ISSN: 1300-9702
e-ISSN: 2149-3243
Founded: 1987
Period: Tri-annual
Publisher: Fırat University
Cover Image
       SAYIN YAZAR/YAZARLAR
a) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, “Ocak, Mayıs, Eylül” aylarında olmak üzere basılı ve elektronik olarak yılda üç sayı olarak yayımlanır. 
b) Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makale sayısında ciddi bir yoğunluk yaşandığından gelen makaleler önce Yayın Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülmeyenler reddedilmekte, uygun bulunanların hakemlik süreci başlatılmaktadır.
c) Gönderilen makaleler ile ilgili olarak bütün süreçler Dergipark sistemi üzerinden yürütülmekte olup diğer iletişimler sistemdeki mesaj bölümünden ve derginin mail adresi üzerinden sağlanmaktadır. Bu konuda lütfen hiçbir şekilde editörler ile iletişime geçilmemesi rica olunur.
d) TR DİZİN kriterleri ve dergi politikası gereğince yayınlanan makalelerin 1/3’den fazlası aynı kurumdan olmayacaktır.
e) Yazar sıralaması dikkate alınmadan, bir yazarın aynı yıl içerisinde sadece bir makalesi yayınlanır.
f) Makale yazım kuralları için lütfen Yazım Kuralları ve Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfalarını ziyaret ediniz.
Submission Date: Start: May 20, 2021

2021 - Volume: 31 Issue: 3

Research Article

4. LÂGARÎ VE TÜRKÇE ŞİİRLERİ