Hakkında

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki defa (Mayıs, Kasım) matbu ve elektronik olarak Türkçe ve İngilizce yayımlanan ve uluslararası alan indekslerinin yanı sıra 2021 yılı itibariyle TR Dizin'de de taranan bir dergidir. Yazarlar editör kurulu tarafından oluşturulmuş ve yazım kurallarında yer alan makale şablonuna uymak zorundadır. Dergide Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış özgün araştırma makalelerine öncelik verilir ve lisansüstü seviyede akademik çalışmalar değerlendirmeye alınır. Etik Kurul izni gerektiren makalelerde "Etik Raporu" zorunludur. Dergiye gönderilen makaleler, editör ön kontrolünden sonra en az iki hakemin inceleme ve değerlendirme sürecinden geçer. Gönderilecek makale, dergimizin yazım esaslarına (APA) uygun olarak yazılmalı ve içerisinde yazara ait isim veya e-posta adresi bulunmamalıdır. Yazarlar tarafından makaleleriyle ilgili dergimize yapılan hakem önerileri dikkate alınmamaktadır. Dergi yazım kurallarına aykırı makaleler hakemlere gönderilmeden düzeltilmek üzere yazarına iade edilir. Makale yazarları, düzenlemeler konusunda editörler tarafından tanımlanan sürelerin sonunda görevi tamamlamamaları halinde, değerlendirme süreci dergi yönetimince sonlandırılabilir. Makale başvuruları IThenticate İntihal Programı ile taranmaktadır. 

                                                 

                        Bu eser Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (Atıf-Gayri Ticari-Aynı Lisansla Paylaş) ile lisanslanmıştır.