Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2636-8730 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hatem TÜRK | www.harsakademi.comSoru, görüş ve önerileriniz için harsakademi@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi

e-ISSN 2636-8730 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hatem TÜRK | www.harsakademi.com
Kapak ResmiSoru, görüş ve önerileriniz için harsakademi@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

Cilt 3 - Sayı 6 - 31 Ara 2020
 1. GELENEKSEL BİR ŞİİR ELEŞTİRİSİ KARŞISINDA YENİ ELEŞTİRİNİN SINIRLARI
  Sayfalar 211 - 236
  Erdal BARAN
 2. MEHMET KAPLAN ‘IN “ÂLİ’YE MEKTUPLAR”INDA “ALAİN” İZLERİ
  Sayfalar 237 - 255
  Gökçe ULUS
 3. Biopolitical Regulations and Biological Racism in Andrew Hunter Murray's The Last Day
  Sayfalar 256 - 273
  Gonca KARACA
 4. AHMEDÎ DİVÂNI'NDA KOZMİK UNSURLARIN KULLANIMI
  Sayfalar 274 - 292
  Ruken KARADUMAN
 5. PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN DİL HASSASİYETİ: TÜRK DİLİNE DAİR TESPİT, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
  Sayfalar 293 - 303
  Ömer Faruk KARATAŞ
 6. ORHAN PAMUK'UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 304 - 317
  Deniz HACIHALİLOĞLU
 7. MİMAR KEMALEDDİN VE HARİKZEDEGÂN (TAYYARE) APARTMANLARI ÜZERİNE BİR DENEME
  Sayfalar 318 - 341
  Hasan Basri KARTAL, Asiye Nisa KARTAL
 8. YAZDIKLARI VE YAŞADIKLARI BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN BİR ŞAİR: NİHAT BEHRAM
  Sayfalar 342 - 368
  Arife AKKAYA
 9. ÜTOPYADAN DİSTOPYAYA: SON ADA VE SON ADA’NIN ÇOCUKLARI
  Sayfalar 369 - 378
  Meltem BAKIR
 10. MEHMET KAZIM VE ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 379 - 393
  Eda OKUR
 11. HALİT ZİYA UŞAKLIGİL'İN KÂBUS PİYESİNDE ANLATICI UNSURU
  Sayfalar 394 - 403
  Nilüfer DEMİRDÖVEN
 12. TEFRİKADAN SADELEŞTİRMEYE BİR ROMANIN ÖYKÜSÜ: FERDİ VE ŞÜREKÂSI
  Sayfalar 404 - 504
  Halil CİN
 13. HAVVA TEKİN’LE RÖPORTAJ
  Sayfalar 505 - 516
  Kebire SALİ
 14. AŞK ARZUHALCİSİ, BİR BÂBIÂLİ MÜDAVİMİ HAKKI SÜHA GEZGİN VE HAKKI SÜHA GEZGİN HİKÂYECİLİĞİ ADLI KİTAPLARIN TANITIMI
  Sayfalar 517 - 522
  Ezgi ALDEMİR
 15. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRME: DİJİTAL KÜLTÜR – I
  Sayfalar 523 - 527
  Aynur GENÇ
 16. ŞİİRİN NABZI
  Sayfalar 528 - 534
  Nur DOĞAN
 17. “TÜRK EDEBİYATINDA KAVGA (EN BÜYÜK, EN ÖNEMLİ, EN BİLGİLİ YAZAR BENİM!)” KİTAP TANITIMI
  Sayfalar 535 - 539
  Sevde DUMAN
- Dizinler -