Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-7423 | e-ISSN 1309-7423 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Gumushane University |


Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute is a refereed academic e-journal that publishes academic articles in diciplines; Economics, Businness, Public Finances, Labour Economics, Public Administration, Political Sciences and International Relations,  Law, Behavioral Sciences, History, Turkish Language and Literature, Educational Sciences, Communication Sciences, and Linguistics.

Articles which have features listed below can be published in Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute:

1-      Literature Reviews:  Reviews of academic studies in a specific field.

2-      Emprical Studies: Studies introduce a original research and its results.

3-      Theoretical Studies: Studies which is designed theoretically and contribute to the field.

Articles published earlier, accepted for publication, and in the process of eveluaiton are not accepted for eveluation in our journal. The journal can publish articles; in Turkish and English and is indexed in international indexes of EBSCO and ASOS - Akademia Social Sciences Index.

 

Owner

Prof. İhsan GÜNAYDIN

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü

 

Editors

Assoc. Prof. Ekrem CENGİZ

Asst. Prof. Handan ÇAM

 

Journal Secretarait

Res. Asst. Şerife DEMİRELLİ

Lec. Özlem SEKMEN

 

Contact

Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi Sekreteryası

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bağlarbaşı 29100 / GÜMÜŞHANE

Tel: 0456 233 7425 Ext: 2272

Fax: 0456 233 7553

sbedergi@gumushane.edu.tr

Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1309-7423 | e-ISSN 1309-7423 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Gumushane University |
Cover Image


Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute is a refereed academic e-journal that publishes academic articles in diciplines; Economics, Businness, Public Finances, Labour Economics, Public Administration, Political Sciences and International Relations,  Law, Behavioral Sciences, History, Turkish Language and Literature, Educational Sciences, Communication Sciences, and Linguistics.

Articles which have features listed below can be published in Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute:

1-      Literature Reviews:  Reviews of academic studies in a specific field.

2-      Emprical Studies: Studies introduce a original research and its results.

3-      Theoretical Studies: Studies which is designed theoretically and contribute to the field.

Articles published earlier, accepted for publication, and in the process of eveluaiton are not accepted for eveluation in our journal. The journal can publish articles; in Turkish and English and is indexed in international indexes of EBSCO and ASOS - Akademia Social Sciences Index.

 

Owner

Prof. İhsan GÜNAYDIN

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü

 

Editors

Assoc. Prof. Ekrem CENGİZ

Asst. Prof. Handan ÇAM

 

Journal Secretarait

Res. Asst. Şerife DEMİRELLİ

Lec. Özlem SEKMEN

 

Contact

Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi Sekreteryası

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bağlarbaşı 29100 / GÜMÜŞHANE

Tel: 0456 233 7425 Ext: 2272

Fax: 0456 233 7553

sbedergi@gumushane.edu.tr

Volume 11 - Issue 2 - Jun 26, 2020
 1. Entropi ve Topsis Bütünleşik Yaklaşimi ile BIST Gida ve İçecek Endeksindeki Şirketlerin Finansal Performanslarinin Değerlendirilmesi
  Pages 200 - 217
  Mustafa ÇANAKÇIOĞLU , Hande KÜÇÜKÖNDER
 2. Sağlık Hizmetlerinde SWOT Analizi’nin Kullanımı Üzerine Yürütülen Çalışmaların İncelenmesi
  Pages 218 - 228
  Yasin ÇİLHOROZ , Özgür UĞURLUOĞLU
 3. Mükellef Memnuniyetinin İdari Yönden Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi
  Pages 229 - 244
  Ulvi SANDALCI
 4. Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği
  Pages 245 - 265
  Dilara AYLA , Önder DİLEK , Abdulmuttalip PİLATİN , Akif Ziya BAYRAK
 5. Üniversite Öğrencilerinin İş (İstihdam) Umudu ile Akademik Branş Memnuniyeti Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Pages 266 - 277
  Merve GERÇEK
 6. Çok Boyutlu Sırt Çantası Problemi İçin Yeni Bir Melez Genetik Algoritma Önerisi
  Pages 278 - 288
  Osman PALA
 7. Yalnızlık Ölçeğinin Okullar için Türkçe Uyarlaması
  Pages 289 - 300
  Hüsnü ERGÜN
 8. Öğretmen Adaylarının Teknoloji Yeterlilikleri ile Teknolojiye Bakış Açısı Arasındaki İlişki
  Pages 301 - 311
  Mustafa AKSOĞAN , Muzeyyen BULUT ÖZEK
 9. Yasemin Devrimi, Kimlik ve Demokratikleşme: Tunus’ta Din ve Kimlik Algısı Üzerine Bir İnceleme
  Pages 312 - 324
  Didem DOĞANYILMAZ DUMAN
 10. Adaptation of Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) To Turkish Culture: Validity and Reliability
  Pages 325 - 335
  Mehmet KIRLIOĞLU , Hasan Hüseyin TEKİN
 11. Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanlarının İşe Adanmışlık Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği
  Pages 336 - 347
  Didem ÖZTÜRK ÇİFTCİ , Hülya ERKANLI
 12. UNESCO Adayı Mahmutbey Cami’ne Gelen Ziyaretçilerin Camiye ve Şehre Yönelik Algı ve Memnuniyetleri
  Pages 348 - 369
  Elif Nur İrem DURMUŞ , Canan TANRISEVER , Hüseyin PAMUKÇU
 13. Enflasyondan Korunma Aracı Olarak Altın Yatırımı
  Pages 370 - 384
  Huriye Gonca DİLER
 14. Turist Rehberlerine Yönelik Elektronik Yorumların İçerik Analizi: TripAdvisor Örneği
  Pages 385 - 401
  Arzu BALIKOĞLU , Hasret ULUSOY YILDIRIM , Necdet HACIOĞLU
 15. Akılcı İlaç Kullanımı: Aile Hekimlerinde Bir Uygulama
  Pages 402 - 412
  Pınar YALÇIN BALÇIK , Seval SELVİ SARIGÜL
 16. İhracat Performansı ile İşletmelerin Girişimcilik Özellikleri İlişkisi: Türkiye Örneği
  Pages 413 - 429
  Metehan ORTAKARPUZ , Ömer AYDIN
 17. Ekonomi Eğitiminin Ekonomi Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 430 - 447
  Dr.gülden GÖK
 18. The Relationship Between External Debt and Economic Growth: The Case of Fragile Five Countries
  Pages 448 - 460
  Umut AKDUĞAN , Nural YILDIZ
 19. Özyeterlilik Algısının Sanal Kaytarma Davranışına Etkisi: Gönen İlçesindeki Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 461 - 473
  Edip ÖRÜCÜ , Ömer GİZLİER , Mavera DEMİRKAN
 20. Türkiye’de Altın Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi
  Pages 474 - 483
  Letife ÖZDEMİR
 21. Performans Değerlendirme Sisteminden Duyulan Çalışan Memnuniyeti ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide İş Tatmininin Aracılık Rolü
  Pages 484 - 493
  Salih DURSUN , Ahmet GÖKÇE , Sevinç DERELİ
 22. Kişilik Özellikleri ile Güven ve Risk Arasındaki İlişki: E–Ticaret Müşterileri Üzerine Bir Uygulama
  Pages 494 - 507
  Salih YILDIZ , Ahmet KIRMIZIBİBER
 23. The Relationship between Financial Performance of Banking Sector and Economic Growth: A Research on EU Countries
  Pages 508 - 518
  Tuğba NUR TOPALOĞLU , İlhan EGE
 24. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Ortamına Web 2.0 Teknolojilerini Entegre Edebilme Yeterliliği
  Pages 519 - 529
  Necla DÖNMEZ USTA , Ebru TURAN GÜNTEPE , Ümmü Gülsüm DURUKAN
 25. Kalkınmanın Finansmanında Yabancı Sermaye Hareketleri ve Dış Borç Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
  Pages 530 - 546
  Mehmet Ragıp GÖRGÜN
 26. Yerli Turistlerin Safranbolu’yu Tercih Etmelerinde Etkili Olan Çekici Seyahat Motivasyonlarının Belirlenmesi
  Pages 547 - 561
  Hasan KÖŞKER , Nalan ALBUZ , Gözde OĞUZBALABAN
 27. Twitter’da Suriyeli Mültecilere Karşı Çevrimiçi Nefret Söylemi: #suriyelileriistemiyoruz
  Pages 562 - 575
  Birgül TAŞDELEN
 28. Altın Fiyatları ile VİX Endeksi, BİST 100 Endeksi, Döviz Kuru ve Petrol Fiyatları İlişkisi: Ekonometrik Bir Analiz
  Pages 576 - 591
  Ünal GÜLHAN
Indexes and Platforms