The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2458-9012 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet KARA |


About the Journal

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); It is an international peer-reviewed scientific journal that includes original research, book reviews, translation works and critical reviews using qualitative, quantitative and mixed research methods prepared in Turkish, English, French and Arabic languages ​​in the fields of Social Sciences, Linguistics and Educational Sciences.

The JILSES started to be published on the internet in 2015, and continues to publish scientific studies, which are two issues per year, through DergiPark (https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses). The JILSES adopts an open access policy and provides free access to scientific studies published in the journal.

JILSES Publisher

Ahmet KARA

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences

e-ISSN 2458-9012 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet KARA |
Cover Image


About the Journal

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); It is an international peer-reviewed scientific journal that includes original research, book reviews, translation works and critical reviews using qualitative, quantitative and mixed research methods prepared in Turkish, English, French and Arabic languages ​​in the fields of Social Sciences, Linguistics and Educational Sciences.

The JILSES started to be published on the internet in 2015, and continues to publish scientific studies, which are two issues per year, through DergiPark (https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses). The JILSES adopts an open access policy and provides free access to scientific studies published in the journal.

JILSES Publisher

Ahmet KARA

Volume 5 - Issue 1 - Jul 2019
 1. Yeni Medyada Nefret Söylemi: Youtube’da Suriyeli Mültecilere Karşı Üretilen Nefret Söylemi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1 - 20
  Gözde Kurt
 2. Minimal Sanat Bağlamında Donald Judd’un Eserlerinde Biçim ve Anlam İlişkisi
  Pages 21 - 29
  Süleyman Akgün
 3. Yavuz Bülent Bakiler’in Şiirlerinde Modernizm Eleştirisi ve Sibernetik İnsan Tipi
  Pages 30 - 37
  Hilal Akça
 4. Hukuk Fakültesi Dersi Olarak Muhasebe Bilim Dalının Gerekliliği
  Pages 38 - 44
  Raziye Aksu Özkan
 5. “Beş Hececiler” Şiirinde Erotizm Yansımaları
  Pages 45 - 53
  Özlem Kale
 6. 8. Sınıf “Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm” Konusu Öğretiminde Jigsaw Tekniğinin Etkileri
  Pages 54 - 74
  Evşen Aymen Peker, Mübeccel Yalçın
 7. Lise Dil Bölümünde Okuyan 11. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Göre İngilizce Dil Öğretmeni Yeterlilikleri
  Pages 75 - 91
  Yafes Can, Fevzi Dursun
 8. 8. Sınıf Türkçe Dersi Merkezî Sınav Sorularının PISA Okuma Becerileri Yeterlilikleri Açısından İncelenmesi
  Pages 92 - 100
  Salih Tuzlukaya
 9. Peer Assessment in EFL Writing Classes
  Pages 101 - 111
  Vedat Kızıl
 10. Knidos Hellenistik Ev Duvar Resmi
  Pages 112 - 124
  Fuat Yılmaz, Kudret Demiröz
 11. 21. Yüzyıl Yeterlilikleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 125 - 154
  Ercan Yılmaz, Meryem Alkış
 12. Argümantasyon Yönteminin Kullanıldığı Deneysel Çalışmaların Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması
  Pages 155 - 173
  Ahmet İnam, Semra Güven
 13. 12-14 Yaş Grubu Çocukların Müziğe İlişkin Tutumları İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 174 - 189
  Esra Güven, İsmail Lütfü Erol
 14. Zamanda Mekân: Behçet Necatigil’in ‘Eski Sokak’ Şiiri
  Pages 190 - 195
  Gülşah Şişman
 15. Doğal Boyamanın Farklı Tekstil Lifleri İle Oluşturulan Yüzeylere Etkisi
  Pages 196 - 203
  Esra Sunerli, Muazzez Çakır Aydın
Duyurular

We are waiting your manuscripts for December 2019