ISSN: 2717-6665
e-ISSN: 2717-6665
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi
Kapak Resmi
 

Dünya İnsan Bilimleri Dergisi

(World Journal of Human Sciences) 

Uluslararası Hakemli  Akademik Dergidir.

2023 Ocak sayısı için makale kabulüne başlanmıştır.

Dünya İnsan Bilimleri Dergisinin Editörlük ve dergi yönetim politikalarının Dergipark tarafından uygun görülmesi sonucunda Dergipark sponsorluğunda; 2022 Temmuz sayısından itibaren kabul edilmiş tüm makalelere ücretsiz olarak DOI (Digital Object Identifier) numarası tahsis edilmektedir. 

Telif Hakkı ve Yazar Etik Sözleşmesi Formu  (Copyright and Author Contract - Aвторское право и авторский договор) için lütfen tıklayınız.

TR Dizin kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar (bkz. Etik İlkeler ve Yayın Politikası) dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin (plagiarism report) intihal / benzerlik raporunun da (Turnitin, Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine alınması için kaynakça ve alıntı hariç % 20'nin altında bir oran aranmaktadır.

Dergide yayınlanacak eserlerde yer alan görüş ve düşüncelerin her tür sorumluluğu yazara/yazarlarına aittir.

Dergimizde Tüm Yazarlar için ORCİD ID numarası zorunludur. ORCİD ID numaranızı https://orcid.org/register adresinden alabilirsiniz. 

2024 - Cilt: 2024 Sayı: 1

TELİF HAKKI VE YAZAR ETİK SÖZLEŞMESİ FORMU - Copyright and Author Ethical 

Telif Hakkı Devri Formu imzalanıp, (taratılıp veya resim jpg. vs olabilir) makale başvuru esnasında Dergi sistemine yüklenmelidir.

This Copyright Agreement Form must be signed by all authors and uploaded to the Journal system (It can be scanned and sent as an image, jpg, etc.).