Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2146-9954 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |


Dergimizin yeni makale kabul süreci aktifleşmiştir.


   Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam eden hakemli bir akademik dergidir. Sağlık Bilimleri ile ilgili olarak dergimizin konu içeriğinde: Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik),Tıbbi Laboratuvar,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ana başlıkları yer almaktadır.

Not: *Dergimizin ana sayfasında yer alan  örnek makale şablon formatına gönderilen makale uyarlanmamışsa, **Etik kurul gerektiren araştırma makalelerinde; materyal metod kısımında etik kurul izin bilgileri  açık olarak yazılmamışsa, ***kurum izin veya onam bilgileri olgu sunumlarında açık olarak belirtilmemişse ön kontrol sürecinde  red edilecektir.

Dergimiz; TR Dizin, Indeks Copernicus, Türkiye Atıf Dizini, Sobiad, Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2146-9954 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimizin yeni makale kabul süreci aktifleşmiştir.


   Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam eden hakemli bir akademik dergidir. Sağlık Bilimleri ile ilgili olarak dergimizin konu içeriğinde: Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik),Tıbbi Laboratuvar,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ana başlıkları yer almaktadır.

Not: *Dergimizin ana sayfasında yer alan  örnek makale şablon formatına gönderilen makale uyarlanmamışsa, **Etik kurul gerektiren araştırma makalelerinde; materyal metod kısımında etik kurul izin bilgileri  açık olarak yazılmamışsa, ***kurum izin veya onam bilgileri olgu sunumlarında açık olarak belirtilmemişse ön kontrol sürecinde  red edilecektir.

Dergimiz; TR Dizin, Indeks Copernicus, Türkiye Atıf Dizini, Sobiad, Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır. Cilt 8 - Sayı 4 - 31 Ara 2019
 1. 0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Şekillerinin İncelenmesi
  Sayfalar 343 - 352
  Gamze YILMAZ
 2. Öğrenci Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakımı Algılama Düzeyleri ve Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 353 - 362
  Hacer KOBYA BULUT , Buket MERAL
 3. Innovativeness Levels and Perceived Barriers to Innovativeness of Nursing Students
  Sayfalar 363 - 371
  Sibel CEYLAN
 4. Hemşirelik ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 372 - 382
  Canan OKUYAN , Pınar DÖNER GÜNER , Sabahat USLUSOY GÜNEŞ
 5. An Assessment of Training on Medical Waste Management Provided to Nursing Students
  Sayfalar 383 - 389
  Murat SEMERCİ , SEVDA UZUN , Ayşe ÇOLAK , Nurçin KÜÇÜK KENT , Turgut ŞAHİNÖZ
 6. Bir Halk Eğitim Merkezinde Verilen İlk Yardım Kursunun Etkililiğinin Değerlendirmesi
  Sayfalar 390 - 396
  Meral ŞAHİN , Ramazan ASLAN
 7. Paternalist Liderliğin İş Motivasyonu Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 397 - 410
  Mustafa NAL , Ekrem SEVİM
 8. Bir Kamu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Laboratuvarları Risk Analiz Uygulaması
  Sayfalar 411 - 423
  Sibel ERSOY , Elif ÇELENK KAYA
 9. Afetlerde Güvenli Hastaneler ve Derecelendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği
  Sayfalar 424 - 437
  İbrahim KIYMIŞ , Afşin Ahmet KAYA
 10. Nitro grubu İçeren Bazı Maddelerin Glutatyon Redüktaz Enzimi Üzerindeki İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 438 - 443
  Afşin Ahmet KAYA , Murat ŞENTÜRK , Elif ÇELENK KAYA
 11. Böbrek Yetmezliklerinde Kalsiyum Metabolizması Değişiklikleri ve Olası Riskleri
  Sayfalar 444 - 450
  Beraat DENER , Hilal YILDIRAN
 12. Kırmızı Biberin Besin Alımı ve Enerji Metabolizması Üzerine Etkileri
  Sayfalar 451 - 459
  Yağmur YAŞAR , Neriman İNANÇ
 13. Adölesan Anne Bebeklerinin Anne Sütü İle Beslenmesi, Büyümesi ve Hemşirelik Bakımı
  Sayfalar 460 - 467
  Rukiye ÇELİK , Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER
 14. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişimsel Bakım Model ve Uygulamaları
  Sayfalar 468 - 473
  Fatma TAŞ ARSLAN , Sevinç AKKOYUN
 15. Doğum Merkezleri: Kanada İzlenimleri
  Sayfalar 474 - 480
  Songül AKTAŞ , Hafize ÖZTÜRK CAN
 16. Yara Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar
  Sayfalar 481 - 494
  Senan MUTLU , Emel YILMAZ
 17. Meme Kanseri, Kadın, Eş ve Yaşanılan Sorunlar
  Sayfalar 495 - 500
  Kübra ERTURHAN TÜRK
 18. İlişkisel Pazarlama Perspektifinden Hastaların Davranışsal Niyet Öncülleri: Kavramsal Bir Model Önerisi
  Sayfalar 501 - 509
  Haydar HOŞGÖR , Emrah CENGİZ
 19. Uterin Atoni Olgusunda Watson’ın İnsan Bakım Modeline Göre Hemşirelik Süreci
  Sayfalar 510 - 517
  İlknur DEMİRHAN , Semra TUNCAY , Sevil ŞAHİN , Sena KAPLAN
Dizinler