ISSN: 1302-5570
e-ISSN: 2791-9846
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Galenos Yayınevi
Kapak Resmi
       

Bağımlılık dergisi; psikiyatri, nörobiyoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, felsefe, sosyal hizmetler ve adli tıp alanlarında disiplinlerarası bilimsel bir yayındır. İçeriğinde deneysel çalışmalar,  klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildirimler, yeni yayınların tanıtımı, toplantı ve kongre duyuruları, editöre mektup türünden yazılara yer verilir. Bağımlılık dergisi üç ayda bir yayımlanır. 

Bağımlılık Dergisi  2020  yılı sayılarından itibaren TR Dizin veri tabanında yeniden indekslenmeye başlamıştır.

2022 - Cilt: 23 Sayı: 4

Derleme

Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanımı ve Adli Toksikolojik Analizler

Derleme

Davranışsal Bağımlılıklar ve Hemşirelik Yaklaşımı

Araştırma Makalesi

Benlik Saygısı ve Kontrolsüz Kredi Kartı Kullanımının Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Effects of recent iv drug use and severity of psychiatric symptoms to antiviral treatment in people who inject drugs

Araştırma Makalesi

Does Ego Identity Process Have a Predictive Role in Drug Abstinence?

Olgu Sunumu

Metamfetamin kullanımına bağlı gelişen psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu

Araştırma Makalesi

Ortaokul Düzeyindeki Çocuklarda İnternet Bağımlılığının Sosyal Beceri Düzeyi ile İlişkisi

Araştırma Makalesi

Teknoloji bağımlılığını önlemeye yönelik psikoeğitim programının 8. sınıf öğrencileri üzerindeki etkisi

Araştırma Makalesi

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIĞI VE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Tanılı Hastalarda Alkol Kullanım Bozukluğu ve İntihar Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

Opiyat kullanım bozukluğu hastalarında inflamasyon: nötrofil/lenfosit, monosit/lenfosit, trombosit/lenfosit, monosit/lenfosit oranları ve ortalama trombosit hacmi

Araştırma Makalesi

The Effect of Smartphone Addiction on Attention Level in High School Students

Araştırma Makalesi

Yetişkinlerde Yatakta Uyumadan Önce Elektronik Cihaz Kullanımının Kronotip, Gündüz Uykululuk ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi

Araştırma Makalesi

Madde bağımlısı anne bebeklerinin klinik ve laboratuvar özellikleri – tek merkez deneyimi

Araştırma Makalesi

Yeme Davranışı, Yeme Bozukluğu ve Ortoreksiya Nervoza Yordayıcıları Olarak Sosyal Medya Bağımlılığı ve Kullanım Amaçları: Genç Yetişkinler Üzerine Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

Dış Mekan Oyunları İle Dijital Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezine (ÇEMATEM) Başvuran Olguların Sosyodemografik ve Madde Kullanım Özelliklerinin İncelenmesi

Derleme

Türkiye’de 2011-2021 Yılları Arasında Uçucu Nitelikli Maddelerin Kullanımına Yönelik İstatistiki Verilerin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Madde Bağımlılarının ve Ailelerinin Bağımlılıkla Mücadele Deneyimlerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Ortaokul Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığının, Sosyal Uyum ve Okula Bağlılık Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Genç Yetişkinlerde Algılanan Sosyal Destek ve Kendini Açmanın Dijital Oyun Bağımlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi

Araştırma Makalesi

Erkek Eroin Bağımlılarında Çocukluk ve Erişkinlik Dönemi Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Araştırılması ve Klinik Etkileri

Araştırma Makalesi

The relationship between attachment styles, social media addiction and contingencies of self-worth

Araştırma Makalesi

The Effect of Childhood Trauma on Substance Users’ Attitudes of Coping with Stress