e-ISSN: 2146-9954
Başlangıç: 2012
Yayıncı: Gümüşhane Üniversitesi
Kapak Resmi
       
"Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi" 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak yayınlanan ulusal ve uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergi; TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini, Indeks Copernicus, EBSCOhost, Sobiad, OJOP Directory Platform, idealonline, Google Scholar, Crossref indeksleri tarafından taranmaktadır.

ÖNEMLİ NOT :
"Makale Şablonu", "Yazım Kuralları" ve "Yazar Kontrol Listesi" güncellenmiştir. Formlar web sayfasının en altındadır.
Değerli yazar, çalışmanızı “Dergi Yazım Kurallarına, Dergi Makale Şablonuna, Yayın Etik İlkeleri”ne göre hazırlamaya ve “Makale Gönderim Tarihi”ne göre göndermeye özen gösteriniz.
Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 26 Eylül 2023

2023 - Cilt: 12 Sayı: 2