e-ISSN: 2146-9954
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Gümüşhane Üniversitesi
Kapak Resmi
       
"Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi" 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak yayınlanan ulusal ve uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergi; TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini, Indeks Copernicus, Sobiad, OJOP Directory Platform, Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır.

ÖNEMLİ NOT :
"Makale Şablonu", "Yazım Kuralları" ve "Yazar Kontrol Listesi" güncellenmiştir. Formlar web sayfasının en altındadır.
Değerli yazar, çalışmanızı “Dergi Yazım Kurallarına, Dergi Makale Şablonuna, Yayın Etik İlkeleri”ne göre hazırlamaya ve “Makale Gönderim Tarihi”ne göre göndermeye özen gösteriniz.
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 26 Eylül 2022 Bitiş: 2 Ekim 2022

2022 - Cilt: 11 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

ANNELERİN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EMZİRME DÖNEMİNDE İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:NİTEL BİR ÇALIŞMA