Bağımlılık Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-5570 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı İmpuls Yayıncılık Hizmetleri - Yasin Genç&Avni Genç Ortaklığı |


Bağımlılık dergisi; psikiyatri, nörobiyoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, felsefe, sosyal hizmetler ve adli tıp alanlarında disiplinlerarası bilimsel bir yayındır. İçeriğinde deneysel çalışmalar,  klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildirimler, yeni yayınların tanıtımı, toplantı ve kongre duyuruları, editöre mektup türünden yazılara yer verilir. Bağımlılık dergisi üç ayda bir yayımlanır. 

Dergimize gönderilen makalelerin hakem süreci en kısa sürede tamamlanmaya çalışılmaktadır. Kabul edilen makalelerin dört hafta içerisinde pdfleri web sayfamızda yer almaktadır. 

Bağımlılık Dergisi

ISSN 1302-5570 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı İmpuls Yayıncılık Hizmetleri - Yasin Genç&Avni Genç Ortaklığı |
Kapak Resmi


Bağımlılık dergisi; psikiyatri, nörobiyoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, felsefe, sosyal hizmetler ve adli tıp alanlarında disiplinlerarası bilimsel bir yayındır. İçeriğinde deneysel çalışmalar,  klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildirimler, yeni yayınların tanıtımı, toplantı ve kongre duyuruları, editöre mektup türünden yazılara yer verilir. Bağımlılık dergisi üç ayda bir yayımlanır. 

Dergimize gönderilen makalelerin hakem süreci en kısa sürede tamamlanmaya çalışılmaktadır. Kabul edilen makalelerin dört hafta içerisinde pdfleri web sayfamızda yer almaktadır. 

Cilt 20 - Sayı 4 - 29 Ara 2019
 1. İnternet Bağımlılığı ve Algılanan Stres İlişkisinin Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 175 - 184
  Mehmet KAVAKLI , Süleyman Barbaros YALÇIN
 2. Okul Çağındaki Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığının Postür ve Vücut Farkındalığı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 185 - 196
  Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER , Derya AZİM REZAEİ , Ebru ŞEKER ABANOZ , Canan ATAY , Yasemin ASLAN KELEŞ , Özge TAHRAN , Fahri KÖROĞLU
 3. Sağlıklı Yaşam Seminerine Katılan Öğrencilerin Madde Bağımlılığı İle İlgili Farkındalıkları
  Sayfalar 197 - 205
  Şengal BAĞCI TAYLAN , İbrahim NAS , Çiçek EDİZ
 4. Complete Blood Count Parameters and Lymphocyte-Related Ratios in Patients with Alcohol Use Disorder
  Sayfalar 206 - 213
  Sema BAYKARA , Şüheda KAYA , Şule ŞİRİN BERK
 5. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerde Sıkıntıya Toleransın Madde Kullanım Sürecine Etkisi
  Sayfalar 214 - 223
  Erdi BAHADIR , Ferruh GÜNEŞ , Cemal Onur NOYAN
 6. Genç Yetişkinlerde Dijital Oyun Bağımlılığının Sağlıklı Yaşam Parametreleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 224 - 231
  Müberra TANRIVERDİ , Sultan YEKELENGA
 7. Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 232 - 240
  Nükhet KIRAĞ , Yusuf GÜVER
 8. Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Rehabilitasyon Çalışmaları: Sistematik Derleme
  Sayfalar 241 - 252
  Aydan AKKURT YALÇINTÜRK , Gül DİKEÇ , Elvan Emine ATA
 9. Yazar Dizini
  Sayfalar 253 - 254
 10. Konu Dizini
  Sayfalar 255 - 257