Bağımlılık Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-5570 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Özel Bağımlılık Sağlık Hiz. Ltd. | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagimli


Bağımlılık dergisi; psikiyatri, nörobiyoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, felsefe, sosyal hizmetler ve adli tıp alanlarında disiplinlerarası bilimsel bir yayındır. İçeriğinde deneysel çalışmalar,  klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildirimler, yeni yayınların tanıtımı, toplantı ve kongre duyuruları, editöre mektup türünden yazılara yer verilir. Bağımlılık dergisi üç ayda bir yayımlanır. 

Dergimize gönderilen makalelerin hakem süreci en kısa sürede tamamlanmaya çalışılmaktadır. Kabul edilen makalelerin dört hafta içerisinde pdfleri web sayfamızda yer almaktadır. 

Bağımlılık Dergisi halen Üniversitelerarası Kurul'un (ÜAK) uluslararası alan indekslerinde (Chemical Abstracts)  indekslenen ulusal dergi tanımına uymaktadır. 

Bağımlılık Dergisi  2020  yılı sayılarından itibaren TR Dizin Sosyal Bilimler Veri tabanında indekslenmeye başlamıştır. 

Bağımlılık Dergisi

ISSN 1302-5570 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Özel Bağımlılık Sağlık Hiz. Ltd. | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagimli
Kapak Resmi


Bağımlılık dergisi; psikiyatri, nörobiyoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, felsefe, sosyal hizmetler ve adli tıp alanlarında disiplinlerarası bilimsel bir yayındır. İçeriğinde deneysel çalışmalar,  klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildirimler, yeni yayınların tanıtımı, toplantı ve kongre duyuruları, editöre mektup türünden yazılara yer verilir. Bağımlılık dergisi üç ayda bir yayımlanır. 

Dergimize gönderilen makalelerin hakem süreci en kısa sürede tamamlanmaya çalışılmaktadır. Kabul edilen makalelerin dört hafta içerisinde pdfleri web sayfamızda yer almaktadır. 

Bağımlılık Dergisi halen Üniversitelerarası Kurul'un (ÜAK) uluslararası alan indekslerinde (Chemical Abstracts)  indekslenen ulusal dergi tanımına uymaktadır. 

Bağımlılık Dergisi  2020  yılı sayılarından itibaren TR Dizin Sosyal Bilimler Veri tabanında indekslenmeye başlamıştır. 

Cilt 22 - Sayı 1 - 31 Mar 2021
 1. Erkek Üniversite Öğrencilerinde Nomofobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 1 - 9
  Yunus Can ÖZALP, Rifat KURNAZ, Osman Murat GULER, Melikşah İNAMLIK, Sabahattin Mert BERKMEN, Ömer ATAÇ, Osman HAYRAN
 2. İnternet Bağımlılığında Cinsiyet, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesinin Tahmini Etkileri: Üniversite Öğrenci Örneklemi
  Sayfalar 10 - 19
  Tülay ÇEVİK SALDIRAN
 3. COVID-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerindeki Rolünün İncelenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli
  Sayfalar 20 - 30
  Melih DİKMEN
 4. Madde Bağımlılığının Gelişiminde Birikimli Risk Faktörlerinin Rolü
  Sayfalar 31 - 42
  Süheyla ÜNAL, Elif Aktan MUTLU, Özgü TOPAKTAŞ
 5. Relationship Between Psychological Symptoms, Impulsivity and Social Media Use Problems
  Sayfalar 43 - 52
  Ömer TUTAL, Habib ERENSOY, Melek LUŞ
 6. Denetimli Serbestlik Uygulanan Bağımlı Hastalarda Psikoeğitimin Bireysel Başetme ve Umut-Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 53 - 64
  Sevde ERTEKİN TİPİGİL, Leyla BAYSAN ARABACI
 7. Eroin Arkadaşlığı: Çevresi İçerisinde Birey Perspektifi İle Madde Bağımlılarının Yaşam Deneyimleri
  Sayfalar 65 - 75
  Meryem DANIŞMAZ SEVİN, Ercüment ERBAY
 8. Cinsiyet Perspektifinden Risk Alma Davranışı ve İnternet Bağımlılığı
  Sayfalar 76 - 90
  Nefise LADİKLİ, Neylan ZİYALAR
 9. Görsel Dikkat Görevlerinin Bağımlılık Araştırmalarına Etkisi
  Sayfalar 91 - 99
  Osman İYİLİKCİ
 10. Corona Günlerinde Uzaktan Eğitim Bağımlılık Gelişiminde Bir Risk Oluşturur mu?
  Sayfalar 100 - 102
  Elçin BALCI, Hasan DURMUŞ, Leyla SEZER