Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2687-5675 | Period Tri-annual | Founded: 2019 | Publisher Yunus KAPLAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/korkutataturkiyat


Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Türk dili ve lehçeleri, Türk edebiyatları, Türk halk bilimi ve kültürü, Türk dil bilimi ve Türkçe öğretimi alanlarında yapılmış özgün, alanına katkı sağlayacak, bilimsel yöntemlere uygun yazılmış çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimler alanında üretilen nitelikli bilginin bilimsel yayıncılık aracılığıyla uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmak ve bu bağlamda bilim dünyasına katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiştir. Dergimiz internet üzerinden açık erişim olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olup gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır.

Önemli Uyarı: Kıymetli bilim insanları, Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2021 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç (3) sayı yayımlanacaktır. Dergimize gönderilecek yazılar için son kabul tarihleri Nisan sayısı için 30 Mart, Ağustos sayısı için 30 Temmuz ve Aralık sayısı için 30 Kasım'dır.


Tarandığımız Dizinler
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Root İndexing, Arastirmax (Scientific Publication Index), Index Copernicus, CiteFactor, İdealonline.

        

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2687-5675 | Period Tri-annual | Founded: 2019 | Publisher Yunus KAPLAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/korkutataturkiyat
Cover Image


Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Türk dili ve lehçeleri, Türk edebiyatları, Türk halk bilimi ve kültürü, Türk dil bilimi ve Türkçe öğretimi alanlarında yapılmış özgün, alanına katkı sağlayacak, bilimsel yöntemlere uygun yazılmış çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimler alanında üretilen nitelikli bilginin bilimsel yayıncılık aracılığıyla uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmak ve bu bağlamda bilim dünyasına katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiştir. Dergimiz internet üzerinden açık erişim olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olup gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır.

Önemli Uyarı: Kıymetli bilim insanları, Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2021 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç (3) sayı yayımlanacaktır. Dergimize gönderilecek yazılar için son kabul tarihleri Nisan sayısı için 30 Mart, Ağustos sayısı için 30 Temmuz ve Aralık sayısı için 30 Kasım'dır.


Tarandığımız Dizinler
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Root İndexing, Arastirmax (Scientific Publication Index), Index Copernicus, CiteFactor, İdealonline.

        

Issue 3 - Dec 29, 2020
 1. Türkçülük Düşüncesinden “Millî Edebiyat”a: Ömer Seyfettin’in ‘Nakarat’ Adlı Öyküsünde Millî Bilincin Uyanışı
  Pages 1 - 9
  Sema ÖZHER KOÇ
 2. Süleyman Şâdî’nin Yayımlanmamış Türkçe Şiirleri
  Pages 10 - 21
  Ahmet İÇLİ
 3. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarında Yer Alan İkilemeler Üzerine Bir İnceleme
  Pages 22 - 40
  Tuğba HAYRAN, Hülya YAZICI OKUYAN
 4. Müellifi ve Telif Tarihi Meçhul Bir Arapça-Türkçe Manzum Sözlük: Bülgatü’s-Sıbyân
  Pages 41 - 70
  Yunus KAPLAN
 5. Türkçede "Tengri / Tanrı" kavramı bir örtmece midir?
  Pages 71 - 79
  Ferhat KARABULUT, Yusufhan GÜZELSOY
 6. Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Ağızbilimsel Unsurlar
  Pages 80 - 92
  Salih DEMİRBİLEK
 7. Fülfül ile Yapılan Büyünün Divan Şiirindeki Akisleri
  Pages 93 - 102
  Osman KUFACI
 8. Menâkıbnâmelerde ve Sözlü Kaynaklarda Yer Alan Şamanizm Kaynaklı İnanç Motifleri
  Pages 103 - 122
  Haktan KAPLAN
 9. Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Bir Ahvâl-i Kıyâmet
  Pages 123 - 148
  Mutlu Melis ÖZGERİŞ
 10. Varlık Dergisi’nin 1933-1981 Yıllarına Dair Dış Kapak Biyografisi
  Pages 149 - 168
  Çiğdem ÖZAY
 11. Ferîdüddin-i Attâr’ın Gazellerinde Teşbîh ve Teşbîh Sanatı
  Pages 169 - 185
  Esengül UZUNOĞLU SAYIN
 12. Kutadgu Bilig'de Eş Anlamlı Meslek ve Unvan Adlarının Anlam ve Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 186 - 198
  Yeşim TEKİN
 13. İçinde El ve Ayak Organ İsimleri Geçen Deyimlerde Söz Dizimi
  Pages 199 - 234
  Kübra ÇOLAK
 14. “Topkapı Sarayı’nda Gül Kokulu Şiirler” Üzerine Bazı Tespit ve Teklifler
  Pages 235 - 249
  Halil AKSOY
Makale Gönderim Son Tarihi

2021 yılı Nisan ayında yayımlanacak olan 4. Sayımız için makale gönderimi için son tarih 30 Mart 2021'dir.