Dergi Kuralları

Değerli Yazar,

Makalenizin değerlendirilmeye alınabilmesi için; dergimizin yazım kurallarına ve makale şablonuna uygun olması, yayın telif hakkı devir belgesinin, intihal raporunun ve etik kurul belgesinin makale ile birlikte gönderilmesi ve tarafımızca bakılacak intihal oranının %10 ve altında olması gerekmektedir. Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayınlanmamış olması, makale ve telif beyanındaki ihlal sorumlulukları yazarlara aittir.

Not: Yazarın makale gönderimi öncesi makale konusunun dergi konu başlıkları ve dergi yayın etik ilkelerine uygunluğunu kontrol etmesi önemlidir.

 

GENEL KURALLAR

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi yılda dört kez (Mart,Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayınlanan hakemli bir dergidir.

Dergide; orijinal araştırma makaleleri, klinik ve deneysel çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır.

Derlemeler: Yeni ve güncel bilgileri içermelidir. Yazarlardan en az birisinin konu ile ilgili bilimsel çalışmalarının olması ve en az bir araştırma makalesinin yayınlanmış olması gerekir. Yazar makale gönderimi sırasında konu ile ilgili araştırma makalelerini tarafımıza iletmelidir. 

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Söz konusu araştırma bilimsel bir toplantıda bildiri (sözlü ya da poster) olarak sunulmuşsa yada tez çalışması ise yazının başlık sayfasının altında şablonda gösterildiği şekilde tarihi ve yeri ile birlikte belirtilmelidir. Bu alanda teşekkür bilgileri yer alabilir.

Araştırma makalelerinde özellikle anket veya sağlıkla ilgili girişimsel  çalışmalar için etik kurallara uygunluğu, Kurum izin bilgileri açıkça makalede yer almalı, ilgili etik onay bilgisi yazar tarafından dergiye iletilmelidir.

Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına ve diğer koşullara uygun bir şekilde hazırlanarak, “Dergipark” üzerinden (http://dergipark.gov.tr/gumussagbil) gönderilmesi gerekmektedir. 

Dosya gönderimi sırasında yazar kontrol listesi yazar tarafından doldurarak listede yer alan başlıkların “evet” şartına uygunluğu kontrol etmelidir.

Dergimizin yayın politikasına ve yazım kurallarına uygun olan makaleler en az iki hakeme gönderilir ve görüşleri alınır. Hakem değerlendirmesinde olumlu görüş alan yazılar, son kez gözden geçirilerek, yayınlanması için kabul edilir ve basılacağı sayı kararlaştırılır.

Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen çalışmaların tüm sorumlulukları yazarlara aittir.

Ön kontrol sürecinde yazar makalesini geri çekebilir.

Danışma ve Yayın Kurulları, düzeltme, kontrol ve dizgi aşamasında; yazarlardan düzeltme istemek ve yazarları bilgilendirerek kısaltma yapmak yetkisine sahiptir.

Yazarlardan istenen değişiklik ve düzeltmeler için verilen süre en fazla 15 gündür. Yazarca herhangibir işlem yapılmayan makalelerin süreci ise en fazla 4. ayın sonunda süreçten kaldırılır.

Yazım kuralları ile ilgili gerekli görülen düzeltmeler editörler yada hakemler  tarafından yapılabilir ya da yazardan talep edilebilir.

Dergide yayınlanan makaleler için bir ücret ödenmez.