ISSN: 1300-9702
e-ISSN: 2149-3243
Founded: 1987
Publisher: Fırat University
Cover Image


SAYIN YAZAR/YAZARLAR
Makalelerin Ön Değerlendirme Süreçleri İle ilgili Önemli Hususlar
1) Gönderilen makaleler ile ilgili olarak bütün süreçler Dergipark sistemi üzerinden yürütülmekte olup diğer iletişimler sistemdeki mesaj bölümünden ve derginin mail adresi üzerinden sağlanmaktadır. Bu konuda lütfen hiçbir şekilde editörler ile iletişime geçilmemesi rica olunur.
2) TR DİZİN kriterleri ve dergi politikası gereğince yayınlanan makalelerin 1/3’den fazlası aynı kurumdan olmayacaktır.
3) Yazarlar tarafından iThenticate, Turnitin, intihal.net ve benzeri programlar üzerinden alınan intihal/benzerlik raporlarında bir kaynaktan benzerlik oranı %3'den fazla, toplam benzerlik oranı ise %20'den fazla olan,
4) İsimli dosyada, yazar ORCID numarası olmayan, üye ve künye bilgileri yeterli olmayan,
5) İsimsiz yüklenen dosyada ilk sayfada, künyede, sorumlu yazar kısmında, iç kısmı veya dosya adında yazar adı bulunan,
6) Dergi yazım kurallarına ve özellikle örnek makale şablonuna göre hazırlanmayan,
7) Türkçe, İngilizce özeti düzgün hazırlanmayan ve en az 150 en fazla 200 kelimeyi aşan,
8) Yazar sıralaması dikkate alınmadan, bir yazarın aynı yıl içerisinde gönderdiği ikinci makale,
9) Yayın Kurulu tarafından yapılan ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz görülen,
10) Makalenin toplam sayfa sayısı 18 sayfadan fazla olan,
11) Daha önce reddedilmiş olan,
12) Etik kurulu izni gerektiği halde etik kurul izni olmayan veya etik kurul karar tarihi makale gönderim tarihine yakın olan,
13) Yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanmış olan makaleler değerlendirmeye alınmaz / yayımlanmaz.

2024 - Volume: 34 Issue: 1