Hars Akademi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2636-8730 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Hatem TÜRK | www.harsakademi.com

Soru, görüş ve önerileriniz için harsakademi@gmail.com adresine yazabilirsiniz.


Hars Akademi

e-ISSN 2636-8730 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Hatem TÜRK | www.harsakademi.com
Cover Image

Soru, görüş ve önerileriniz için harsakademi@gmail.com adresine yazabilirsiniz.


Volume 3 - Issue 6 - Dec 31, 2020
 1. GELENEKSEL BİR ŞİİR ELEŞTİRİSİ KARŞISINDA YENİ ELEŞTİRİNİN SINIRLARI
  Pages 211 - 236
  Erdal BARAN
 2. MEHMET KAPLAN ‘IN “ÂLİ’YE MEKTUPLAR”INDA “ALAİN” İZLERİ
  Pages 237 - 255
  Gökçe ULUS
 3. Biopolitical Regulations and Biological Racism in Andrew Hunter Murray's The Last Day
  Pages 256 - 273
  Gonca KARACA
 4. AHMEDÎ DİVÂNI'NDA KOZMİK UNSURLARIN KULLANIMI
  Pages 274 - 292
  Ruken KARADUMAN
 5. PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN DİL HASSASİYETİ: TÜRK DİLİNE DAİR TESPİT, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
  Pages 293 - 303
  Ömer Faruk KARATAŞ
 6. ORHAN PAMUK'UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 304 - 317
  Deniz HACIHALİLOĞLU
 7. MİMAR KEMALEDDİN VE HARİKZEDEGÂN (TAYYARE) APARTMANLARI ÜZERİNE BİR DENEME
  Pages 318 - 341
  Hasan Basri KARTAL, Asiye Nisa KARTAL
 8. YAZDIKLARI VE YAŞADIKLARI BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN BİR ŞAİR: NİHAT BEHRAM
  Pages 342 - 368
  Arife AKKAYA
 9. ÜTOPYADAN DİSTOPYAYA: SON ADA VE SON ADA’NIN ÇOCUKLARI
  Pages 369 - 378
  Meltem BAKIR
 10. MEHMET KAZIM VE ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 379 - 393
  Eda OKUR
 11. HALİT ZİYA UŞAKLIGİL'İN KÂBUS PİYESİNDE ANLATICI UNSURU
  Pages 394 - 403
  Nilüfer DEMİRDÖVEN
 12. TEFRİKADAN SADELEŞTİRMEYE BİR ROMANIN ÖYKÜSÜ: FERDİ VE ŞÜREKÂSI
  Pages 404 - 504
  Halil CİN
 13. HAVVA TEKİN’LE RÖPORTAJ
  Pages 505 - 516
  Kebire SALİ
 14. AŞK ARZUHALCİSİ, BİR BÂBIÂLİ MÜDAVİMİ HAKKI SÜHA GEZGİN VE HAKKI SÜHA GEZGİN HİKÂYECİLİĞİ ADLI KİTAPLARIN TANITIMI
  Pages 517 - 522
  Ezgi ALDEMİR
 15. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRME: DİJİTAL KÜLTÜR – I
  Pages 523 - 527
  Aynur GENÇ
 16. ŞİİRİN NABZI
  Pages 528 - 534
  Nur DOĞAN
 17. “TÜRK EDEBİYATINDA KAVGA (EN BÜYÜK, EN ÖNEMLİ, EN BİLGİLİ YAZAR BENİM!)” KİTAP TANITIMI
  Pages 535 - 539
  Sevde DUMAN
- Dizinler -