Electronic Journal of Social Sciences was firstly published in July 2002 and has a board of reviewers. Our aim is to publish articles for social sciences and to make them available to scientists. The journal is published quarterly as WINTER (January), SPRING (April), SUMMER(July) and AUTUMN(October) issues. This journal is open access. 

Electronic Journal of Social Sciences is indexed by databases such as TR Directory, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax and Google Scholar.

You can also reached it http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org

Volume 18 - Issue 71 - Jul 2019
 1. EŞ DESTEĞİNİN EVLİLİK DOYUMU VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLE İLİŞKİSİ
  Pages 1014 - 1024
  Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ, Seher Merve ERUS, Sedef ÜNSAL SEYDOOĞLULLARI
 2. İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN OKUTMAN GÖRÜŞLERİ
  Pages 1025 - 1039
  Burcu KARAFİL, Aytunga OĞUZ
 3. A NEW LOOK AT THE FACTOR STRUCTURE OF THE CENTRALITY OF EVENT SCALE
  Pages 1040 - 1050
  İlke Sine Egeci, Burak Doğruyol
 4. TÜRKİYE’DEKİ HANEHALKININ TATİL HARCAMA YAPISININ İNCELENMESİ: TOBİT MODEL
  Pages 1051 - 1065
  Filiz DAŞKIRAN, Hatice Hicret ÖZKOÇ
 5. GÜVENLİK İKLİMİ ALGISININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE ALAN KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Pages 1066 - 1088
  Pınar ACAR, Samet KILIÇ
 6. TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
  Pages 1089 - 1102
  Hasan BALTACI, Metin EKER
 7. EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING AND CONSUMER CONFIDENCE SENSE
  Pages 1103 - 1119
  Yusuf ÖCEL, Hakan Murat ARSLAN
 8. ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLERE YÖNELİK GÜVEN ALGILARI
  Pages 1120 - 1134
  Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ, Behçet ORAL
 9. TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZi
  Pages 1135 - 1145
  Menekşe KILIÇARSLAN
 10. EBEVEYNLİK BİÇİMİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, BENLİK SAYGISI VE YAŞAM DOYUMUNU YORDAMA GÜCÜ
  Pages 1146 - 1165
  Meliha TUZGÖL DOST, Mert AYTAÇ, Nermin KIBRISLIOĞLU UYSAL
 11. ÇOK BOYUTLU BİR METİN OLARAK MÜZİK VİDEOSU: PERFORMANS VİDEOSU ÖRNEĞİ OLARAK JUDGED TO EXECUTION
  Pages 1166 - 1175
  Buket GENÇ
 12. YÖNETİCİ KARARLARI VE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİ: YÖNETİCİLER NASIL KARAR ALIYOR? NÖROBİLİM NE DİYOR?
  Pages 1176 - 1194
  Okan YAŞAR
 13. ‘HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM’ ÜNİTESİNİN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Odak Grup Görüşmesi
  Pages 1195 - 1214
  Arzu Önel, Arzu DERYA DAŞCI
 14. ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Pages 1215 - 1221
  Zakir ELÇİÇEK
 15. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SUÇLULUK KAVRAMI ÜZERİNE METAFORİK BİR İNCELEME
  Pages 1222 - 1238
  Duygu Dinçer
 16. TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA YETERLİKLERİ
  Pages 1239 - 1251
  Funda ÖRGE YAŞAR, Tuğba GÜMÜŞKAYA
 17. İSMET ÖZEL’İN ŞİİRLERİNİN BİR PROTOTİP OLARAK “MAZOT” ŞİİRİ
  Pages 1252 - 1260
  Ahmet KAYA
 18. DESTİNASYON BİLEŞENLERİ İLE DUYGUSAL DENEYİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ VE DEĞİŞKENLERİN DAVRANIŞSAL NİYET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 1261 - 1277
  Gülizar AKKUŞ
 19. ŞANLIURFA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ
  Pages 1278 - 1298
  Hüseyin ERİŞ
 20. ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YABANCI SÖZCÜKLERİ ANLAMA VE KULLANMA DÜZEYLERİ
  Pages 1299 - 1314
  Bayram AŞILIOĞLU
 21. AFYONKARAHİSAR’DA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1315 - 1324
  Salim İBİŞ, Özgür KIZILDEMİR, Serdar ÇÖP
 22. OKULLARDA HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİ: NİTEL BİR DURUM ÇALIŞMASI
  Pages 1325 - 1348
  Soner DOĞAN, Ayşe ÇALIŞKAN TOYOĞLU
 23. ÖĞRETMEN YETERLİĞİ VE NİTELİKLERİ ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
  Pages 1349 - 1367
  İbrahim Yaşar KAZU, Hüseyin ÇAM
 24. 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1368 - 1376
  Cafer ÇARKIT
 25. A SYSTEMATIC PERSPECTIVE ON SUPPLY CHAIN IMPROVEMENT BY USING LEAN SIX SIGMA AND AN IMPLEMENTATION AT A FERTILIZER COMPANY
  Pages 1377 - 1396
  Cem ÇAĞRI DÖNMEZ, Burak YAKAR
 26. ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 1397 - 1408
  Bülent DÖŞ, Cuma ÖZŞAHİN
 27. ÜRÜN İNOVASYON UYGULAMALARININ ÜRÜN PAZAR PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜRÜN KALİTESİNİN ARACI ROLÜ
  Pages 1409 - 1428
  Bülent YILDIZ, Mehmet SEYHAN
 28. İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA MOTİVASYONLARI İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU KONUYA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Pages 1429 - 1449
  Onur BATMAZ, Özge ERDOĞAN
 29. İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESݹ
  Pages 1450 - 1466
  Kemal CAN, Şafak ULUÇINAR SAĞIR
 30. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRK MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1467 - 1482
  Ensari YÜCEL
 31. DIŞ TİCARET VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 1483 - 1496
  Halit Levent ORMAN, Servet CEYLAN, Burcu YILMAZ ŞAHİN
 32. KEMALİZM VE MUHAFAZAKÂRLIK ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM
  Pages 1497 - 1510
  Muhterem ALTIN
Indexes and Platforms