Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2636-8730 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hatem TÜRK | www.harsakademi.com

Soru, görüş ve önerileriniz için harsakademi@gmail.com adresine yazabilirsiniz.


Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi

e-ISSN 2636-8730 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hatem TÜRK | www.harsakademi.com
Kapak Resmi

Soru, görüş ve önerileriniz için harsakademi@gmail.com adresine yazabilirsiniz.


Özel Sayı Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 1 - 29 Eki 2020
 1. ÖMER SEYFETTİN’DEN AZME VE ÇALIŞKANLIĞA DAİR BİR HİKÂYE: ‘VELİNİMET’
  Sayfalar 1 - 14
  Fatih SAKALLI
 2. ÖMER SEYFETTİN’İN “BİR HAYIR” ADLI HİKÂYESİNDE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KULLANILIŞI
  Sayfalar 15 - 25
  Emel HİSARCIKLILAR
 3. KISA BİR ÖMRÜN UZUN HİKÂYESİ: HİKÂYELERİNDE ÖMER SEYFETTİN
  Sayfalar 26 - 64
  Songül CANSIZ KUNDAKÇI
 4. ÖMER SEYFETTİN’İN BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT HİKÂYESİNDE SÖZCÜKSEL BAĞDAŞIKLIK
  Sayfalar 65 - 82
  Sebahat ARMAĞAN
 5. ÖMER SEYFETTİN’İN TÜRK KADINI DERGİSİNDE UZAKTAN EĞİTİM DERSİ: GENÇ KIZLAR İÇİN DOĞAL YAZMAK SANATI
  Sayfalar 83 - 97
  Merve ÖZBAYRAK
 6. HALK EDEBİYATINDAKİ AT MOTİFİNİN ÖMER SEYFETTİN'İN “AT” ADLI ÖYKÜSÜNE YANSIMALARI
  Sayfalar 98 - 106
  Türkan YEŞİLYURT
 7. ÖMER SEYFETTİN VE JİMNASTİK
  Sayfalar 107 - 118
  Hasan YÜREK , Burcu CEYLAN YÜREK
 8. ÖMER SEYFETTİN'İN HAYDUT ZİHNİYETİNİ ELE ALDIĞI HİKÂYELERİNE BİR BAKIŞ
  Sayfalar 119 - 133
  Meltem BAKIR
 9. ANLATICININ KONUMUNA BAĞLI OLARAK “BAHAR VE KELEBEKLER”İN SİMGESEL DEĞERİ
  Sayfalar 134 - 158
  Gökhan REYHANOĞULLARI
 10. ÖMER SEYFETTİN’İN KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ ÖYKÜLERİNDE “BİZ” VE “ÖTEKİ”NİN ANLATISI
  Sayfalar 159 - 176
  Merve Esra ÖZGÜRBÜZ
 11. ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNDE MUTSUZ SON
  Sayfalar 177 - 191
  Cennet ALTUNDAŞ
 12. ÖMER SEYFETTİN’İN “FON SADRİŞTAYN’IN KARISI” VE “FON SADRİŞTAYN’IN OĞLU” ADLI HİKÂYELERİNDEKİ KADIN KAHRAMANLARIN MUKAYESELİ İNCELEMESİ
  Sayfalar 192 - 202
  Nazik ZENGİN
 13. ÖMER SEYFETTİN’İN “ELEĞİMSAĞMA” ADLI HİKÂYESİNDE TOPLUMA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
  Sayfalar 203 - 216
  Merve YILMAZ