The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2458-9012 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet KARA |


About the Journal

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); It is an international peer-reviewed scientific journal that includes original research, book reviews, translation works and critical reviews using qualitative, quantitative and mixed research methods prepared in Turkish, English, French and Arabic languages ​​in the fields of Social Sciences, Linguistics and Educational Sciences.

The JILSES started to be published on the internet in 2015, and continues to publish scientific studies, which are two issues per year, through DergiPark (https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses). The JILSES adopts an open access policy and provides free access to scientific studies published in the journal.

JILSES Publisher

Ahmet KARA

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences

e-ISSN 2458-9012 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet KARA |
Cover Image


About the Journal

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); It is an international peer-reviewed scientific journal that includes original research, book reviews, translation works and critical reviews using qualitative, quantitative and mixed research methods prepared in Turkish, English, French and Arabic languages ​​in the fields of Social Sciences, Linguistics and Educational Sciences.

The JILSES started to be published on the internet in 2015, and continues to publish scientific studies, which are two issues per year, through DergiPark (https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses). The JILSES adopts an open access policy and provides free access to scientific studies published in the journal.

JILSES Publisher

Ahmet KARA

Volume 6 - Issue 1 - Jun 27, 2020
 1. Borsa İstanbul Mali Sektör Pay Senetleri Fiyatlarına Etki Eden Makroekonomik Faktörlerin Belirlenmesi
  Pages 1 - 11
  Gizay DAVER
 2. Yazım Kurallarını Nasıl Öğretiyoruz?
  Pages 12 - 23
  Gülşah METE
 3. İlkokul Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumları ile Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 24 - 38
  Esra Teke , Ercan YILMAZ , Abdullah SÜRÜCÜ
 4. Ortaokul Öğrencilerinin ve Velilerinin Okudukları Çocuk Kitapları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 39 - 48
  Sedat MADEN , Nezaket DÜNDAR
 5. Le concept de « pédagogie universitaire » selon les étudiants de Licence en Didactique du Français Langue Étrangère
  Pages 49 - 65
  Betül ERTEK
 6. Yenilik Ekonomisi Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme
  Pages 66 - 81
  Yakup AKGÜL , Burcu YAMAN SELÇİ SELÇİ, Gizem GEÇGİL , Gizem YAVUZ
 7. Koleksiyon Toplanmasından Müze Yapılarına Geçiş Aşamaları ve İlk Müze Okulu (İzzediniye) Açma Girişimi
  Pages 82 - 91
  Derya UZUN AYDIN
 8. Medya Okuryazarlığı Bağlamında Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Algıları: Bir Metafor Çalışması
  Pages 92 - 103
  Servet ÜZTEMUR , Erkan DİNÇ
 9. Sağlık ve Sanayi İşletmelerinde Maliyetleme Karşılaştırması
  Pages 104 - 112
  Abdulaziz ERTAŞ
 10. Taşınmaz Bir Kültür Varlığının Yeniden İşlevlendirilmesine Yönelik Sistematik Analiz
  Pages 113 - 123
  Menşure Kübra MÜEZZİNOĞLU , Mehmet NORASLI , Mine SUNGUR
 11. Psikolojik Güçlendirme İle Benimsenmiş Ulusal Kültürel Değerler Arasındaki İlişki: İstanbul İlinde Bir Alan Araştırması
  Pages 124 - 140
  Tuba BIYIKBEYİ , Mustafa TAŞLIYAN
 12. Yaşam Bilimleri Profesyonellerinin İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri Konusunda Eğitim İhtiyaçları Var Mı?
  Pages 141 - 151
  Dicle Seher AKAY , Gülçin AKCA , Ali Derya ATİK , Figen ERKOÇ
 13. Kentleşmenin Geleneksel Konutlar Üzerindeki Etkisi; Konya-Ak Çeşme Mahallesinde Üç Konut
  Pages 152 - 166
  Mine SUNGUR , Kübra MÜEZZİNOĞLU