World Journal of Human Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2717-6665 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/insan


Dünya İnsan Bilimleri Dergisi

(World Journal of Human Sciences) 

Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir.

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ICI Journals Master List Database, ASOS İndeks, Acarindex, AJI AcademiC Journal Index, ...


ÖRNEK MAKALE ŞABLONU DÜNYA İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ

Yukarıdaki örnek makaleyi bilgisayarınıza indirip, şablonunu kendi makalenize uyarlayabilirsiniz.

World Journal of Human Sciences

ISSN 2717-6665 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/insan
Cover Image


Dünya İnsan Bilimleri Dergisi

(World Journal of Human Sciences) 

Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir.

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ICI Journals Master List Database, ASOS İndeks, Acarindex, AJI AcademiC Journal Index, ...


ÖRNEK MAKALE ŞABLONU DÜNYA İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ

Yukarıdaki örnek makaleyi bilgisayarınıza indirip, şablonunu kendi makalenize uyarlayabilirsiniz.