Kırıkkale University Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2146-2879 | e-ISSN 2717-6231 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Kirikkale University |


Kırıkkale University Journal of Social Science (KUJSS) is a peer-reviewed journal that is free and open to all areas of social sciences. The journal is published two (2) times a year, in January and July. KUJSS is open to the qualitative, quantitative or survey researches of History, Literature, Education, Business, Economics, Public Administration, Sociology, Psychology, Law, Philosophy, Fine Arts, International Relations, Education and other social science fields.

Articles to be sent to the journal should be sent according to the KUJSS article template. The articles should be organized according to APA 6 standards of writing and citation, as stated in article writing rules.

Click on the video that describes the article submission process to KUJSS.

Open Access Policy: KUJSS does not charge any article submission or processing charges.

ISSN:2146-2879

Creative Commons License

Kırıkkale University Journal of Social Sciences

ISSN 2146-2879 | e-ISSN 2717-6231 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Kirikkale University |
Cover Image


Kırıkkale University Journal of Social Science (KUJSS) is a peer-reviewed journal that is free and open to all areas of social sciences. The journal is published two (2) times a year, in January and July. KUJSS is open to the qualitative, quantitative or survey researches of History, Literature, Education, Business, Economics, Public Administration, Sociology, Psychology, Law, Philosophy, Fine Arts, International Relations, Education and other social science fields.

Articles to be sent to the journal should be sent according to the KUJSS article template. The articles should be organized according to APA 6 standards of writing and citation, as stated in article writing rules.

Click on the video that describes the article submission process to KUJSS.

Open Access Policy: KUJSS does not charge any article submission or processing charges.

ISSN:2146-2879

Creative Commons License
Volume 11 - Issue 1 - Jan 29, 2021
 1. BULGARİSTAN: YOK OLMANIN EŞİĞİNDEN BATI ORTAKLIĞINA
  Pages 1 - 18
  Murat GÜL, Emrah KARAPINAR
 2. KUTADGU BİLİG’DE PEKİŞTİRME AMACIYLA KULLANILAN SESBİRİMLER, BİÇİMBİRİMLER, SÖZCÜKLER VE SÖZCÜK GRUPLARI
  Pages 19 - 33
  Ahmet HAŞİMİ
 3. 1938-1946 YILLARI ARASI TÜRK ROMANINDA AŞKIN YORUMU: KUTSAL AŞK
  Pages 35 - 55
  Sibel KARADOĞAN
 4. AMASYA SANCAĞININ İDARİ DURUMU VE NÜFUS YAPISI (1880-1915)
  Pages 57 - 80
  Sabit GENÇ
 5. CHP TEFTİŞ RAPORLARINA GÖRE KASTAMONU'NUN SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK DURUMU (1939-1948)
  Pages 81 - 96
  Emine PÜR
 6. KLASİK OSMANLI TIBBININ XVII. YÜZYIL TEMSİLCİSİ: HEKİMBAŞI EMİR ÇELEBİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ
  Pages 97 - 111
  Hüsamettin Halit ATLI
 7. ANADOLU AJANSININ TÜRK RADYOCULUĞUNA KATKILARI
  Pages 113 - 134
  Hilmi BENGİ
 8. SOSYAL MEDYA ARACILIĞI İLE İŞLENEN SUÇLAR: FACEBOOK, TWITTER VE INSTAGRAM ÖRNEKLERİ
  Pages 135 - 150
  Murat CİHAN, Sıtkı YILDIZ
 9. SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİLİK ÇERÇEVESİNDEN KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARDA BENLİK
  Pages 151 - 170
  Lale İZCİ, İbrahim MAZMAN
 10. TOPLUM BİREY VE DİN BAĞLAMINDA TÜKETİM DAVRANIŞLARI: İNSAN YÜCELİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRME DERNEĞİ ÖRNEĞİ
  Pages 171 - 205
  Soysal Burak ATAKAN, Abdülkadir ZORLU
 11. SARAYBOSNA YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜNDEKİ KURSİYERLERİN TÜRKİYE ALGISI ve TÜRKÇE ÖĞRENME SEBEPLERİ
  Pages 207 - 216
  Murat YİĞİT
 12. DİJİTAL ÇAĞDA X, Y, Z KUŞAKLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: BALIKESİR ÖRNEĞİ
  Pages 217 - 232
  Nagehan ÖZER, Sudem ÇELİK, Nuriye Sibel ÖZATLI
 13. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BALIKESİR ÖRNEĞİ
  Pages 233 - 249
  Şevval ÇOŞGUN, Efekan VAROL, Leyla AYVERDİ, Serap ÖZ AYDIN, Ozlem KARAKOC-TOPAL
 14. X VE Y KUŞAĞI ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI MOTİVASYON TÜR VE ARAÇLARI
  Pages 251 - 267
  Merve ŞANLI, Ali TAŞ
 15. TOPLU ULAŞIM SİSTEMLERİNDE ARAÇ TİPİ SEÇİMİ: KIRIKKALE KAMPÜS HATTI ÖRNEĞİ
  Pages 269 - 287
  Hacı Mehmet ALAKAŞ, Emre YAZICI, Seda CEBECİ, Eylül Ecem YILMAZ, Tamer EREN
 16. EBU MEDYEN ŞU’AYB EL-ENSARİ’NİN HAYATI, ESERLERİ, EDEBİ YÖNÜ VE SUFİ ŞİİRİ
  Pages 289 - 312
  Muhammed Revaha ZOR, Osman DÜZGÜN
 17. أثر علوم البلاغة في العلوم الشرعية وتوجيه نصوصها
  Pages 313 - 331
  Kerim FARUK
 18. BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK ÇALIŞMALARINDA FENNÎ DÎVÂNI
  Pages 333 - 358
  Ebru ALİBAZ
 19. EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ BİLİM DALINDA YAPILAN NİCEL TEZLERE İLİŞKİN BİR SİSTEMATİK DERLEME: 2009-2019
  Pages 359 - 391
  Özlem ALP, Sedat ŞEN
 20. HUKUK MAHKEMESİ KARARLARININ CEZA MAHKEMESİNDE KESİN HÜKÜM OLUŞTURDUĞU DURUMLAR
  Pages 393 - 403
  Tuğçe POLAT