ISSN: 1302-5570
e-ISSN: 2791-9846
Başlangıç: 2000
Yayıncı: Galenos Yayınevi
Kapak Resmi
       

Bağımlılık dergisi; psikiyatri, nörobiyoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, felsefe, sosyal hizmetler ve adli tıp alanlarında disiplinlerarası bilimsel bir yayındır. İçeriğinde deneysel çalışmalar,  klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildirimler, yeni yayınların tanıtımı, toplantı ve kongre duyuruları, editöre mektup türünden yazılara yer verilir. Bağımlılık dergisi üç ayda bir yayımlanır. 

Bağımlılık Dergisi  2020  yılı sayılarından itibaren TR Dizin veri tabanında yeniden indekslenmeye başlamıştır.

2023 - Cilt: 24 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

ALKOL-MADDE KULLANICILARININ BAĞIMLILIK ŞİDDETİ İLE AİLE ÜYELERİNİN EŞ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

Ergenlere Yönelik Aile Destekli Nomofobiyi Azaltma Müdahalesi

Araştırma Makalesi

Sosyotelizm ve Ruh Sağlığı İlişkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Sigara Kullanımı İle Gebeliğe Uyum ve Beden Algısı Arasındaki İlişki