IBAD Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |


     CONGRESS ANNOUNCEMENT      
5th International Scientific Research E-Congress (IBAD-2020) Eylül 1-2, 2020
ibadcongresses.org

IBAD Journal of Social Sciences

e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |
Cover Image


     CONGRESS ANNOUNCEMENT      
5th International Scientific Research E-Congress (IBAD-2020) Eylül 1-2, 2020
ibadcongresses.org

2020 Special Issue Last Issue
Issue - Dec 18, 2020
 1. Evde Yaşayan Yaşlılarda Yalnızlık, Yaşam Doyumu ve Ölüm Kaygısının Belirlenmesi
  Pages 1 - 10
  Havva TEL , Medine KOÇ , Hatice TEL AYDIN
 2. İşsizlik ve Enflasyonun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1988-2019 Dönemi Türkiye İncelemesi
  Pages 11 - 22
  Ezgi KOPUK
 3. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Motivasyon Düzeyleri ile Baba-Çocuk İlişkisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 23 - 37
  Ayşe GÖZÜBÜYÜK , Saide ÖZBEY
 4. COVID-19 Salgını Süresince Aile İçi İlişkilerin Doğrulayıcı Faktör Analizi ile İncelenmesi
  Pages 38 - 51
  Barış ERGÜL , Veysel YILMAZ
 5. Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği Algılarının İncelenmesi
  Pages 52 - 61
  Ayla ÜNSAL , Şefika Dilek GÜVEN
 6. Cyberpunk Türü ve Örnek Filmlerin İç Mekân Analizi
  Pages 62 - 83
  Süphan Kaan ÇİFTCİ , Deniz DEMİRARSLAN
 7. Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatında “Toplumsal Cinsiyet” Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
  Pages 84 - 94
  Sevgen ÖZBAŞI , İ̇hsan KALENDEROĞLU
 8. İçsel ve Dışsal Motivasyon Araçlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
  Pages 95 - 115
  Nihan GARİPAĞAOĞLU - UĞUR
 9. Çanakkale İlinde Kara Avcılığı ve Yöre Ekosistemine Etkileri
  Pages 116 - 132
  Rüştü ILGAR
 10. Yer Bağlılığının Sosyo-Mekânsal Farklar Bakımından İncelenmesi: Niğde Örneği
  Pages 133 - 147
  Derya AĞBABA
 11. Farklı Gelir Düzeyindeki Ülkelerde Ticari Açıklık, Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
  Pages 148 - 170
  Şeyma YILMAZ KUŞÇUOĞLU , Zeki YILMAZ
 12. Technophobia and Robot Agency in Asimov’s I, Robot
  Pages 171 - 179
  Kübra BAYSAL
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal of International Scientific Research 2536-4642 2016-2020
IBAD Youtube Channel
Dergimizin AkademikMakale adlı Youtube Kanalına ulaşmak için tıklayınız
DUYURULAR

IBAD Journal of Social Sciences Ağustos 2020 tarihi itibariyle MLA Index'te taranmaya başlamıştır. 

Dergimiz 2020 itibariyle  Akademik Teşvik  Başvuru Şartlarını taşımaktadır.

Yaz ve Güz 2020 sayılarının makale kotası dolmuştur. 1 Ekim 2020'ye kadar gelen makaleler 2020 Milli Mücadele'nin 100. Yılı Özel Sayısı için değerlendirmeye alınacaktır. 


 SCOPUS, dergimize düzeltme vermiş olup dergimiz 2022 Ekiminden sonra tekrar değerlendirmeye alınacaktır.


ULAKBİM, dergimize düzeltme vermiş olup dergimiz 2021 yılında tekrar değerlendirmeye alınacaktır.

BOOKS OF CONGRESSES

IBAD CONGRESSES

1ST IBAD-2016, Madrid, SPAIN
Abstracts          Proceedings

2ND IBAD-2017, Istanbul, TURKEY
Abstracts             Proceedings

3RD IBAD-2018, Skopje, MACEDONIA
Abstracts           Proceedings 
Bildiriler            Program

4TH IBAD-2019, Uppsala, SWEDEN

5TH IBAD-2020, Istanbul, TURKEY
Bildiriler           Program

ICES CONGRESSES

1ST  ICES-2018, Istanbul, TURKEY

2ND  ICES-2019, Istanbul, TURKEY
Abstracts       Program