e-ISSN: 2636-8730
Founded: 2018
Period: Biannually
Publisher: Hatem TÜRK
Cover Image
       

Hars Akademi Uluslararası Kültür Sanat Mimarlık dergisi yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Hars Akademi kültür, sanat ve mimarlık alanlarındaki çalışmalara destek vermeyi amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce ve Almancayı da desteklemektedir. Dergi, kültürün ana unsurlarından olan dil, edebiyat, tarih, coğrafya, sosyoloji, güzel sanatlar, mimarlık, giyim kuşam gibi folklorik unsurları içeren konularla ilgili yazılan bilimsel makale, kitap tanıtımı, röportaj, söyleşi türlerindeki yazıları yayımlamaktadır. Bununla birlikte dergide Haziran sayısı için son yazı kabulü 1 Haziran, Aralık sayısı için ise 1 Aralık olarak belirlenmiştir.


2022 - Volume: 5 Issue: 1