e-ISSN: 2687-5675
Founded: 2019
Publisher: Yunus KAPLAN
Cover Image
       
Önemli Uyarı: Dergimizin Şubat 2024'te yayımlanacak olan 14. Sayısı için makale kabulü devam etmektedir. 
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi; dil, kültür, edebiyat, tarih, sanat ve eğitim alanlarında yapılmış özgün, alanına katkı sağlayacak, bilimsel yöntemlere uygun yazılmış çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık olmak üzere yılda altı defa yayımlanan dergimiz, sosyal bilimler alanında üretilen nitelikli bilginin bilimsel yayıncılık aracılığıyla uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmak ve bu bağlamda bilim dünyasına katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiştir. Dergimiz internet üzerinden açık erişim olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olup gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır.

2023 - Issue: Özel Sayı 1 (Cumhuriyetin 100. Yılına)

Makale Gönderim Son Tarihi

Dergimizin Şubat 2024 tarihinde yayımlanacak 14. Sayısı için makale kabulü devam etmektedir.

 Dergimiz

* Uluslararası Hakemli Dergidir (International Peer Reviewed Journal)
* Yılda 6 sayı yayımlanmaktadır (Published 4 times a year)
* Dergide, Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır.
* Dergi açık erişimli bir dergidir.
* Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License