Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2146-9954 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Gumushane University |   Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam eden hakemli bir akademik dergidir. 


Sağlık Bilimleri ile ilgili olarak dergimizin konu içeriğinde: Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik),Tıbbi Laboratuvar,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ana başlıkları yer almaktadır.

Dergimiz; TR Dizin, Indeks Copernicus, Türkiye Atıf Dizini, Sobiad, Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır. 


Not: Değerli yazar, Makalenizin dergimizin yayın ve etik ilkelerine ve dergi yazım kuralları, şablonuna uyumlu olmasına dikkat ediniz. Ön kontrol sürecinde editör tarafından makale eksiklikleri sebebiyle makale yazara geri iade edilmişse ve yazarda gözüken makale durum alanında: geri çekildi uyarısı varsa mesaj sekmesinde editör tarafından belirtilen düzeltmeleri yazarın gerçekleştirmesi koşulunda makaleyi yeniden dergiye gönderim sağlayabilir.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2146-9954 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Gumushane University |
Cover Image   Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam eden hakemli bir akademik dergidir. 


Sağlık Bilimleri ile ilgili olarak dergimizin konu içeriğinde: Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik),Tıbbi Laboratuvar,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ana başlıkları yer almaktadır.

Dergimiz; TR Dizin, Indeks Copernicus, Türkiye Atıf Dizini, Sobiad, Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır. 


Not: Değerli yazar, Makalenizin dergimizin yayın ve etik ilkelerine ve dergi yazım kuralları, şablonuna uyumlu olmasına dikkat ediniz. Ön kontrol sürecinde editör tarafından makale eksiklikleri sebebiyle makale yazara geri iade edilmişse ve yazarda gözüken makale durum alanında: geri çekildi uyarısı varsa mesaj sekmesinde editör tarafından belirtilen düzeltmeleri yazarın gerçekleştirmesi koşulunda makaleyi yeniden dergiye gönderim sağlayabilir.

Volume 9 - Issue 2 - Jun 30, 2020
 1. Üç Kuşak Kadınların Doğum Deneyimleri ve Doğum Algılarının İncelenmesi: Batı Anadolu Kırsalı Örneği
  Pages 67 - 81
  Dilek HACIVELİOĞLU , Nursen BOLSOY
 2. Analysis on Incidents of Violence towards Health Care Workers in Turkey between 2012 and 2016: Reflected in the Press
  Pages 82 - 89
  Oya Nuran EMİROĞLU , Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR , Nilgün KURU ALICI
 3. Bulaşıcı Olmayan Hastalık Mortalite Oranları ile İnsani Gelişmişlik Endeksi ve Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi Arasındaki İlişki
  Pages 90 - 96
  Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK , Mehmet UYAR
 4. Afet ve Acil Durum Çalışanlarının Kültürel Değer Yönelimleri ile Bireysel Çatışma Yönetim Yaklaşımları İlişkisi: Çanakkale İli Örneği
  Pages 97 - 111
  Burcu ÖZKAN , Fehmi Volkan Volkan AKYÖN
 5. Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği
  Pages 112 - 124
  Meryem AKBULUT , Afşin Ahmet KAYA
 6. Üniversite Hastanesinde Mesleki Uygulama Yapan Öğrencilerin Örgütsel Çekicilik Algılarının Değerlendirilmesi
  Pages 125 - 132
  Rukiye Yorulmaz , Dilek YILDIRIM GÜRKAN , Sevim ÇİMKE
 7. Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Becerilerini Ölçme
  Pages 133 - 141
  Arife ŞANLIALP ZEYREK , Nevin KUZU KURBAN , Sümeyye ARSLAN
 8. Ergenlerde Çevresel Risk Algısının Belirlenmesi
  Pages 142 - 150
  Adile TÜMER , Adem SÜMEN
 9. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Durumunun Belirlenmesi
  Pages 151 - 162
  Ayşe Nur KAYNAR , Hande ÖNGÜN YILMAZ
 10. The Challenges of Child and Adolescent Psychiatrists in the Process of the Disability Report Evaluation
  Pages 163 - 171
  İ̇brahim Selçuk ESİN , Hakan ÖĞÜTLÜ , Ayşe BÜYÜKDENİZ , Zehra BABADAĞI , Onur Burak DURSUN , Şaziye Senem BAŞGÜL
 11. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Psikiyatri Kliniğinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
  Pages 172 - 185
  Sevda UZUN , Satı DEMİR
 12. İlaç Kullanımı İle Oluşan Cilt Reaksiyonları
  Pages 186 - 194
  Didem OGAN , Miriş DİKMEN
 13. Epizyotomi Sonrası Perineal Ağrının Tedavisinde Kullanılan Nonfarmokolojik Yöntemlerin Sistematik Açıdan İncelenmesi
  Pages 195 - 208
  Nilüfer TOK YANIK , Gül ERTEM
 14. İntestinal Stomanın Gebelik Sürecine Etkisi ve Hemşirelik Bakımı
  Pages 209 - 215
  Hatice Merve ALPTEKİN , Eda ŞİMŞEK ŞAHİN
 15. Bir Kolonoskopi Gerçeği: Utanma Duygusu Ve Yönetimi
  Pages 216 - 221
  Semra ERDAĞI ORAL , Nadiye ÖZER
 16. Covid-19’un Klinik Yönetimi ve Hemşirelik
  Pages 222 - 231
  Hatice DEMİRAĞ , Sevilay HİNTİSTAN
Indexes and Platforms