Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Submission Date
Start: February 1, 2021
End: April 15, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2547-989X | e-ISSN 2717-8862 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Sinop University |


Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki defa matbu ve elektronik olarak Türkçe yayımlanan ulusal bir dergidir. Dergide Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış özgün araştırma makalelerine öncelik verilir, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinden üretilmiş makaleler işleme alınmaz. Etik Kurul izni gerektiren makalelerde "Etik Raporu" zorunludur. Dergiye gönderilen makaleler, editör ön kontrolünden sonra en az iki hakemin inceleme ve değerlendirme sürecinden geçer. Gönderilecek makale, dergimizin yazım esaslarına (APA veya MLA) uygun olarak yazılmalı ve içerisinde yazara ait isim veya e-posta adresi bulunmamalıdır. Dergi yazım kurallarına aykırı makaleler hakemlere gönderilmeden düzeltilmek üzere yazarına iade edilir. Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır.

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2547-989X | e-ISSN 2717-8862 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Sinop University |
Cover Image


Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki defa matbu ve elektronik olarak Türkçe yayımlanan ulusal bir dergidir. Dergide Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış özgün araştırma makalelerine öncelik verilir, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinden üretilmiş makaleler işleme alınmaz. Etik Kurul izni gerektiren makalelerde "Etik Raporu" zorunludur. Dergiye gönderilen makaleler, editör ön kontrolünden sonra en az iki hakemin inceleme ve değerlendirme sürecinden geçer. Gönderilecek makale, dergimizin yazım esaslarına (APA veya MLA) uygun olarak yazılmalı ve içerisinde yazara ait isim veya e-posta adresi bulunmamalıdır. Dergi yazım kurallarına aykırı makaleler hakemlere gönderilmeden düzeltilmek üzere yazarına iade edilir. Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır.

Submission Date
Start: February 1, 2021
End: April 15, 2021