Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1309-1387 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |


Dear researchers!
Please read the Author Guidelines section before submitting your work.

- Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute (MAKU SOBED) has been published by Burdur Mehmet Akif Ersoy University since 2009.
- It is a refereed journal published in the field of social sciences, which is planned to be published online in May and November twice a year by 2020*, has an advisory board made up of faculty members from different universities.
- The language of the journal is Turkish and English. Our journal is a scientific journal that publishes original works and that aims to contribute to the field of Social Sciences** in Turkey and in the world.
- The publishing rights of the articles which are sent to MAKU SOBED for their publication are transferred to the journal. These articles cannot be published, reproduced and used without reference.
- At any stage, no fee is requested from the authors.
- The intellectual, scientific and legal responsibilities of the articles belong to their authors.

* Our journal published two issues per year between 2009-2015; and four issues per year between 2016-2019.

Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute

e-ISSN 1309-1387 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |
Cover Image


Dear researchers!
Please read the Author Guidelines section before submitting your work.

- Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute (MAKU SOBED) has been published by Burdur Mehmet Akif Ersoy University since 2009.
- It is a refereed journal published in the field of social sciences, which is planned to be published online in May and November twice a year by 2020*, has an advisory board made up of faculty members from different universities.
- The language of the journal is Turkish and English. Our journal is a scientific journal that publishes original works and that aims to contribute to the field of Social Sciences** in Turkey and in the world.
- The publishing rights of the articles which are sent to MAKU SOBED for their publication are transferred to the journal. These articles cannot be published, reproduced and used without reference.
- At any stage, no fee is requested from the authors.
- The intellectual, scientific and legal responsibilities of the articles belong to their authors.

* Our journal published two issues per year between 2009-2015; and four issues per year between 2016-2019.

Issue 31 - May 29, 2020
 1. AWARENESS ANALYSIS OF INDUSTRY 4.0
  Pages 7 - 25
  Kevser YILMAZ , Aşkın ÖZDAĞOĞLU
 2. KADIN TURİST REHBERLERİNİN MESLEKİ SORUNLARININ BELİRLENMESİ
  Pages 26 - 40
  Özlem KÖROĞLU , Hasret ULUSOY YILDIRIM , Arzu KILIÇ
 3. TÜRKİYE’DE İLLER BAZINDA SEKTÖREL ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
  Pages 41 - 60
  Bülent Diclehan ÇADIRCI , Bilal GÜNER
 4. SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGISININ SİNERJİK İKLİM ALGISINA ETKİSİ
  Pages 61 - 75
  Aygül YANIK , Vedat AÇAR
 5. ENDÜSTRİ 4.0 ÇAĞINDA ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÖĞRETMENİN GEREKLİLİĞİ VE ROLÜ
  Pages 76 - 92
  Mehmet Ali YARIM , Sabri ÇELİK
 6. DUYGUSAL ZEKÂ ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİ NASIL ETKİLEMEKTEDİR?: ÇALIŞAN ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 93 - 108
  Gamze ÇETİNEL , Emel ESEN
 7. EXCHANGE RATE AND STOCK PRICE INTERACTIONS: AN EVIDENCE FROM TURKISH TRANSPORTATION SECTOR
  Pages 109 - 119
  Abdullah AÇIK , İlke Sezin AYAZ , Esra BARAN KASAPOĞLU
 8. ÖĞRETMENLERİN STRES DÜZEYLERİ ÜZERİNE KARMA BİR ARAŞTIRMA: SOSYAL HİZMET MESLEĞİ PERSPEKTİFİNDEN BİR TARTIŞMA
  Pages 120 - 136
  Umut YANARDAĞ , Tahir DİKMEN
 9. INVESTIGATION OF THE OIL PRICE VOLATILITY WITH AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL VARIANCE MODELS ARCH/GARCH
  Pages 137 - 147
  Ersin YENİSU
 10. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 148 - 157
  Ali YILMAZ , Meltem SAYGILI , Mustafa KAYA
 11. YALNIZLIK DÜZEYİNİN YORDANMASINDA ANNE BABA TUTUMLARI VE OKUL TÜKENMİŞLİĞİNİN ROLÜ
  Pages 158 - 168
  M. Yüksel ERDOGDU , Gufran GÜNDOĞMUŞ
 12. NESTORIUS, CYRILL VE PULCHERIA ÜÇGENİNDE MARYOLOJİ VE NASTURİLİĞİN DOĞUŞU
  Pages 169 - 188
  Sayime DURMAZ , Satılmış GÖKBAYIR
 13. TRAVMA SONRASI BÜYÜME VE ANLAM: BİR VAKA ÖRNEĞİ
  Pages 189 - 204
  Rabia ERTEN , Ramazan KOCAKAYA
 14. REFAH DEVLETİNİN KRİZİ EKSENİNDE YOKSULLUK VE YENİ SOSYAL RİSKLERLE MÜCADELE
  Pages 205 - 219
  Mehmet Merve ÖZAYDIN , Mustafa ÖZTÜRK
 15. METİN MADENCİLİĞİ: İMKÂNLAR, YÖNTEMLER VE KISITLAR
  Pages 220 - 239
  Suat ATAN
 16. HABİB EN-NECCAR’IN ANTAKYA HALKINA TAVSİYE ETTİĞİ PSİKOSOSYAL HİKMETLER
  Pages 240 - 251
  Osman ORAL