Amaç ve Kapsam

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri  Dergisi ; Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Spor ve Sağlık, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik), Tıbbi Laboratuvar gibi sağlık alanlarındaki bilimsel yazıları yayımlayan hakemli bir dergidir. 

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi'nde Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Spor ve Sağlık, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik), Tıbbi Laboratuvar başlıkları ile ilgili aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:

*Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi,

**Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale,

***Olgu sunumu: Topluma göre farklı nitelikteki vaka incelenme çalışmaları yer alır. 

Dergi yılda dört kez yayınlanmaktadır.

Dergide önceden yayımlanmış, yayımlanmak üzere kabul edilmiş ve yayımlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar değerlendirmeye alınmaz.

Dergiye makale gönderimi sadece Dergipark üzerinden sağlanabilir.

Yazardan düzeltme istenilmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir.

Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lara) aittir.