ISSN: 1302-5570
e-ISSN: 2791-9846
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Galenos Yayınevi
Kapak Resmi
       

Bağımlılık dergisi; psikiyatri, nörobiyoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, felsefe, sosyal hizmetler ve adli tıp alanlarında disiplinlerarası bilimsel bir yayındır. İçeriğinde deneysel çalışmalar,  klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildirimler, yeni yayınların tanıtımı, toplantı ve kongre duyuruları, editöre mektup türünden yazılara yer verilir. Bağımlılık dergisi üç ayda bir yayımlanır. 

Bağımlılık Dergisi  2020  yılı sayılarından itibaren TR Dizin veri tabanında yeniden indekslenmeye başlamıştır.

2022 - Cilt: 23 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Sosyal Medya Tükenmişliği Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Derleme

Ebeveynlerin Dijital Oyun İçeriklerine Dair Farkındalık Düzeyleri ve Bilgi Birikimleri Ölçülebiliyor Mu?

Araştırma Makalesi

Ergenlerin Teknoloji Kullanımı ve Psikolojik İhtiyaçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Annelerin Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalıklarını Etkileyen Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

AİLE İLETİŞİMİ VE AKRAN İLİŞKİLERİNİN SİBER MAĞDURİYET VE ZORBALIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Alkol ve Madde Bağımlısı Bireylerin Tedavi Süreçlerinde ve Motivasyonlarında Sosyal Destek Sistemlerinin Etkisi

Araştırma Makalesi

Yetişkinlerde Kumar Bağımlılığı ile Heyecan Arama Ve Öz Kontrol Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI VE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Araştırma Makalesi

Gebelerde İnternet Kullanımının Kendisinin ve Bebeğinin Sağlığı Hakkındaki Düşünceleriyle İlişkisi

Derleme

Egzersiz Bağımlılığı: Gözden Geçirme

Araştırma Makalesi

Kumar oynama bozukluğu tanısı olan ve olmayan bir çalışma grubunda Problemli Kumar Oynama Şiddet Endeksi’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Derleme

Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanımı ve Adli Toksikolojik Analizler

Araştırma Makalesi

Üniversite Öğrencilerinde Travmatik Yaşantılar, Agresyon ve İnternet Bağımlılığı

Araştırma Makalesi

Ergenlerin İnternet ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Yalnızlık, Uyku Kalitesi ve Akademik Başarı Düzeyleri ile İlişkisi

Derleme

Davranışsal Bağımlılıklar ve Hemşirelik Yaklaşımı

Araştırma Makalesi

Benlik Saygısı ve Kontrolsüz Kredi Kartı Kullanımının Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Effects of recent iv drug use and severity of psychiatric symptoms to antiviral treatment in people who inject drugs

Araştırma Makalesi

Does Ego Identity Process Have a Predictive Role in Drug Abstinence?

Olgu Sunumu

Metamfetamin kullanımına bağlı gelişen psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu

Araştırma Makalesi

Ortaokul Düzeyindeki Çocuklarda İnternet Bağımlılığının Sosyal Beceri Düzeyi ile İlişkisi