Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-081X | e-ISSN 2602-3407 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Giresun University |


Değerli bilim insanları, 
Dergimizin İlkbahar 2020 sayısı için makale kabulü tamamlanmış olup, gönderilen makalelerin alan editörleri tarafından incelenmesi sürecine geçilmiştir.
Süreçte makalesi bulunan kıymetli yazarlarımızın, ana sayfamızda yer alan TR Dizin 2020 Değerlendirme Süreçleri doğrultusunda etik kurulu raporlarını hazırlayarak sistem üzerinden göndermelerini; Dergipark sistemi üzerinde gönüllü olarak hakemlik yapan ve rastgele seçilen değerli öğretim üyeleri üzerinde herhangi bir zorlayıcılığımızın olmadığı gerçeğinden hareketle sabırlı olmalarını umar, ilgi ve anlayışınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.
Not: Aralık ayında yayınlanacak Sonbahar 2020 sayısı için makale kabulüne, İlkbahar 2020 sayısının yayınlanmasından sonra başlanacaktır.
Dergimize çalışmalarını gönderecek değerli yazarlarımızın ana sayfamızda yer alan TR Dizin Değerlendirme süreçlerine ait uyarıları, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararlarını ve dergimizin yazım kurallarını dikkate almaları hususunda gerekli dikkati göstermelerini rica ederiz.
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu

...

TR Dizin Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri 2020!

Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır. 

 1. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. 
 2. Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir. 
 3. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. 
 4. Ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
 5. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. 
 6. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Not: Yeni kurallar süreçteki çalışmalar için de geçerlidir.

Detaylı bilgi için: https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias

Değerli bilim insanları, 

Dergimizin Sonbahar 2019 sayısı yayınlanmış olup, haziran ayında yayınlanacak İlkbahar 2020 sayısı için makale kabulüne başlanmıştır.

Makale gönderecek sayın yazarlarımızın aşağıda yer alan yayın kurulu kararlarını ve dergimizin yazım kurallarını dikkate almalarını rica ederiz. 
İlgili kurallara uygun olmayan çalışmaların kabulü mümkün olamamaktadır.

...

DERGİMİZE MAKALE GÖNDERECEK DEĞERLİ YAZARLARIMIZIN DİKKATİNE

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararı

(27.12.2019 - 2019/ 03)

KARAR:

1. 2020 yılı 22. sayıdan itibaren dergiye gönderilecek makalelerle birlikte benzerlik raporunun (%20'nin altında) yanı sıra doldurulmuş ve imzalanmış "Telif Hakkı Devir Formu"nun  istenmesi; dergiye özgü "Telif Hakkı Devir Formu"nun yazarların erişebilmesi amacıyla Dergipark üzerine yüklenmesi kararlaştırılmıştır. 

(Yazarlarımız makale yükleme 3. aşamada dosyalar kısmında "Telif Hakkı Devir Formu"nu göreceklerdir. İlgili form indirildikten sonra doldurulup imzalanarak sisteme yüklenebilir.

...

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararı

(28.02.2018 - 2018/ 01)

KARAR:

3. Dergide yayımlanacak makalelerden intihal raporu istenmesi ve dergide intihal için %20’nin altında benzerlik olması,  

5. 2018 yılı 19. sayıdan itibaren peş peşe yayınlanacak sayılarda aynı yazarın makalelerinin art arda yayınlanmaması,

6. 2018 yılı 19. sayıdan itibaren yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen makalelerin dergiye kabul edilmemesi, bildiriden oluşturulan makalelerin de sunum tarihinden en az 3 (üç) yıl sonra dergiye kabul edilmesi,

7.  2018 yılı 19. sayıdan itibaren aynı sayıda hem hakem hem yazar olarak görev alınmaması, yayınlanacak sayıda hakemlik görevi yürüten yazarın makalesinin, o sayıda yayımlanmaması; makale yazarının da hakem olarak atanmaması,

8.  …Sempozyumlar için özel sayı yayımlanmaması kararlaştırılmıştır. 

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1309-081X | e-ISSN 2602-3407 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Giresun University |
Cover Image


Değerli bilim insanları, 
Dergimizin İlkbahar 2020 sayısı için makale kabulü tamamlanmış olup, gönderilen makalelerin alan editörleri tarafından incelenmesi sürecine geçilmiştir.
Süreçte makalesi bulunan kıymetli yazarlarımızın, ana sayfamızda yer alan TR Dizin 2020 Değerlendirme Süreçleri doğrultusunda etik kurulu raporlarını hazırlayarak sistem üzerinden göndermelerini; Dergipark sistemi üzerinde gönüllü olarak hakemlik yapan ve rastgele seçilen değerli öğretim üyeleri üzerinde herhangi bir zorlayıcılığımızın olmadığı gerçeğinden hareketle sabırlı olmalarını umar, ilgi ve anlayışınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.
Not: Aralık ayında yayınlanacak Sonbahar 2020 sayısı için makale kabulüne, İlkbahar 2020 sayısının yayınlanmasından sonra başlanacaktır.
Dergimize çalışmalarını gönderecek değerli yazarlarımızın ana sayfamızda yer alan TR Dizin Değerlendirme süreçlerine ait uyarıları, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararlarını ve dergimizin yazım kurallarını dikkate almaları hususunda gerekli dikkati göstermelerini rica ederiz.
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu

...

TR Dizin Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri 2020!

Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır. 

 1. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. 
 2. Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir. 
 3. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. 
 4. Ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
 5. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. 
 6. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Not: Yeni kurallar süreçteki çalışmalar için de geçerlidir.

Detaylı bilgi için: https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias

Değerli bilim insanları, 

Dergimizin Sonbahar 2019 sayısı yayınlanmış olup, haziran ayında yayınlanacak İlkbahar 2020 sayısı için makale kabulüne başlanmıştır.

Makale gönderecek sayın yazarlarımızın aşağıda yer alan yayın kurulu kararlarını ve dergimizin yazım kurallarını dikkate almalarını rica ederiz. 
İlgili kurallara uygun olmayan çalışmaların kabulü mümkün olamamaktadır.

...

DERGİMİZE MAKALE GÖNDERECEK DEĞERLİ YAZARLARIMIZIN DİKKATİNE

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararı

(27.12.2019 - 2019/ 03)

KARAR:

1. 2020 yılı 22. sayıdan itibaren dergiye gönderilecek makalelerle birlikte benzerlik raporunun (%20'nin altında) yanı sıra doldurulmuş ve imzalanmış "Telif Hakkı Devir Formu"nun  istenmesi; dergiye özgü "Telif Hakkı Devir Formu"nun yazarların erişebilmesi amacıyla Dergipark üzerine yüklenmesi kararlaştırılmıştır. 

(Yazarlarımız makale yükleme 3. aşamada dosyalar kısmında "Telif Hakkı Devir Formu"nu göreceklerdir. İlgili form indirildikten sonra doldurulup imzalanarak sisteme yüklenebilir.

...

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararı

(28.02.2018 - 2018/ 01)

KARAR:

3. Dergide yayımlanacak makalelerden intihal raporu istenmesi ve dergide intihal için %20’nin altında benzerlik olması,  

5. 2018 yılı 19. sayıdan itibaren peş peşe yayınlanacak sayılarda aynı yazarın makalelerinin art arda yayınlanmaması,

6. 2018 yılı 19. sayıdan itibaren yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen makalelerin dergiye kabul edilmemesi, bildiriden oluşturulan makalelerin de sunum tarihinden en az 3 (üç) yıl sonra dergiye kabul edilmesi,

7.  2018 yılı 19. sayıdan itibaren aynı sayıda hem hakem hem yazar olarak görev alınmaması, yayınlanacak sayıda hakemlik görevi yürüten yazarın makalesinin, o sayıda yayımlanmaması; makale yazarının da hakem olarak atanmaması,

8.  …Sempozyumlar için özel sayı yayımlanmaması kararlaştırılmıştır. 

Volume 11 - Issue 21 - Dec 19, 2019
 1. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Liginde Futbol Oynayan Erkek Sporcuların Saldırganlık ve Benlik Saygısı Durumlarının Karşılaştırılması
  Pages 239 - 249
  Kursad Han DONMEZ , Şevki KOLUKISA , Rıdvan TÜRKERİ
 2. Mobil Öğrenme: 2015 – 2019 Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi
  Pages 251 - 268
  Aycan KAVAKLI , İlker YAKIN
 3. Lise Öğrencilerinin Okul Terki Riskine İlişkin Görüşleri
  Pages 269 - 286
  Rahman ÇAKIR , Canan ÇOLAK
 4. İbrahim Bey Haydaroğlu’nun Dağıstan’daki Din Eğitimi Sürecine Katkıları
  Pages 287 - 303
  Alim Emin Emin YUSUFOĞLU
 5. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Eğitim ve Alan Derslerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
  Pages 305 - 321
  Mücahit KIDIL , Hasan Hüseyin AKSU
 6. Türkçe Öğretmenleri İle Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri
  Pages 323 - 342
  Mustafa KAYA , Mehmet Nuri KARDAŞ
 7. Ailede Yaşlı Bakımı Rolünü Üstlenen Kadınlar ve Görüşleri: Giresun İli Örneği
  Pages 343 - 357
  Gülşah DOĞANAY , Seval GÜVEN
 8. Milletvekili Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri: “24 Haziran Genel Seçimleri Elazığ ve Eskişehir Örneği”
  Pages 359 - 376
  Adem DOĞAN , Gökhan ALPTEKİN
 9. Muhasebe Meslek Adaylarının (Stajyer) Sorunları ve Beklentileri: Giresun Özelinde Bir Araştırma
  Pages 377 - 390
  Murat ÖZDEMİR
 10. Sağlık Harcamalarının Sağlık Sonuçlarına Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi
  Pages 391 - 399
  Mehmet ŞENER , Yakup ASLAN , Vahit YİĞİT
 11. Türkiye’de Çalışan Annenin Sosyal Medyadaki Temsili
  Pages 401 - 421
  Gizem KOÇ , Tuğçe BAKIR-DEMİR , Bengi ÖNER-ÖZKAN
 12. Çözüm Odaklılığın Yordayıcı Değişkenleri: Yaşam Doyumu, Stres, Depresyon ve Yılmazlık
  Pages 423 - 438
  Enver SARİ , Gizem UYUMAZ , Cahit KAYA
 13. Yaratıcı Endüstriler Bağlamında Türkiye’de Canlandırma Dizi Sektörü Ve Bir Uygulama Örneğinde Kültürel Kodların Analizi
  Pages 439 - 460
  Yüksel BALABAN
 14. Konaklama İşletmelerine Yönelik İş İlanlarının İçerik Analizi: Turizm Gazetesi Örneği
  Pages 461 - 473
  Gözde OĞUZBALABAN
 15. Trabzon ve Çevresinde Kullanılan Peştamal Dokumaları ve Günümüz Tasarımlarında Uygulanması
  Pages 475 - 492
  Hacer Nurgül BEGİÇ , Ceren ÖZ
 16. Geleneksel Meslekler ve Bir Ustanın Hikâyesi: Giresun’da Demircilik
  Pages 493 - 510
  Mehmet ÖZDEMİR
 17. Seyahat Acenteleri Çalışanlarında Duygusal Zekânın Kişisel Gelişim İnisiyatifi Alma Becerisine Etkisinde Psikolojik Şiddetin Aracı Rolü
  Pages 511 - 528
  Ayhan BAYRAM , Ece ZEYBEK YILMAZ
Indexes and Platforms
Son Sayı

Son Sayımızdaki makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.