Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-081X | e-ISSN 2602-3407 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Giresun University |


Değerli bilim insanları,  Dergimizin İlkbahar 2020 sayısı yayınlanmıştır. Emeği geçenlere teşekkürler...
Aralık ayında yayınlanacak Sonbahar 2020 sayısı için çalışmalar devam etmektedir.
Dergimize çalışmalarını gönderecek değerli yazarlarımızın ana sayfamızda yer alan TR Dizin Değerlendirme süreçlerine ait uyarıları, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararlarını ve dergimizin yazım kurallarını dikkate almaları hususunda gerekli dikkati göstermelerini rica ederiz. Ayrıca 2020 yılından itibaren uygulanmaya koyulan TR Dizin kriterleri gereği aşağıda yer verilen içeriği kapsayan makalelerden Etik Kurul İzni talep edilmektedir.
Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar: 
*Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
* Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
* Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
* Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
* Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1309-081X | e-ISSN 2602-3407 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Giresun University |
Cover Image


Değerli bilim insanları,  Dergimizin İlkbahar 2020 sayısı yayınlanmıştır. Emeği geçenlere teşekkürler...
Aralık ayında yayınlanacak Sonbahar 2020 sayısı için çalışmalar devam etmektedir.
Dergimize çalışmalarını gönderecek değerli yazarlarımızın ana sayfamızda yer alan TR Dizin Değerlendirme süreçlerine ait uyarıları, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararlarını ve dergimizin yazım kurallarını dikkate almaları hususunda gerekli dikkati göstermelerini rica ederiz. Ayrıca 2020 yılından itibaren uygulanmaya koyulan TR Dizin kriterleri gereği aşağıda yer verilen içeriği kapsayan makalelerden Etik Kurul İzni talep edilmektedir.
Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar: 
*Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
* Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
* Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
* Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
* Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu
Volume 12 - Issue 22 - Jun 21, 2020
 1. Bir Sınıf Öğretmeni ve Öğrencilerinin İlk STEM Eğitimi Deneyimleri
  Pages 1 - 23
  Yasemin HACIOĞLU , Ayşe BAŞPINAR
 2. Erken Müdahale Kapsamında Taranan 0-72 Aylık Çocuklarda Gelişimsel Gecikmelerin Dağılımı
  Pages 25 - 37
  Hülya TERCAN , Pınar BAYHAN
 3. Yerel Yönetimlerin Çocuğa Yönelik Örgütlenmesi ve Politikaları: Seçilmiş Ülkeler Üzerinden Bir Değerlendirme
  Pages 39 - 56
  Levent MEMİŞ
 4. İnternet Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 57 - 73
  Mustafa Necati ÇOBAN
 5. Türkiye’de Döviz Kuru Hareketleri ve Kamu Borcu İlişkisi
  Pages 75 - 97
  Umut AKDUĞAN
 6. Örgüt Kültürünün Örgütsel Sinizme Etkisi: Karacabey İlçesi Gıda Sektörü Üzerine Uygulama
  Pages 99 - 112
  Edip ÖRÜCÜ , Ömer GİZLİER , Ahmet NAZIR
 7. Sosyo-Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye’de Düzey 1 Bölgelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi
  Pages 113 - 136
  Özlem KIZILGÖL , Özlem KUVAT
 8. Bankacılık Sektöründe Hizmet Pazarlaması Algısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 137 - 158
  Filiz ASLAN ÇETİN , Nazan KORUCUK
 9. Yerel Basında Kadın Çalışanların Konumu ve Sorunları: Giresun Yerel Basın Örneği
  Pages 159 - 172
  Nedim Serhat BİLECEN
 10. Türkiye’de Medikal Turizmin Gelişimine Etki Eden Faktörlerin SWOT-AHP Yöntemi ile Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 173 - 192
  Arzu YİĞİT , Mehmet Beşir DEMİRBAŞ
 11. Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT) Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
  Pages 193 - 202
  Eda ŞAHİN , Tülay YAVAN , Merve DEMİRHAN , Merve AYDIN , İlknur YEŞİLÇINAR
 12. Doğrudan ve Esinlenerek Sinema Uyarlamalarında Kurmaca İç Mekan ‘Büyük Umutlar’ Üzerinden Bir İnceleme
  Pages 203 - 220
  Demet ARSLAN DINCAY , Cagil YURDAKUL TOKER
 13. Bizans Resim Sanatında Öteki Kadın Tasviri: Hacer
  Pages 221 - 235
  Hatice DEMİR
 14. Türkiye’de Destinasyon Konusunda Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 237 - 250
  Aydın ÜNAL , Sinan Baran BAYAR
 15. Max Weber’in Otorite Tanımı Çerçevesinde Türk Destan Kahramanlarına Farklı Bir Bakış Denemesi: Oğuz Kağan Örneği
  Pages 251 - 266
  Mehmet Emin BARS
 16. Evlenme Geçiş Dönemi Geleneğine Müzik Davranışları Açısından Bakış: Gelin Ağlatma-Alma-İndirme Havaları Örneği
  Pages 267 - 277
  Eray ALPYILDIZ
Indexes and Platforms
Son Sayı

Son Sayımızdaki makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.