ISSN: 1302-5570
e-ISSN: 2791-9846
Founded: 2000
Period: Quarterly
Publisher: Galenos Yayınevi
Cover Image
       

Bağımlılık Dergisi – Journal of Dependence is an international journal devoted to publishing original research, reviews, case reports, commentaries, and policy in all areas of  dependence including behavioral dependence. Welcomed articles range from studies of the chemistry of substances of abuse, their actions at molecular and cellular sites, in vitro and in vivo investigations of their biochemical, pharmacological and behavioural actions, laboratory-based and clinical research in humans, substance abuse treatment and prevention research, and studies using methods from epidemiology, sociology, and economics.

As of 2020, the Journal of Dependence has been re-indexed in the TR Index database.

Bağımlılık Dergisi – Journal of Dependence will be published by Galenos Publishing as of 2022.

2022 - Volume: 23 Issue: 4

Review

Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanımı ve Adli Toksikolojik Analizler

Review

Davranışsal Bağımlılıklar ve Hemşirelik Yaklaşımı

Research Article

Benlik Saygısı ve Kontrolsüz Kredi Kartı Kullanımının Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı Üzerine Etkisi

Research Article

Effects of recent iv drug use and severity of psychiatric symptoms to antiviral treatment in people who inject drugs

Research Article

Does Ego Identity Process Have a Predictive Role in Drug Abstinence?

Case Report

Metamfetamin kullanımına bağlı gelişen psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu

Research Article

Ortaokul Düzeyindeki Çocuklarda İnternet Bağımlılığının Sosyal Beceri Düzeyi ile İlişkisi

Research Article

Teknoloji bağımlılığını önlemeye yönelik psikoeğitim programının 8. sınıf öğrencileri üzerindeki etkisi

Research Article

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIĞI VE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Research Article

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Tanılı Hastalarda Alkol Kullanım Bozukluğu ve İntihar Arasındaki İlişki

Research Article

Opiyat kullanım bozukluğu hastalarında inflamasyon: nötrofil/lenfosit, monosit/lenfosit, trombosit/lenfosit, monosit/lenfosit oranları ve ortalama trombosit hacmi

Research Article

The Effect of Smartphone Addiction on Attention Level in High School Students

Research Article

Yetişkinlerde Yatakta Uyumadan Önce Elektronik Cihaz Kullanımının Kronotip, Gündüz Uykululuk ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi

Research Article

Madde bağımlısı anne bebeklerinin klinik ve laboratuvar özellikleri – tek merkez deneyimi

Research Article

Yeme Davranışı, Yeme Bozukluğu ve Ortoreksiya Nervoza Yordayıcıları Olarak Sosyal Medya Bağımlılığı ve Kullanım Amaçları: Genç Yetişkinler Üzerine Bir Çalışma

Research Article

Dış Mekan Oyunları İle Dijital Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişki

Research Article

Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezine (ÇEMATEM) Başvuran Olguların Sosyodemografik ve Madde Kullanım Özelliklerinin İncelenmesi

Review

Türkiye’de 2011-2021 Yılları Arasında Uçucu Nitelikli Maddelerin Kullanımına Yönelik İstatistiki Verilerin Değerlendirilmesi

Research Article

Madde Bağımlılarının ve Ailelerinin Bağımlılıkla Mücadele Deneyimlerinin İncelenmesi

Research Article

Ortaokul Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığının, Sosyal Uyum ve Okula Bağlılık Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi

Research Article

Genç Yetişkinlerde Algılanan Sosyal Destek ve Kendini Açmanın Dijital Oyun Bağımlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi

Research Article

Erkek Eroin Bağımlılarında Çocukluk ve Erişkinlik Dönemi Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Araştırılması ve Klinik Etkileri

Research Article

The relationship between attachment styles, social media addiction and contingencies of self-worth

Research Article

The Effect of Childhood Trauma on Substance Users’ Attitudes of Coping with Stress