e-ISSN: 2147-4524
Founded: 1983
Period: Quarterly
Publisher: Ankara Hacı Bayram Veli University
Cover Image
       

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, yılda dört kez yayımlanan elektronik, hakemli, akademik bir dergidir.

55. Sayı (2021 Güz) yayımlanmıştır. 

Başvurular gelecek sayılarımızda değerlendirilmek üzere DergiPark üzerinden gönderilebilir. 

Önemli Not: Dergimiz APA 7 sistemine geçmiştir. Yayınlanması için dergimize gönderilen bütün çalışmaların APA 7 sistemine uygun olması gerekmektedir.

Dergi yazım kurallarına uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınamamaktadır.

logo_cropped.jpg 5bd95eb5f3a21.jpg

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Ulakbim-Tr Dizin ve Directory of Open Access Journals'da (DOAJ) dizinlenmekte ve taranmaktadır.


1983 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Bu kapsamda; makale, forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazları, ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazılarını kabul etmektedir.
2021 - Issue: 56