Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1309-1387 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |


Dear researchers!

Please read the Author Guidelines section before submitting your work.

 

Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute (MAKU SOBED) has been published by Burdur Mehmet Akif Ersoy University since 2009.

It is a refereed journal published in the field of social sciences, which is planned to be published online in May and November twice a year by 2020*, has an advisory board made up of faculty members from different universities.

The language of the journal is Turkish and English. Our journal is a scientific journal that publishes original works and that aims to contribute to the field of Social Sciences** in Turkey and in the world.

The publishing rights of the articles which are sent to MAKU SOBED for their publication are transferred to the journal. These articles cannot be published, reproduced and used without reference.

At any stage, no fee is requested from the authors.

The intellectual, scientific and legal responsibilities of the articles belong to their authors.

 

* Our journal published two issues per year between 2009-2015; and four issues per year between 2016-2019.

** Our journal covers articles written about the following areas: Anthropology, Geography, Demography, Statistics, SocialWork, Linguistics, Economy, Ethnology, Tourism, Archaeology, Philosophy, Philology, Law, Sports Sciences, Banking and Finance, Communication Sciences, Human Rights, Business Administration, Religious Sciences, International Relations, Musicology, Psychology, History of Art, Healthcare Management, Theology, Political Science, Public Administration, Sociology, Criminology, History

Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute

e-ISSN 1309-1387 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |
Cover Image


Dear researchers!

Please read the Author Guidelines section before submitting your work.

 

Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute (MAKU SOBED) has been published by Burdur Mehmet Akif Ersoy University since 2009.

It is a refereed journal published in the field of social sciences, which is planned to be published online in May and November twice a year by 2020*, has an advisory board made up of faculty members from different universities.

The language of the journal is Turkish and English. Our journal is a scientific journal that publishes original works and that aims to contribute to the field of Social Sciences** in Turkey and in the world.

The publishing rights of the articles which are sent to MAKU SOBED for their publication are transferred to the journal. These articles cannot be published, reproduced and used without reference.

At any stage, no fee is requested from the authors.

The intellectual, scientific and legal responsibilities of the articles belong to their authors.

 

* Our journal published two issues per year between 2009-2015; and four issues per year between 2016-2019.

** Our journal covers articles written about the following areas: Anthropology, Geography, Demography, Statistics, SocialWork, Linguistics, Economy, Ethnology, Tourism, Archaeology, Philosophy, Philology, Law, Sports Sciences, Banking and Finance, Communication Sciences, Human Rights, Business Administration, Religious Sciences, International Relations, Musicology, Psychology, History of Art, Healthcare Management, Theology, Political Science, Public Administration, Sociology, Criminology, History

Volume 11 - Issue 30 - Dec 28, 2019
 1. ÇALIŞAN MUTLULUĞUNUN VE İŞE BAĞLILIĞIN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ
  Pages 664 - 673
  Aysun YEŞİLTAŞ , Sibel ŞAHİN , Gözde SEREZLİ
 2. KURUMSAL GÜVEN ALGISININ ÇALIŞAN ÖZGÜVENİ VE YENİLİKÇİLİK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR YEREL YÖNETİM KURULUŞUNDA İNCELEME
  Pages 674 - 683
  Nuri AVCI
 3. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE SİYASAL BİLGİ VE SEÇMEN TERCİHİ: 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ ÖNCESİ ELAZIĞ ÖRNEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 684 - 703
  Göksel GÖKER , Adem DOĞAN
 4. İNGİLİZ KRALİYET AFRİKAN ŞİRKETİ 1672-1752: KALELERİ, KÖLE VE ALTIN TİCARETİ
  Pages 704 - 718
  Hüseyin GÜNARSLAN
 5. 6360 SAYILI KANUN SONRASI KIR-KENT AYRIMI BAKIMINDAN JANDARMANIN GÖREV VE SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 719 - 729
  Rasim AKPINAR , Ahmet UÇAR
 6. MAHALLEYE DÖNÜŞEN KÖYLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 730 - 745
  Fatma AYDIN , Nilüfer NEGİZ
 7. BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 746 - 763
  Süha ÇELİKKAYA , Hakan DEMİRGİL
 8. TÜRKİYE’DE ASKERİ DARBE DÖNEMLERİNDE NÜFUS POLİTİKALARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER
  Pages 764 - 783
  Mehmet AKTEL , Salih SAYDAM
 9. TÜRKİYE’DE KAMU KURUMLARI İÇ DENETİM FAALİYETLERİ SÜRECİNİN AVRUPA KOMİSYONU İLERLEME RAPORLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 784 - 792
  İlyas YILMAZ , Recep GÜNEŞ
 10. DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU
  Pages 793 - 810
  Nematollah AGHABALAEI FANID , Dilek KAVACIK
 11. REFERANDUM SÜRECİNİN SOSYAL MEDYA ORTAMINA ETKİSİ: 16 NİSAN 2017 ANAYASA REFERANDUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 811 - 835
  Ümit ARKLAN , Nurullah Zafer KARTAL
 12. ENDÜSTRİ 4.0 TÜRKİYE FARKINDALIĞI
  Pages 836 - 847
  Eren KAMBER , Gülin İdil SÖNMEZTÜRK BOLATAN
 13. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİNDE ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE TERCİH NEDENLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 848 - 866
  Hasan Hüseyin TÜRKMEN , Selen DOĞAN
 14. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN TÜRKİYE’NİN İHRACAT ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 867 - 885
  Gürkan CUNDA , Selim Adem HATIRLI
 15. KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE-AVRUPA ÜLKELERİ GÖÇ KORİDORU ANALİZİ
  Pages 886 - 901
  Berna Şafak ZÜLFİKAR SAVCI , A. Banu ERGÖÇMEN
 16. KIRSAL ALANDA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TKDK’DAN HİBE ALAN KADINLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 902 - 920
  Zeliha Merve ACAR , Nedret ÇAĞLAR
 17. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM İNSANLARINA YÖNELİK GENEL BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 921 - 929
  Şule SAHIN , Davud SARITAŞ , Yüksel TUFAN
 18. FİRMA DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRK HAVA YOLLARI (THY) ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 930 - 944
  Yüksel Akay ÜNVAN
 19. ÇEVRE BİLİNCİ, ÇEVRECİ EV UYGULAMALARI, SATIN ALMA DAVRANIŞI VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HANELER KAPSAMINDA İNCELENMESİ
  Pages 945 - 955
  Hasan BÜLBÜL , Arzum BÜYÜKKEKLİK , Buket ÖZOĞLU
 20. TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞLERİNDE HEDONİK, FAYDACI VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA
  Pages 956 - 977
  Nil Esra DAL , Ayşe AKBABA
 21. İŞ YERİNDE MİZAH: BANKA ÇALIŞANLARININ METAFORİK ALGILARI
  Pages 978 - 989
  Eylem BAYRAKÇI
 22. İŞVEREN MARKASI ALGISININ ETKİLİ LİDERLİK İLE İLİŞKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 990 - 1004
  Bünyamin AKDEMİR , Emine KARAKAPLAN ÖZER
 23. ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN TOPSIS VE PROMETHEE YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 1005 - 1015
  Ceren ORAL , Elçin KIPKIP
 24. LIVIUS ANDRONICUS VE LATİN EDEBİYATI’NDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
  Pages 1016 - 1025
  Mehmet BASALAK