ISSN: 1302-5570
e-ISSN: 2791-9846
Founded: 2000
Period: Monthly
Publisher: Galenos Yayınevi
Cover Image
       

Bağımlılık Dergisi – Journal of Dependence is an international journal devoted to publishing original research, reviews, case reports, commentaries, and policy in all areas of  dependence including behavioral dependence. Welcomed articles range from studies of the chemistry of substances of abuse, their actions at molecular and cellular sites, in vitro and in vivo investigations of their biochemical, pharmacological and behavioural actions, laboratory-based and clinical research in humans, substance abuse treatment and prevention research, and studies using methods from epidemiology, sociology, and economics.

As of 2020, the Journal of Dependence has been re-indexed in the TR Index database.

Bağımlılık Dergisi – Journal of Dependence will be published by Galenos Publishing as of 2022.

2022 - Volume: 23 Issue: 3

Research Article

Sosyal Medya Tükenmişliği Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Review

Ebeveynlerin Dijital Oyun İçeriklerine Dair Farkındalık Düzeyleri ve Bilgi Birikimlerinin Mevcut Ölçme Araçları İle Ölçümü

Research Article

Ergenlerin Teknoloji Kullanımı ve Psikolojik İhtiyaçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Research Article

Annelerin Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalıklarını Etkileyen Faktörler

Research Article

Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Alkol ve Madde Bağımlılığına Yönelik Tutumları

Research Article

Aile İletişim Kalıpları ve Akran İlişkilerinin Siber Mağduriyet ve Zorbalık Üzerindeki Etkisi: İnternet Bağımlılığının Aracı Etkisi

Research Article

Alkol ve Madde Bağımlısı Bireylerin Tedavi Süreçlerinde ve Motivasyonlarında Sosyal Destek Sistemlerinin Etkisi

Research Article

Yetişkinlerde Kumar Bağımlılığı ile İlişkili Sosyodemografik Değişkenlerin İncelenmesi

Research Article

Yetişkinlerde Madde Bağımlılığı İle Çocukluk Çağı Travmaları ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki

Research Article

Gebelerde İnternet Kullanımının Kendisi ve Bebeğinin Sağlığı Hakkındaki Düşünceleriyle İlişkisi

Review

Egzersiz Bağımlılığı: Bir Güncelleme

Research Article

Kumar Bozukluğu Tanısı Olan Hastalarda Problemli Kumar Oynama Şiddet Endeksi Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri

Review

Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanımı ve Adli Toksikolojik Analizler

Research Article

Üniversite Öğrencilerinde Travmatik Yaşantılar, Agresyon ve İnternet Bağımlılığı

Research Article

Ergenlerin İnternet ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Yalnızlık, Uyku Kalitesi ve Akademik Başarı Düzeyleri ile İlişkisi

Review

Davranışsal Bağımlılıklar ve Hemşirelik Yaklaşımı

Research Article

Benlik Saygısı ve Kontrolsüz Kredi Kartı Kullanımının Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı Üzerine Etkisi

Research Article

Effects of recent iv drug use and severity of psychiatric symptoms to antiviral treatment in people who inject drugs

Research Article

Does Ego Identity Process Have a Predictive Role in Drug Abstinence?

Case Report

Metamfetamin kullanımına bağlı gelişen psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu

Research Article

Ortaokul Düzeyindeki Çocuklarda İnternet Bağımlılığının Sosyal Beceri Düzeyi ile İlişkisi

Research Article

Teknoloji bağımlılığını önlemeye yönelik psikoeğitim programının 8. sınıf öğrencileri üzerindeki etkisi

Research Article

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIĞI VE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Research Article

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Tanılı Hastalarda Alkol Kullanım Bozukluğu ve İntihar Arasındaki İlişki

Research Article

Opiyat kullanım bozukluğu hastalarında inflamasyon: nötrofil/lenfosit, monosit/lenfosit, trombosit/lenfosit, monosit/lenfosit oranları ve ortalama trombosit hacmi

Research Article

The Effect of Smartphone Addiction on Attention Level in High School Students