ISSN: 1309-081X
e-ISSN: 2602-3407
Founded: 2009
Publisher: Giresun University
Cover Image
 

SAYIN KULLANICILAR,

DERGİMİZ YAŞANAN YOĞUNLUK NEDENİYLE 15 NİSAN 2024 TARİHİNE KADAR MAKALE ALIMINA KAPATILMIŞTIR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 

Değerli bilim insanları, dergimizin  makale kabul süreci devam etmektedir. Dergiye sunulan çalışmalar için herhangi bir makale yayınlama ücreti talep edilmemektedir.
Dergimize çalışmalarını gönderecek değerli yazarların ana sayfamızda yer alan TR Dizin değerlendirme süreçlerine ait uyarılara, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararlarına ve dergimizin yazım kurallarına dikkat etmelerini rica ederiz. Derginin yayın dili Türkçedir.
Diğer taraftan 2020 yılından itibaren uygulanmaya koyulan TR Dizin kriterleri gereği aşağıda yer verilen içeriği kapsayan makalelerden Etik Kurul İzni talep edilmektedir.
Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar:
*Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
* Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
* Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmesi,
* Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
* Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
KSBD Yayın Kurulu

Opening Date for Article Submission: April 15, 2024

2023 - Volume: 15 Issue: 29

Son Sayı

Son Sayımızdaki makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.