Kırıkkale University Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-2879 | e-ISSN 2717-6231 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Kirikkale University |


Kırıkkale University Journal of Social Science (KUJSS) is a peer-reviewed journal that is free and open to all areas of social sciences. The journal is published two (2) times a year, in January and July. KUJSS is open to the qualitative, quantitative or survey researches of History, Literature, Education, Business, Economics, Public Administration, Sociology, Psychology, Law, Philosophy, Fine Arts, International Relations, Education and other social science fields.

Articles to be sent to the journal should be sent according to the KUJSS article template. The articles should be organized according to APA 6 standards of writing and citation, as stated in article writing rules.

Click on the video that describes the article submission process to KUJSS.

Open Access Policy: KUJSS does not charge any article submission or processing charges.

ISSN:2146-2879

Creative Commons License

Kırıkkale University Journal of Social Sciences

ISSN 2146-2879 | e-ISSN 2717-6231 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Kirikkale University |
Cover Image


Kırıkkale University Journal of Social Science (KUJSS) is a peer-reviewed journal that is free and open to all areas of social sciences. The journal is published two (2) times a year, in January and July. KUJSS is open to the qualitative, quantitative or survey researches of History, Literature, Education, Business, Economics, Public Administration, Sociology, Psychology, Law, Philosophy, Fine Arts, International Relations, Education and other social science fields.

Articles to be sent to the journal should be sent according to the KUJSS article template. The articles should be organized according to APA 6 standards of writing and citation, as stated in article writing rules.

Click on the video that describes the article submission process to KUJSS.

Open Access Policy: KUJSS does not charge any article submission or processing charges.

ISSN:2146-2879

Creative Commons License
Volume 10 - Issue 2 - Jul 27, 2020
 1. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ PROGRAMI ÜZERİNE
  Pages 173 - 198
  Mustafa BALCI , Deniz MELANLIOĞLU
 2. YEREL KÜLTÜREL MİRASIN TANITIMINA YÖNELİK HAZIRLANACAK BİR VİDEO İÇİN İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
  Pages 199 - 219
  Hakan KILINÇ , Hakan ALTINPULLUK , Mehmet FIRAT
 3. TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE COMMUNICATION BETWEEN SCHOOL PRINCIPAL AND TEACHERS
  Pages 221 - 237
  Bahadir GÜLBAHAR
 4. ERASMUS PROGRAMINA KATILAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYİMLERİ
  Pages 239 - 256
  Serap Nur DUMAN
 5. OKUL TERKİ ARAŞTIRMALARI: SİSTEMATİK BİR ANALİZ ÇALIŞMASI
  Pages 257 - 278
  Sadık KARTAL , Funda ERYILMAZ BALLI
 6. YABANCILAŞMA: KAVRAMSAL VE KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 279 - 295
  Tuğba KIRMAN , Hasan ATAK
 7. ÖZGÜVEN ÜZERİNE BİR DERLEME
  Pages 297 - 312
  Nagehan KAYA , Nuray TASTAN
 8. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİ KRİTERLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 313 - 322
  Reyhan KORUNUR , Nuray TASTAN
 9. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE MUHASEBESİ ARACI OLARAK ÜCRETLİ PLASTİK POŞET UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 323 - 351
  Osman ÇEVİK
 10. ÖRGÜTSEL İKLİMİN ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Pages 353 - 375
  Gamze Ebru ÇİFTÇİ , Şaban ALTIN
 11. DOLARİZASYONA NEDEN OLAN YATIRIMCI DAVRANIŞI ANALİZİ: KIRŞEHİR ÇALIŞMASI
  Pages 377 - 392
  Serhan KESKİN
 12. KAMU ALIMLARINDA TEMİNATLAR, İRAT KAYDI, GÜNCELLEME SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 393 - 421
  MEHMET AKSOY
 13. ÖRGÜTSEL DIŞLANMA İLE SOSYAL KAYTARMA ARASINDAKİ İLİŞKİ VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ
  Pages 423 - 448
  Şeyma Nur AYDIN , Adnan AKIN
 14. ÇALIŞMA SERMAYESİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FİRMA DÜZEYLİ FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL BİLİŞİM ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 449 - 463
  Eda DİZGİL
 15. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE İKTİDARLARIN MEŞRUİYET KAYNAKLARI
  Pages 465 - 482
  Atilla ALTUN , İbrahim MAZMAN
 16. MÜLTECİ VE SIĞINMACILARLA SOSYAL BÜTÜNLEŞME -KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ-
  Pages 483 - 504
  Aşkın TAŞTAN , Dolunay ŞENOL
 17. GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SIĞINMACILARIN SOSYO-KÜLTÜREL DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
  Pages 505 - 518
  Kenan TAZEFİDAN
 18. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN YABANCI DİL BİLGİSİ VE TÜRKÇEYE KAZANDIRDIĞI ESERLER
  Pages 519 - 548
  Müşerref AVCI
 19. İNGİLİZ ORDUSUNUN BOERLERLE MÜCADELESİ
  Pages 549 - 569
  Hüseyin GÜNARSLAN
 20. ANADOLU’DAN ABD’YE GÖÇ EDEN ERMENİLER: GEMİ KAYITLARINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 571 - 587
  Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
 21. MESLEK YÜKSEKOKULLARI GRAFİK TASARIMI BÖLÜMLERİNDE ESTETİK DERSİ İNCELEMESİ
  Pages 589 - 607
  Doç. Dr. Meltem DEMİRCİ KATIRANCI , Gülleman ERDAL
 22. ERBAA ŞEHRİ’NDE MODERN SANAYİNİN GELİŞİMİ, DAĞILIMI VE SORUNLARI
  Pages 609 - 636
  Yusuf YILMAZ
 23. REKLAM ÇİZELGELEMEDE HEDEF KİTLE PROFİLİNE YÖNELİK YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ
  Pages 637 - 657
  Merve BULUT , Kevser YURDAKUL , Tamer EREN , Evren Can ÖZCAN
 24. MEVLÂNA DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE VE HAKİKAT
  Pages 659 - 669
  Gülşen YAYLI
 25. SOVYET DEVRİ TÜRKMEN DİLCİSİ VE YAZARI HIDIR DERYAYEV
  Pages 671 - 680
  Yakup SARIKAYA
 26. ARAPÇA FİİL+İSİM BİRLİKTELİĞİNDEKİ EŞDİZİMLERDE FİİLİN TÜRKÇEYE AKTARIMINDA FARKLI ANLAMLAR KAZANMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (ركِب , نشر , تناول , مسح ve خلع Fiilleri Örneği)
  Pages 681 - 689
  Enes BALI , Musa YILDIZ
 27. الرتبة بين النظرية والتطبيق
  Pages 691 - 704
  Mesut CEVHER
 28. بائية كعب بن سعد الغنوي دراسة في فحولتها وبنائها (Ka’b b. Sa’d el-Ganevî’nin Baiyyesi Tematik ve Yapısal Bir İnceleme)
  Pages 705 - 729
  Hafel AL YOUNES
 29. الأخطاء اللغوية الشائعة لدى غير الناطقين بالعربية والحلول المقترحة دراسة تطبيقية في قسم اللغة العربية، جامعة قرق قلعة (Arapça Öğretimi Gören Öğrencilerin Yaygın Dilbilimsel Hataları Ve Çözümler Üzerine Uygulamalı Alan Çalışması: Kırıkkale Üniversitesi K.K.Ü.FEF. Arapça M.T.B Örneği)
  Pages 731 - 742
  Mahmud HİLAL , Ahmet İSMAİLOĞLU