IBAD Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |


Dergimize makale başvuruları SÜREKLİ devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden ERKEN GÖRÜNÜM altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHLER

Kış sayısı için 1 Ocak   -   Yaz sayısı için 1 Haziran   -    Güz sayısı için 1 Ekim


IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.IBAD Journal of Social Sciences

e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |
Cover Image


Dergimize makale başvuruları SÜREKLİ devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden ERKEN GÖRÜNÜM altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHLER

Kış sayısı için 1 Ocak   -   Yaz sayısı için 1 Haziran   -    Güz sayısı için 1 Ekim


IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.Issue 6 - Mar 15, 2020
 1. Küreselleşme ve Medya-Ekonomi Politiği Bağlamında Reklamveren Unsurunun Rolü: Türkiye’de Yayınlanan Reklamlarda Kültürün Aktarılması Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1 - 19
  Berkant Yılmaz , Burcu Yaman Akyar
 2. Yunan Küçük Asya Ordusu`nun Sakarya Muharebesi'ndeki Başarısızlık Nedenleri
  Pages 20 - 34
  Murat Köylü
 3. Ortaöğretim 9. ve10. Sınıf Biyoloji Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler
  Pages 35 - 45
  Esra Özay köse , Şeyda Gül
 4. Reassment of Two Male Portraits in Bursa Museum
  Pages 46 - 53
  Yaşar ARLI
 5. Yabancı Öğrencilerin Turizm Eğitimi Algılarının ve Sorunlarının Belirlenmesi: Giresun Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 54 - 67
  Hakan Akyurt
 6. Bilimkurgu Filmlerinde İç Mekân Özelinde Görsel Manipülasyona Dair Okumalar: Matrix Örneği
  Pages 68 - 86
  Burcu Yıldırım , Deniz Demirarslan
 7. Mesleki Tükenmişlik, Makyevelizm, Psikolojik Sözleşme İhlali ve Demokratik Liderlik Arasındaki İlişkilerin Smartpls ile Analizi
  Pages 87 - 101
  Yavuz Kağan YASIM
 8. Rıza Tevfik'in Güzel Sanat Hakkında Manzum Bir Musahabe Şiirine Yansıyan Romantik Sanat Algısı
  Pages 102 - 116
  Ulaş Bingöl
 9. Adaylık Eğitimi Uygulama Sürecinin Aday Öğretmenlerin Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Pages 117 - 131
  Salih Akyıldız , Taner Altun , Şengül Kasım
 10. Gastronomi Temalı Festivaller Üzerine Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
  Pages 132 - 144
  Aylin AKTAŞ ALAN , Özlem Şen
 11. Turkey’s Fight Against ISIS In The Context Of The Historical Development Of Terrorism: Example of Foreign Terrorist Fighters
  Pages 145 - 160
  ŞEREF ÇETİNKAYA
 12. Stratejik Yönetimde Denetim Sürecinin Çarpan (Çoğaltan) Etkisinin İncelenmesi
  Pages 174 - 183
  A. Turan A.Turan Öztürk
 13. Yasal Mevzuat Işığında Denetçi Bağımsızlığı
  Pages 184 - 203
  Fatma Akyüz , Ali Kestane
 14. Human Resources Management For Teleworkers
  Pages 204 - 220
  Demet Özcan
 15. Evaluation of Antalya/Konyaaltı Coastline in Terms of User Satisfaction
  Pages 245 - 257
  Tahsin Yılmaz , Rifat Olgun , Serhat Gül
 16. Google Trends ‘Dolar’ Aramaları İle Dolar Kuru Arasındaki İlişkinin Keşfi
  Pages 258 - 271
  Turan Kocabıyık , Türker Teker , Esra Aksoy
 17. BİST Şehir Endeksleri ile Döviz Kurları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir ARDL Sınır Testi Uygulaması
  Pages 272 - 284
  İhsan Erdem Kayral
 18. Geleneksel Tekstil Ürün Tasarımlarının Değerlendirilmesi: Şanlıurfa Elbise Örtüleri
  Pages 285 - 295
  Feriha AKPINARLI , Pınar ARSLAN
 19. İşten Ayrılma Niyeti ve Toksik Liderliğin Etkisi
  Pages 161 - 173
  Rana Özyurt Kaptanoglu
 20. Tufan Betimlemesi ve Sanattaki Yansımalarından Örnekler
  Pages 221 - 244
  LEYLA KUBAT
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal of International Scientific Research 2536-4642 2016-2019
DUYURULAR

 Yaz 2020 sayımız için makale kabulü başlamıştır. Yaz 2020 sayısı için son makale gönderim tarihi 1 Haziran 2020'dir. 


 SCOPUS, dergimize düzeltme vermiş olup dergimiz 2022 Ekiminden sonra tekrar değerlendirmeye alınacaktır.


ULAKBİM, dergimize düzeltme vermiş olup dergimiz 2021 yılında tekrar değerlendirmeye alınacaktır.

BOOKS OF CONGRESSES

IBAD CONGRESSES

1ST IBAD-2016, Madrid, SPAIN
Abstracts          Proceedings

2ND IBAD-2017, Istanbul, TURKEY
Abstracts             Proceedings

3RD IBAD-2018, Skopje, MACEDONIA
Abstracts           Proceedings 
Bildiriler            Program

4TH IBAD-2019, Uppsala, SWEDEN

ICES CONGRESSES

1ST  ICES-2018, Istanbul, TURKEY

2ND  ICES-2019, Istanbul, TURKEY
Abstracts       Program