Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2146-9954 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |


Dergimizin yeni makale kabul süreci aktifleşmiştir.


   Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam eden hakemli bir akademik dergidir. Sağlık Bilimleri ile ilgili olarak dergimizin konu içeriğinde: Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik),Tıbbi Laboratuvar,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ana başlıkları yer almaktadır.

Not: *Dergimizin ana sayfasında yer alan  örnek makale şablon formatına gönderilen makale uyarlanmamışsa, **Etik kurul gerektiren araştırma makalelerinde; materyal metod kısımında etik kurul izin bilgileri  açık olarak yazılmamışsa, ***kurum izin veya onam bilgileri olgu sunumlarında açık olarak belirtilmemişse ön kontrol sürecinde  red edilecektir.

Dergimiz; TR Dizin, Indeks Copernicus, Türkiye Atıf Dizini, Sobiad, Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2146-9954 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |
Cover Image


Dergimizin yeni makale kabul süreci aktifleşmiştir.


   Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam eden hakemli bir akademik dergidir. Sağlık Bilimleri ile ilgili olarak dergimizin konu içeriğinde: Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik),Tıbbi Laboratuvar,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ana başlıkları yer almaktadır.

Not: *Dergimizin ana sayfasında yer alan  örnek makale şablon formatına gönderilen makale uyarlanmamışsa, **Etik kurul gerektiren araştırma makalelerinde; materyal metod kısımında etik kurul izin bilgileri  açık olarak yazılmamışsa, ***kurum izin veya onam bilgileri olgu sunumlarında açık olarak belirtilmemişse ön kontrol sürecinde  red edilecektir.

Dergimiz; TR Dizin, Indeks Copernicus, Türkiye Atıf Dizini, Sobiad, Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır. Volume 8 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Economic Burden of Obesity-Related Comorbidities in Turkey
  Pages 223 - 230
  Arzu YİĞİT, Vahit Yiğit
 2. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Müzik Terapi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi
  Pages 231 - 236
  Demet TURAN BAYRAKTAR, Merve YETiMOĞLU
 3. Sıçanlarda İndometazin İle İndüklenen Mide Ülseri Üzerine Krom Pikolinatın Koruyucu Etkileri
  Pages 237 - 244
  Gözde ATİLA USLU, Hamit USLU
 4. Venöz Bacak Ülseri Tedavisinde Uygulanan Negatif Basınçlı Pansumanın Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi
  Pages 245 - 249
  Kezban KORAŞ SÖZEN, Neziha KARABULUT, Fırat DURNA, Hakan ÖNTAŞ
 5. Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit B, Hepatit C Enfeksiyon Hastalıkları Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri
  Pages 250 - 255
  Serap Ünsar, Lale Yacan, İlknur Yücel
 6. İlk Yardım Dersi Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Kalp Masajı Uygulama Becerilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 256 - 267
  Behire Sançar, Şahinde Canbulat
 7. Yeni Evli Çiftlerin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler
  Pages 268 - 276
  Öner Altıntop, Filiz ADANA
 8. A Research on The Use of Preventive Oral and Dental Health Services
  Pages 277 - 288
  Dilek KOCABAŞ, Sevil ASLAN
 9. Hastane Afet Planlaması, Hastane Acil Durum Komuta Sistemi ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastanesi’ne Uygulanması
  Pages 289 - 295
  Erdal TEKİN, Atıf Bayramoğlu
 10. Retrospective Investigation of Transverse Situs Single Pregnancy Cases Without Placenta Previa
  Pages 296 - 301
  Bora ÇOŞKUN, Burcu TİMUR, Buğra COŞKUN, Coşkun ŞİMŞİR, Rıza DUR, Tuğba ENSARİ
 11. Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler
  Pages 302 - 307
  Yahya ERGEZEN, Emine EFE
 12. Hemşirelik Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenme
  Pages 308 - 314
  Gül Şahin, Tülay Başak
 13. Türkiye’de Hemşireler Tarafından Menopozal Dönem Yaşam Kalitesine Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi
  Pages 315 - 325
  Semiha AYDIN ÖZKAN, Türkan KARACA, Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE, Dilek BİLGİÇ
 14. Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Güncel Kılavuz Önerileri
  Pages 326 - 332
  Betül KUŞ, Funda BÜYÜKYILMAZ
 15. Dorothea Elizabeth Orem’ in Öz –Bakım Teorisi’ne Göre Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastanın Hemşirelik Bakım Planı
  Pages 333 - 342
  Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK, Birsel Canan DEMİRBAĞ
Indexes and Platforms