Journal of Dependence
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1302-5570 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Galenos Yayınevi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagimli


Bağımlılık Dergisi – Journal of Dependence is an international journal devoted to publishing original research, reviews, case reports, commentaries, and policy in all areas of  dependence including behavioral dependence. Welcomed articles range from studies of the chemistry of substances of abuse, their actions at molecular and cellular sites, in vitro and in vivo investigations of their biochemical, pharmacological and behavioural actions, laboratory-based and clinical research in humans, substance abuse treatment and prevention research, and studies using methods from epidemiology, sociology, and economics.

The evaluation process of the articles submitted to our journals is tried to be completed as soon as possible. Pdfs of accepted articles will appear in our web page within 4 weeks.

Bağımlılık Dergisi – Journal of Dependence currently complies with the definition of the national journal indexed in the international field indexes (Chemical Abstracts) of the Turkish  Interuniversity Board (UAK).

As of 2020, the Journal of Dependence has been re-indexed in the TR Index database.

Journal of Dependence

ISSN 1302-5570 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Galenos Yayınevi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagimli
Cover Image


Bağımlılık Dergisi – Journal of Dependence is an international journal devoted to publishing original research, reviews, case reports, commentaries, and policy in all areas of  dependence including behavioral dependence. Welcomed articles range from studies of the chemistry of substances of abuse, their actions at molecular and cellular sites, in vitro and in vivo investigations of their biochemical, pharmacological and behavioural actions, laboratory-based and clinical research in humans, substance abuse treatment and prevention research, and studies using methods from epidemiology, sociology, and economics.

The evaluation process of the articles submitted to our journals is tried to be completed as soon as possible. Pdfs of accepted articles will appear in our web page within 4 weeks.

Bağımlılık Dergisi – Journal of Dependence currently complies with the definition of the national journal indexed in the international field indexes (Chemical Abstracts) of the Turkish  Interuniversity Board (UAK).

As of 2020, the Journal of Dependence has been re-indexed in the TR Index database.

Volume 22 - Issue 2 - Jun 30, 2021
 1. Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ile Şema Mekanizmaları Arasındaki İlişki
  Pages 103 - 113
  Feyza AKSOY, Hüseyin ÜNÜBOL
 2. Ortaokul Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığının Fiziksel Aktivite ve Uyku Alışkanlıklarına Etkisi
  Pages 114 - 122
  Semra MARUFOĞLU, Seval KUTLUTÜRK
 3. Evaluation of Readability of Turkish Websites About Smoking Cessation
  Pages 123 - 128
  İbrahim SOLAK, Betül KOZANHAN, Ayşenur AKIN, Nursena GÜRER, Enes AY, Mehmet ERYILMAZ
 4. Covid-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerindeki Oyun Bağımlılığı Düzeyleri ve Pandeminin Dijital Oyun Oynama Durumlarına Etkisi
  Pages 129 - 138
  Berna AKTAŞ, Nihal BOSTANCI
 5. Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimine Katılan Erkek Sürücülerin Sosyodemografik Özellikleri ve Verilen Eğitimin Bireylerin Özdenetimi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
  Pages 139 - 147
  Barış YILBAŞ
 6. Adolesanların Dijital Oyun Bağımlılığı ile Fiziksel Aktivite Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler
  Pages 148 - 160
  Eda GÜLBETEKİN, Erkan GÜVEN, Oğuzhan TUNCEL
 7. Gebelikte Sigara Kullanımının Algılanan Sosyal Destek, Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık ile İlişkisi
  Pages 161 - 170
  Hacer YALNIZ DİLCEN, Ayfer ÖZTÜRK, Melike NEBİOĞLU YILDIZ
 8. Kıbrıs Türk Toplumunda Kumar Alt Kültürü
  Pages 171 - 179
  Ruken MACİT
 9. Kumar Oynama Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkinliği Üzerine Sistematik Bir Derleme
  Pages 180 - 186
  Ayşe BURAN
 10. Dünyada ve Türkiye'de Adsız Alkolikler
  Pages 187 - 207
  Abdullah YILDIZ