Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1309-1387 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |


Dear researchers!
Please read the Author Guidelines section before submitting your work.

- Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute (MAKU SOBED) has been published by Burdur Mehmet Akif Ersoy University since 2009.
- It is a refereed journal published in the field of social sciences, which is planned to be published online in May and November twice a year by 2020*, has an advisory board made up of faculty members from different universities.
- The language of the journal is Turkish and English. Our journal is a scientific journal that publishes original works and that aims to contribute to the field of Social Sciences** in Turkey and in the world.
- The publishing rights of the articles which are sent to MAKU SOBED for their publication are transferred to the journal. These articles cannot be published, reproduced and used without reference.
- At any stage, no fee is requested from the authors.
- The intellectual, scientific and legal responsibilities of the articles belong to their authors.

* Our journal published two issues per year between 2009-2015; and four issues per year between 2016-2019.

Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute

e-ISSN 1309-1387 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |
Cover Image


Dear researchers!
Please read the Author Guidelines section before submitting your work.

- Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute (MAKU SOBED) has been published by Burdur Mehmet Akif Ersoy University since 2009.
- It is a refereed journal published in the field of social sciences, which is planned to be published online in May and November twice a year by 2020*, has an advisory board made up of faculty members from different universities.
- The language of the journal is Turkish and English. Our journal is a scientific journal that publishes original works and that aims to contribute to the field of Social Sciences** in Turkey and in the world.
- The publishing rights of the articles which are sent to MAKU SOBED for their publication are transferred to the journal. These articles cannot be published, reproduced and used without reference.
- At any stage, no fee is requested from the authors.
- The intellectual, scientific and legal responsibilities of the articles belong to their authors.

* Our journal published two issues per year between 2009-2015; and four issues per year between 2016-2019.

Issue 32 - Nov 27, 2020
 1. SOSYAL MEDYA TROLLERİNİN MOTİVASYONU VE TROLLEME ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 1 - 14
  Abdurrahman Cihad KAYADUMAN
 2. 10. SINIF KIRGIZ EDEBİYATI DERS KİTABI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 15 - 21
  Sibel BARCIN
 3. ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ
  Pages 22 - 37
  Elif Türkan ARSLAN , Gamze DURGUN
 4. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKTEKİ İŞLETMELERİN SORUNLARI ÜZERİNE ANKARA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 38 - 52
  Ali Cüneyt ÇETİN , Songül ÇELTİKÇİ
 5. FARKLI MESLEKLERDE BAŞARILI KİŞİLERİN DÜŞÜNME VE KARAR VERME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 53 - 66
  Begüm GÜMÜŞER , Öykü Cemre UYSAL , Leyla AYVERDİ
 6. LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÇALIŞANLARIN İNOVATİF DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İZMİR’DEKİ SİGORTA ACENTELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 67 - 83
  Edip ÖRÜCÜ , Ömer GİZLİER , Adem YILMAZ
 7. TÜRKİYE’DEKİ UZUN HAVALARIN YAPISAL VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN BİLİNİRLİĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 84 - 99
  Alper BÖREKCİ , Zeki NACAKCI
 8. TURKEY-EU RELATIONS IN CONTEXT OF SYRIAN CRISIS: READMISSION AGREEMENT AND VISA LIBERALIZATION
  Pages 100 - 112
  Zuhal KARAKOÇ DORA
 9. ZAMAN ESASLI FAALİYET TABANLI MALİYET YÖNTEMİNİN BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE UYGULANMASI
  Pages 113 - 133
  Recep ŞENER , Mehmet Ali EKİNCİ
 10. KAMU YÖNETİMİNDE “YENİ ÖTESİ” BİR ARAYIŞ: “YENİ KAMU YÖNETİMİ ÖTESİ”
  Pages 134 - 144
  Cansu KAYMAL
 11. EĞİTİM DEĞERLENDİRME AŞAMASININ YANLIŞLANABİLİRLİK, MODERN ÖRGÜT VE RASYONELLİK ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
  Pages 145 - 155
  Fuat MAN , Canan YILMAZ
 12. TÜKETİCİLERİN ÇEVRE DOSTU TUTUMLARININ YEŞİL OTEL TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANTALYA İLİNDE BİR UYGULAMA*
  Pages 156 - 178
  Didar İŞLER , Rahmi OGUZ
 13. OSMANLI’DAN İNGİLİZ DÖNEMİNE KIBRIS TÜRK EĞİTİMİ VE TÜRK İŞLERİ KOMİSYONU RAPORU (1878-1960)
  Pages 179 - 195
  Mehmet BALYEMEZ , Tuba YAVAŞ