Editörler için

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi'nde bir baş editör ile baş editör adına ilgili makalelerin hakem değerlendirme işlerini yönetmek üzere baş editör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşan alan editörleri görev yapmaktadır. Alan editörleri derginin içeriğinden müşterek olarak sorumludurlar ve derginin disiplini ve kalitesi konusunda geri bildirim sağlarlar. Ayrıca hakem kurulu üyelerinin seçimi konusunda tavsiyelerde bulunurlar.

Editörler;

- Makaleye en geç 15 gün içinde en az iki hakem ataması yapmalı ve en kısa süre içinde atadığı hakemlerin değerlendirmelerini sağlayarak karara bağlamalıdır.

- Hakemlere ve yazarlara gerektiğinde ve zamanında uyarı mesajları göndererek sürecin ilerlemesini/tamamlanmasını sağlamalıdır.

- Gerekirse tekrar hakem atamalıdır.

- Yazarlar ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar çatışması veya çatışmasına olanak vermemelidir.

- Karar vermede hakem görüşleri belirleyici olmalıdır. Ancak kararını tamamen hakem görüşlerine göre almaz; onların sadece birer danışman olduğunun farkındadır.

- Tüm editörler Uluslararası Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından dergi editörleri için hazırlanan yönergeye uymak zorundadır.