Journal Boards

Editor-in-Chief

Editörler

Assoc. Prof. Dr. Cenk DEMİR SİNOP ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4075-6251 Türkiye
Urban History
Sociology, Communication Sociology, Siyaset Sosyolojisi, Social Change
Assoc. Prof. Dr. Hülya KARAÇALI TAZE SİNOP ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0002-6592-0807 Türkiye
Social Science Education

Alan Editörleri

Asst. Prof. Dr. Hasan BARLAK Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 0000-0001-7252-5584 Türkiye
Social Science, Intellectual History of Ottoman, History of Middle East , Ottoman History
Assoc. Prof. Dr. Özgür SARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sociology
Assoc. Prof. Dr. Semra UÇAR SİNOP ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9813-7640 Türkiye
Philosophy of Science
Asst. Prof. Dr. Gülseren KAN ŞAHİN Sinop Üniversitesi Türkiye
Archaeology
Assoc. Prof. Dr. Kibar AKTIN SİNOP ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
History Education, Social Science Education
Asst. Prof. Dr. Doğan FIRINCI SİNOP ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7245-7008 Türkiye
Arabic Language, Literature and Rhetoric, Arabic Language and Rhetoric, Linguistics
Social Science
Assoc. Prof. Dr. Aziz ERKAN SİNOP ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4436-5197 Türkiye
Painting
Assoc. Prof. Dr. Filiz ERATAŞ SÖNMEZ Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0000-0003-2052-340X Türkiye
Panel Data Econometrics, Applied Macroeconometrics, International Finance, Macroeconomics, Financial Economy

Teknik Editör

Yabancı Dil Editörü

Öğr.Gör.Dr. Mehtap Demirtürk

Editorial Board

Editorial Board
Prof. Dr. Ceylan Gazi UÇKUN Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Ercümend ERSANLI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Öcal OĞUZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan Pars ŞAHBAZ ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Serkan GÜZEL Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKKARCI SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Ümit KILIÇ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Assoc. Prof. Dr. Yağmur SAĞLAM SİNOP ÜNİVERSİTESİ, BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-6465-0297
Assoc. Prof. Dr. İrene STRAZZERİ Università del Salento / Lecce
Dr. Krzysztof BORODA Bialystok Üniversitesi / Bialystok
Dr. Philipp WİRTZ Universtiy of London / SOAS
Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0003-3591-8180
Prof. Dr. İbrahim ŞİRİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, TARİH PR.
Asst. Prof. Dr. Döne AYHAN KTO KARATAY UNIVERSITY

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram KAYA Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
Prof. Dr. M. Hanefi PALABIYIK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Kutay OKTAY Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Yavuz ERLER Ondokuz Mayıs Ünversitesi
Prof. Dr. Musa KADIOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Saffet KÖSE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Servet KARABAĞ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Turan TAKAOĞLU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Yaşar DÜZENLİ İstanbul Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Ferhat AKDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan UŞAKLI Sinop Üniversitesi
Asst. Prof. Dr. Hazar KABA SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Asst. Prof. Dr. Sezen ÖZEK Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
This work is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (Attribution-Non Commercial-Share Alike).