Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1309-081X | e-ISSN 2602-3407 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Giresun University |


Değerli bilim insanları, Derginin yoğunluk durumu dikkate alındığında, çalışmaların değerlendirme ve yayın sürecinin ortalama bir yıl sürdüğünü belirtmek isteriz. Dergiye sunulan çalışmalar için herhangi bir makale yayınlama ücreti talep edilmemektedir.
Dergimize çalışmalarını gönderecek değerli yazarların ana sayfamızda yer alan TR Dizin değerlendirme süreçlerine ait uyarılara, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararlarına ve dergimizin yazım kurallarına dikkat etmelerini rica ederiz. Derginin yayın dili Türkçedir.
Diğer taraftan 2020 yılından itibaren uygulanmaya koyulan TR Dizin kriterleri gereği aşağıda yer verilen içeriği kapsayan makalelerden Etik Kurul İzni talep edilmektedir.
Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar:
*Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
* Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
* Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmesi,
* Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
* Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
KSBD Yayın Kurulu

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1309-081X | e-ISSN 2602-3407 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Giresun University |
Cover Image


Değerli bilim insanları, Derginin yoğunluk durumu dikkate alındığında, çalışmaların değerlendirme ve yayın sürecinin ortalama bir yıl sürdüğünü belirtmek isteriz. Dergiye sunulan çalışmalar için herhangi bir makale yayınlama ücreti talep edilmemektedir.
Dergimize çalışmalarını gönderecek değerli yazarların ana sayfamızda yer alan TR Dizin değerlendirme süreçlerine ait uyarılara, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararlarına ve dergimizin yazım kurallarına dikkat etmelerini rica ederiz. Derginin yayın dili Türkçedir.
Diğer taraftan 2020 yılından itibaren uygulanmaya koyulan TR Dizin kriterleri gereği aşağıda yer verilen içeriği kapsayan makalelerden Etik Kurul İzni talep edilmektedir.
Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar:
*Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
* Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
* Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmesi,
* Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
* Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
KSBD Yayın Kurulu
Volume 12 - Issue 23 - Dec 28, 2020
 1. XIX. Yüzyılda Musul'da Kolera Vakaları (1847-1902)
  Pages 284 - 300
  Oktay KARAMAN
 2. Covid-19 (Koronavirüs) Salgınının Turist Rehberleri Üzerindeki Etkileri: Ankara Turist Rehberleri Odası Örneği
  Pages 301 - 321
  Ertuğrul DÜZGÜN, Asena KURT
 3. Yabancı İşlemleri ile BIST100 Endeksi Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
  Pages 322 - 336
  Erkan USTAOĞLU
 4. Nişanlılar Romanında Salgının Tarihi Gerçekliği ve Kurguya Yansıyan Dehşeti
  Pages 337 - 349
  Canan OLPAK KOÇ
 5. Göç ve Kalkınma İlişkisine Yönelik Bir İnceleme: Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Ağ Analizi
  Pages 350 - 367
  Süha ÇELİKKAYA, Muhammet ATİLA
 6. Birinci Meclis’te Bir Muhalif: Mersinli Cemal Paşa
  Pages 368 - 382
  Süleyman TEKİR, Gürkan POLAT
 7. Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Yeşil Lojistik: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği
  Pages 383 - 396
  Emrullah METE
 8. Türkiye’de Elektronik Devletten Dijital Devlete Doğru
  Pages 397 - 416
  Hasan KARASOY, Pelin BABAOĞLU
 9. Eleştirel Jeopolitik Çerçevesinde Akıllı Şehirler ve Şehir Jeopolitiği
  Pages 417 - 433
  Mehmet Cem OĞULTÜRK, Güngör ŞAHİN
 10. COVID-19 Pandemisinin Hisse Senedi Piyasalarına Etkisi: Vaka ve Ölümlerin Yoğun Olduğu Ülkeler ile Türkiye İncelemesi
  Pages 434 - 453
  Kübra SAKA ILGIN, Salim Sercan SARI
 11. Kamu Yönetimi Alanında Yazılan Etik Konulu Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
  Pages 454 - 472
  Esra Nur TUĞAN, Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN
 12. Okul Psikolojik Danışman Adaylarının Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Psikolojik Danışmanlık Öz Yeterlikleri Üzerindeki Etkisi
  Pages 473 - 491
  Enver SARI, Yasemin ÇAKIR
 13. Kriz Yönetiminde Etkili Liderlik Tarzının Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği
  Pages 492 - 514
  Aysegül DÜZGÜN
 14. Türkiye ve AB Ülkelerinin AR-GE Verimliliklerinin Entropi-EATWOS Yöntemleri ile Karşılaştırılması
  Pages 515 - 533
  Hatice DOĞAN
 15. Sigorta Sözleşmeleri Standardına Göre Sigorta Muhasebesi
  Pages 534 - 548
  Adem YILDIRIM, Cengiz ERYILMAZ, Ulukan BÜYÜKARIKAN
 16. Son Osmanlı Mebusan Meclisi Seçimlerinde Trabzon Sancağı (İttihatçı-İtilafçı Mücadelesi)
  Pages 549 - 566
  Aslıhan KILINÇ
 17. Psikolojik Tipler Ve Jung Psikolojisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 566 - 579
  Cem GÜLCAN
Indexes and Platforms
Son Sayı

Son Sayımızdaki makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.