Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Eylül 2020
Bitiş: 1 Kasım 2020
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2547-989X | e-ISSN 2717-8862 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Sinop Üniversitesi |


Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki defa matbu ve elektronik olarak Türkçe yayımlanan ulusal bir dergidir. Dergide Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış özgün araştırma makalelerine öncelik verilir, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinden üretilmiş makaleler işleme alınmaz. Etik Kurul izni gerektiren makalelerde "Etik Raporu" zorunludur. Dergiye gönderilen makaleler, editör ön kontrolünden sonra en az iki hakemin inceleme ve değerlendirme sürecinden geçer. Gönderilecek makale, dergimizin yazım esaslarına (APA veya MLA) uygun olarak yazılmalı ve içerisinde yazara ait isim veya e-posta adresi bulunmamalıdır. Dergi yazım kurallarına aykırı makaleler hakemlere gönderilmeden düzeltilmek üzere yazarına iade edilir. Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır.

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2547-989X | e-ISSN 2717-8862 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Sinop Üniversitesi |
Kapak Resmi


Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki defa matbu ve elektronik olarak Türkçe yayımlanan ulusal bir dergidir. Dergide Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış özgün araştırma makalelerine öncelik verilir, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinden üretilmiş makaleler işleme alınmaz. Etik Kurul izni gerektiren makalelerde "Etik Raporu" zorunludur. Dergiye gönderilen makaleler, editör ön kontrolünden sonra en az iki hakemin inceleme ve değerlendirme sürecinden geçer. Gönderilecek makale, dergimizin yazım esaslarına (APA veya MLA) uygun olarak yazılmalı ve içerisinde yazara ait isim veya e-posta adresi bulunmamalıdır. Dergi yazım kurallarına aykırı makaleler hakemlere gönderilmeden düzeltilmek üzere yazarına iade edilir. Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır.

Cilt 4 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. İSLÂM MEDENİYETİNİN MARUZ KALDIĞI İÇ TEHDİTLER
  Sayfalar 1 - 54
  Nihat DALGIN
 2. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SİNOP’TA İDARÎ SINIR DEĞİŞİKLİKLERİ VE DEVLET- MİLLET İLİŞKİSİ
  Sayfalar 55 - 77
  Cevdet YILMAZ
 3. ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE SOSYAL DESTEĞİN DEPRESYON SEMPTOMLARIYLA İLİŞKİSİ: YAŞAM AMAÇLARININ ARACILIK ROLÜ
  Sayfalar 79 - 106
  Yaşar KUZUCU , Merve GÜLCÜ , Emre ADALI , Esin ÖZER
 4. SINIFLARINDA FARKLI KÜLTÜRDEN ÇOCUK OLAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN UYGULADIKLARI EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 107 - 134
  Erhan ALABAY , Hazal ERSAL
 5. ULUSAŞIRI GÖÇ VE TOPLUMSAL CİNSİYET: ERZİNCAN’DA YAŞAYAN AFGAN KADINLAR ÖRNEĞİ
  Sayfalar 135 - 154
  Murat ARPACI
 6. “OYUN” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGININ METAFOR YOLUYLA BELİRLENMESİ
  Sayfalar 155 - 164
  Deniz ÇAKAROĞLU , Esra Hafıza ÖMÜR
 7. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ SİTELERİNİ KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 165 - 186
  Murat SAĞLAM , Abdullah BALCI , Mesut ARDIÇ
 8. ARAP DİLİNDE MEÇHÛL ECVEF FİİLLERDEKİ FONETİK DEĞİŞİM VE KUR’ÂN-I KERÎM’E YANSIMASI
  Sayfalar 187 - 212
  Doğan FIRINCI
 9. HİZMETİÇİ EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ VE ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 213 - 234
  Zeynep Nalan YILMAZ , Özge AYDIN ŞENGÜL ŞENGÜL, Prof. Dr. Erdoğan BADA
 10. ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMASINDA İKTİSADİ POLİTİKALARIN ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 235 - 252
  Melek KIDEMLİ , Dilek SÜREKÇİ YAMAÇLI
 11. ENERJİ İTHALATI, DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 253 - 276
  Güneş Nehir ŞİŞECİ , Dilek SÜREKÇİ YAMAÇLI
 12. YEREL YÖNETİMLERDE FİZİKSEL HAREKETİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ DESTEKLEYEN KOBİS (KOCAELİ BİSİKLETLİ ULAŞIM SİSTEMİ) PROJESİNİN YÖNETİM VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 277 - 296
  Talha ALTUNTAŞ , Kürşad SERTBAŞ , Utku GÖNENER , Muhammet Eyüp UZUNER , Ahmet GÖNENER , Tolga Kaan Kaan BAHADIR
 13. AVRUPAMERKEZCİ YÖNETİM BİLİMİ PARADİGMASINI AŞ(INDIR)MAK: GAZÂLÎ VE DEFTERDAR SARI MEHMET PAŞA NASİHATNAMELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Sayfalar 297 - 314
  Sezen ÖZEK , Dilara TEMİZYÜREK
 14. REFİK ÖZDEK’İN OCAĞIMIZ SÖNMESİN ROMANINDA BALKAN TÜRKLERİNİN GÖÇÜ
  Sayfalar 315 - 344
  Ayşe Ceylan GÜNEŞ
 15. ANLATININ TEMEL KAVRAMLARI VE SİNEMA
  Sayfalar 345 - 384
  Saliha EVLİYAOĞLU
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Eylül 2020
Bitiş: 1 Kasım 2020