Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 26 Mayıs 2021
Bitiş: 2 Haziran 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2146-9954 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |


Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam eden hakemli bir akademik dergidir.  Sağlık Bilimleri ile ilgili olarak dergimizin konu içeriğinde: Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Spor ve Sağlık, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik), Tıbbi Laboratuvar ana başlıkları yer almaktadır. Dergimiz; TR Dizin, Indeks Copernicus, Sobiad, Google Scholar, Türkiye Atıf  Dizini indeksleri tarafından taranmaktadır.

Önemli Not: Değerli yazar, çalışmanızı dergimizin "Dergi Yazım Kurallarına, Dergi Makale Şablonuna, Yayın Etik İlkeleri"ne göre hazırlamaya ve sağ-yan tarafta yer alan "Makale Gönderim Tarihi"ne göre göndermeye dikkat ediniz.

Dergimize, belirli zaman diliminde (her ayın 26'sı-2'si arasında) makale gönderimi yapılabilmektedir. Sağ-yan tarafta yer alan "Makale Gönderim Tarihi"ni takip ederek çalışmanızı yükleyiniz.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2146-9954 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi


Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam eden hakemli bir akademik dergidir.  Sağlık Bilimleri ile ilgili olarak dergimizin konu içeriğinde: Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Spor ve Sağlık, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik), Tıbbi Laboratuvar ana başlıkları yer almaktadır. Dergimiz; TR Dizin, Indeks Copernicus, Sobiad, Google Scholar, Türkiye Atıf  Dizini indeksleri tarafından taranmaktadır.

Önemli Not: Değerli yazar, çalışmanızı dergimizin "Dergi Yazım Kurallarına, Dergi Makale Şablonuna, Yayın Etik İlkeleri"ne göre hazırlamaya ve sağ-yan tarafta yer alan "Makale Gönderim Tarihi"ne göre göndermeye dikkat ediniz.

Dergimize, belirli zaman diliminde (her ayın 26'sı-2'si arasında) makale gönderimi yapılabilmektedir. Sağ-yan tarafta yer alan "Makale Gönderim Tarihi"ni takip ederek çalışmanızı yükleyiniz.

Cilt 10 - Sayı 1 - 25 Mar 2021
 1. Suça Sürüklenen Çocukların Sosyodemografik Özellikleri ile Suç İlişkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 10
  Derya KAYMA, Rıza GÖKLER
 2. Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Eş Şiddeti Olgularını Bildirme Durumları ve İlişkili Faktörler
  Sayfalar 11 - 20
  Nazan KOŞTU, Aynur UYSAL TORAMAN
 3. Bulaşıcı Hastalık Bildirimlerinin Afet Yönetimi Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 21 - 31
  Nahsan KAYA, Turgut ŞAHİNÖZ
 4. Afet ve Acil Durumlar İçin Sağlık Personelinin Hazırlıklı Olma Durumu
  Sayfalar 32 - 43
  Samet DİNÇER, Seda KUMRU
 5. 112 İl Ambulans Servisi Personelinin Afete Hazır Olma Durumu ve Hazırlık Algısı: Balıkesir İli Örneği
  Sayfalar 44 - 55
  Okan ASLANTAŞ, Mesut TABUK
 6. 112 Acil Sağlık Çalışanları Arasında Eşduyum Yorgunluğu, Eşduyum Tatmini ve Tükenmişlik - Kayseri ili örneği
  Sayfalar 56 - 69
  Ömer DEMİRBİLEK, Ersin UZMAN
 7. Yeni Mezun Hemşirelerde İşe Hazır Olma Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik
  Sayfalar 70 - 80
  Ayşe YILDIZ, Manar ASLAN
 8. Ameliyathane Hemşirelerinde Aleksitimi Düzeyi ve İletişim Becerilerine Etkisi: Doğu Karadeniz Örneği
  Sayfalar 81 - 87
  Demet KARAİSMAİLOĞLU, Nurşen KULAKAÇ, Dilek ÇİLİNGİR
 9. Çalışan Ebeler İle Ebelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri
  Sayfalar 88 - 97
  Gülcan DEMİRCİ, Ayça ŞOLT, Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Seçil HÜR
 10. Göçmenlerin Ülkemizdeki Sağlık Yüküne Etkisi ve Göçmenlere Bakış Açısı: Sağlık Personeli Aday Örneği
  Sayfalar 98 - 104
  Beliz YEKELER, Meltem ŞAHİN
 11. Ventrogluteal ve Dorsogluteal Bölgeye Uygulanan İntramüsküler Enjeksiyonların Kanama, Ağrı ve Hematom Açısından Karşılaştırılması
  Sayfalar 105 - 113
  Emine APAYDIN, Havva ÖZTÜRK
 12. Temel Eğitim Kurumlarında Alınan Güvenlik Önlemlerinin Okul Kazalarına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 114 - 122
  Sümeyra GEVREK AKAR, Aysel KÖKCÜ DOĞAN
 13. Occupational Health Assessment of Permanent University Employees in Terms of Clinical Biochemical Data
  Sayfalar 123 - 129
  Hasan Basri SAVAŞ
 14. The Effect of Intercultural Nursing Training on Nursing Students’ Intercultural Sensitivity and Empathic Tendency Level: Randomised Controlled Trial
  Sayfalar 130 - 137
  Ganime CAN GÜR, Emine YILMAZ
 15. Pediatrik Hastalara Yönelik Tıbbi İşlemlerde Sanal Gerçeklik Kullanımının Etkileri: Literatür İncelemesi
  Sayfalar 138 - 143
  Şeyda BİNAY YAZ, Hatice BAL YILMAZ
 16. Hemşire Liderliğinde RomatoidArtritli Hastalara Verilen Bakımın Etkinliği (Sistematik Derleme)
  Sayfalar 144 - 152
  Halil İbrahim TUNA, Özlem ÖRSAL
 17. Orlando’nun Hemşirelikte Etkileşim Modeline Göre Covid-19 Pozitif Lohusanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
  Sayfalar 153 - 158
  Nazlı Emel ÖZER YURDAL, Hilmiye AKSU
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 26 Mayıs 2021
Bitiş: 2 Haziran 2021
Dizinler