Korkut Ata Türkiyat
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Archive Editorial Board Contact
...
Login
Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Yunus KAPLAN |


KORKUT ATA TÜRKİYAT Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları DergisiTürk dili ve lehçeleri, Türk edebiyatları, Türk halk bilimi ve kültürü, Türk dil bilimi ve Türkçe öğretimi alanlarında yapılmış özgün, alanına katkı sağlayacak, bilimsel yöntemlere uygun yazılmış çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimler alanında üretilen nitelikli bilginin bilimsel yayıncılık aracılığıyla uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmak ve bu bağlamda bilim dünyasına katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiştir.

KORKUT ATA TÜRKİYAT Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki (2) defa internet üzerinden yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır.

KORKUT ATA TÜRKİYAT  Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi; “Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türk Dili, Türk-İslam Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim, Karşılaştırmalı Edebiyat” alanlarında hazırlanmış nitelikli akademik çalışma, derleme, tenkit ve kitap tanıtımlarına yer vermektedir. 

KORKUT ATA TÜRKİYAT  Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Dil, Edebiyat ve Kültür disiplinlerini kapsamakla beraber; Tarih, Coğrafya, Antropoloji, Hukuk, Sosyoloji, Felsefe vb. sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla da güçlü bir ilişki içerisindedir. Bu alanlardaki araştırma makalelerine, derlemelere, makale çevirilerine, kitap tanıtım ve eleştirisine de dil, edebiyat veya kültürel bağlamda bir ilişki söz konusu olduğu müddetçe yer verilir. 

Korkut Ata Türkiyat

Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Yunus KAPLAN |
Cover Image


KORKUT ATA TÜRKİYAT Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları DergisiTürk dili ve lehçeleri, Türk edebiyatları, Türk halk bilimi ve kültürü, Türk dil bilimi ve Türkçe öğretimi alanlarında yapılmış özgün, alanına katkı sağlayacak, bilimsel yöntemlere uygun yazılmış çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimler alanında üretilen nitelikli bilginin bilimsel yayıncılık aracılığıyla uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmak ve bu bağlamda bilim dünyasına katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiştir.

KORKUT ATA TÜRKİYAT Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki (2) defa internet üzerinden yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır.

KORKUT ATA TÜRKİYAT  Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi; “Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türk Dili, Türk-İslam Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim, Karşılaştırmalı Edebiyat” alanlarında hazırlanmış nitelikli akademik çalışma, derleme, tenkit ve kitap tanıtımlarına yer vermektedir. 

KORKUT ATA TÜRKİYAT  Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Dil, Edebiyat ve Kültür disiplinlerini kapsamakla beraber; Tarih, Coğrafya, Antropoloji, Hukuk, Sosyoloji, Felsefe vb. sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla da güçlü bir ilişki içerisindedir. Bu alanlardaki araştırma makalelerine, derlemelere, makale çevirilerine, kitap tanıtım ve eleştirisine de dil, edebiyat veya kültürel bağlamda bir ilişki söz konusu olduğu müddetçe yer verilir. 

“KORKUT ATA TÜRKİYAT Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi” adıyla yayım hayatına başlayan ve yılda iki sayı yayımlanacak olan dergimizin ilk sayısı 30 Aralık 2019 tarihinde yayımlanacaktır. Bu sayı için bilimsel çalışmalarını dergimize göndermek isteyen akademisyen ve araştırmacıların çalışmalarını en geç 30 Kasım 2019 tarihine kadar https://dergipark.org.tr/korkutataturkiyat uzantılı Dergipark sisteminden göndermeleri önemle rica olunur.