Yayın ve Etik İlkeleri

"Committee on Publication Ethics (COPE) " belirttiği yayın etik ilke ölçütleri konusunda; yazarlarımıza, editörlerimize ve danışmanlarımıza rehber olmaktadır.

2020 yılı için girişimsel araştırma nitelikli makalelerde: makalelerin yazarlarından;Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi, Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması, makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi talep edilmektedir.

Telif hakkı dergimize verilen yayınlanmış yayınlar konusunda yazar başka bir kitapta yayınlamak için yeniden telif iznini dergiden geri talep edemez.

Makale gönderimi sürecinde yazarın makalesini dergimizin ana sayfasında yer alan örnek makale şablon formatına gönderilen makale uyarlanmış olması gerekir.

Makalenin daha önceden önceden bir dergi, kitap veya tam metin bildiri olarak yayınlanmamış olması gerekir.

Telif bilgisi, Etik kurul izni gerektiren araştırma makalelerinde (Retrospektif çalışmalar dahildir); materyal metod kısmında etik kurul izin bilgileri çalışmanın kısıtlılıkları (varsa), destekleyen kurum bilgisi (varsa), ölçek izin bilgisi (gerekli ise) ek dosya olarak dergimize iletilmelidir.

Etik izin, kurum izin veya onam bilgileri açık olarak belirtilmemişse (Olgu sunumlarından 2020 itibariyle etik kurul gerekli ise kurum izni bilgisi talep edilmektedir.), izin bilgisi dosya olarak makale dosya alanından ekli değilse ön kontrol sürecine ilgili makale kabul edilmeyecektir.

Etik kurul izin bilgisi makale başlığı ve yazar bilgisiyle uyumlu olmalıdır.

Yazarın gönderdiği makalenin intihal değeri tarafımızca kontrol edilmektedir. Dergi yayın ilkesi olarak intihal değeri makalenin ön kontrolde %10 nun altında olması gerekir. (Yazarın intihal değerini makale gönderimi öncesi kontrol etmesi yarar sağlayacaktır.) Yazara intihal bilgisi yüksek ise rapor çıktılı olarak dergi tarafından bilgi sunulur.

Yazarın makalenin özgün değerini belirten bir iki cümle gönderim sırasında editöre not alanında yazması önemlidir.

Eğer yöntemde materyal, veri toplanması, etik, kurum izni, istatistiksel aşamalar konusunda eksiklikler olduğu düşünülürse makale değerlendirme süreçleri içerisinde yazara bilgi verilerek makale red edilebilir.

Etik izin, tez konusu ise açıklaması, Sözel bildiri, poster bildiri ile ilgili ve/ya tez makaleleri ile ilgili yazarın makale ilk sayfasında yazar bilgisi üzerinde açıklama yapması önemlidir.
Tüm materyal metodu aynı olan tam metin bildiriler makale olarak dergi yayın sürecine kabul edilmemektedir, yazardan özet sayfalarını editör ek dosya bilgi talebinde bulunabilir.
Dergimizde, hakem sürecinde hakem seçimi için çift kör hakemlik yapılmaktadır.