e-ISSN: 2146-9954
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Gümüşhane Üniversitesi
Kapak Resmi
       
"Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi" 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak yayınlanan ulusal ve uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergi; TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini, Indeks Copernicus, EBSCOhost, Sobiad, OJOP Directory Platform, idealonline, Google Scholar, Crossref indeksleri tarafından taranmaktadır.

ÖNEMLİ NOT :
"Makale Şablonu", "Yazım Kuralları" ve "Yazar Kontrol Listesi" güncellenmiştir. Formlar web sayfasının en altındadır.
Değerli yazar, çalışmanızı “Dergi Yazım Kurallarına, Dergi Makale Şablonuna, Yayın Etik İlkeleri”ne göre hazırlamaya ve “Makale Gönderim Tarihi”ne göre göndermeye özen gösteriniz.
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 26 Mart 2023 Bitiş: 2 Nisan 2023

2023 - Cilt: 12 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Çocuk Hastalara Verilen Eğitimin Ağrı Ve Fizyolojik Parametreler (Kan Basıncı, Nabız Ve Oksijen Satürasyonu) Üzerine Etkisi: Intravenöz (IV) Kateter Uygulaması Örneği

Araştırma Makalesi

Türkiye'de Taşımacılık Sektöründe İş Kazalarının Analizi