Amaç ve Kapsam

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin amacı, sosyal bilimler alanında  öncelikli olarak bir teori, kuram ve hipotezler geliştiren nitelikli ve özgün çalışmaları akademik çevrelerin dikkatine sunmak, akademik bilginin üretilmesine ve yayılmasına olanak sağlamaktır. Bu kapsamda geçmişten günümüze sosyal bilimler alanında oluşmuş bilgi birikiminin değerlendirilmesi, gerektiğinde tashih edilerek geliştirilmesi, yeni ve özgün fikirlerin üretilmesi amaçlanmaktadır.


Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında yapılan bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlere literatür katkısında bulunmayı amaç edinmiştir. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde; Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Teoloji, Sosyal Bilgiler ve Tarih Eğitimi, Güzel Sanatlar, İşletme gibi alanlar başta olmak üzere Sosyal Bilimler ilgili tüm disiplinlerden Türkçe ve İngilizce makaleler değerlendirmeye alınır. Bu çerçevede araştırma makalesinin yanı sıra kitap ve toplantı değerlendirmesi gibi farklı yazı türlerine de yer verir.

Yayımlanma Ayları
Mayıs Kasım

                                                 

                        Bu eser Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (Atıf-Gayri Ticari-Aynı Lisansla Paylaş) ile lisanslanmıştır.