Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Jilses dergisi ücretsiz bir dergidir, gönderim, süreç ve yayın için ücret talep edilmemektedir.