Hakemler için

Hakemlerin özellikleri ve sorumlulukları;

ü   Hakemler makalenin konusunda yayınları ve atıfları olan uzman kişiler olmalıdır.

ü Derginin yayın tarihini aksatacak ve/veya çalışmanın güncelliğini yitirmesine sebep olacak bir gecikmeye sebebiyet vermemelidir. Şayet makaleyi değerlendiremeyecek ise, henüz danışmanlık daveti aşamasında bu durumu dergi editörüne bildirerek görevi iade etmelidir.

ü   Çalışmayı yapan kişiler ve merkezler hakkında bilgisi var ve bu yüzden değerlendirmeyi yansız yapamayacak ise bunu dergiye bildirmelidir.

ü   Değerlendirme aşamasında makaleyi baştan sona en az bir kez okumalı, ihtiyaç duyması halinde ek kaynaklardan da faydalanmak için literatür taraması yapmalıdır.

ü   Makalenin istatistik verileriyle ilgili bir problem tespit ettiğinde durumu dergiye bildirerek gerekli istatistik denetimi ve düzenlemesinin yapılmasını önermelidir.

ü Çalışmanın planlanması, yöntemleri, sonuçları ve diğer bilimsel içeriklerinin analizini yapmalı, ilave olarak hasta onamları, çıkar çatışmaları, finansal destekler ve etik kurul onayları konusundaki gereklilik olup olmadığı konusunda yorumlarını da dergiye bildirmelidir.

ü Değerlendirmeyi dergi tarafından gönderilen form üzerinden yapmalı ancak mutlaka çalışma hakkındaki görüşlerini içeren yorumunu da eklemelidir.

ü Eğitici ve öğretici olma sorumluluklarının bir gereği olarak danışmanlar, yazarlara yol göstermeli, kırıcı ve onur zedeleyici yorumlardan kaçınmalıdır.