Dergi Kurulları

Baş Editör

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Cenk DEMİR SİNOP ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4075-6251 Türkiye
Kent Tarihi
Sosyoloji, İletişim Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Sosyal Değişim
Dr. Öğr. Üyesi Hülya KARAÇALI TAZE SİNOP ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0002-6592-0807 Türkiye
Sosyal Bilgiler Eğitimi

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BARLAK Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 0000-0001-7252-5584 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Osmanlı Düşünce Tarihi, Ortadoğu Tarihi, Osmanlı Tarihi
Doç. Dr. Özgür SARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyoloji
Doç. Dr. Semra UÇAR SİNOP ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9813-7640 Türkiye
Bilim Felsefesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülseren KAN ŞAHİN Sinop Üniversitesi Türkiye
Arkeoloji
Doç. Dr. Kibar AKTIN SİNOP ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi
Dilbilimi, Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı, Arap Dili ve Belâgati
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Aziz ERKAN SİNOP ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4436-5197 Türkiye
Resim
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ERATAŞ SÖNMEZ Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0000-0003-2052-340X Türkiye
Panel Veri Ekonometrisi, Uygulamalı Makro Ekonometri, Uluslararası Finans, Makro İktisat

Teknik Editör

Yabancı Dil Editörü

Öğr.Gör.Dr. Mehtap Demirtürk

Yayın Kurulu

Editorial Board
Prof. Dr. Ceylan Gazi UÇKUN Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Ercümend ERSANLI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Gökmen ÖZMENTEŞ Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan Yavuz ATAR Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Öcal OĞUZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan Pars ŞAHBAZ ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Serkan GÜZEL Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKKARCI SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Ümit KILIÇ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Yağmur SAĞLAM LİMAN SİNOP ÜNİVERSİTESİ, BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-6465-0297
Doç. Dr. İrene STRAZZERİ Università del Salento / Lecce
Dr. Krzysztof BORODA Bialystok Üniversitesi / Bialystok
Dr. Philipp WİRTZ Universtiy of London / SOAS
Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0003-3591-8180
Prof. Dr. İbrahim ŞİRİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, TARİH PR.
Dr. Öğr. Üyesi Döne AYHAN KTO KARATAY UNIVERSITY

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram KAYA Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
Prof. Dr. M. Hanefi PALABIYIK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Kutay OKTAY Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Yavuz ERLER ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Musa KADIOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, KLASİK ARKEOLOJİ VE ÇAĞDAŞ ANADOLU ARKEOLOJİSİ PR.
Prof. Dr. Saffet KÖSE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Servet KARABAĞ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Turan TAKAOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar DÜZENLİ İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ferhat AKDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan UŞAKLI Sinop Üniversitesi
Doç. Dr. Vafa SAVAŞKAN Sinop Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hazar KABA SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Sevim ŞERMET Sinop Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sezen ÖZEK Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

                                                 

                        Bu eser Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (Atıf-Gayri Ticari-Aynı Lisansla Paylaş) ile lisanslanmıştır.