IBAD Journal of Social Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |


Dergimize makale başvuruları SÜREKLİ devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden ERKEN GÖRÜNÜM altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHLER

Kış sayısı için 1 Ocak   -   Yaz sayısı için 1 Haziran   -    Güz sayısı için 1 Ekim


IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.IBAD Journal of Social Sciences

e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |
Cover Image


Dergimize makale başvuruları SÜREKLİ devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden ERKEN GÖRÜNÜM altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHLER

Kış sayısı için 1 Ocak   -   Yaz sayısı için 1 Haziran   -    Güz sayısı için 1 Ekim


IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.Special Issue Last Issue
Issue - Oct 2019
 1. The Metaphors That Candidate Teachers Used for Foreign Language Teacher
  Pages 12 - 24
  Ayse Arslan Cavusoglu, Fatih Tepebaşılı
 2. İmam Ebû Hanîfe’nin Siyaset Anlayışı Ve Siyasî Tutumu
  Pages 25 - 37
  Maksut Çetin
 3. Acquisition Of Passives: A Semantico-Pragmatic Approach
  Pages 53 - 63
  Sercan Karakaş
 4. Analitik Hiyerarşi Seçim Yöntemi ile Otel Personeli Seçimi Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Giresun İli Örneği
  Pages 64 - 78
  Hakan Akyurt
 5. Twitter in the context of Oldenburg’s Third Place Theory
  Pages 79 - 89
  İlkim Markoç
 6. Tarihi Yarımadada Unutulmuş Bir İsim ve Zamana Direnen Bir Mekân: Saka Baba Dergâhı
  Pages 90 - 115
  İsmail Sabah
 7. Kuram ve Uygulamadaki Boşluğa Bir Bakış: İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenliklerine Dair Değerlendirmeleri
  Pages 116 - 129
  Gülden İlin
 8. Zorbalığa Dair Bilişsel Yargıların, Tepkisel ve Amaca Yönelik Saldırganlığın Aile İçi Şiddet Olgusu Açısından İncelenmesi
  Pages 130 - 142
  Eda Ermağan Çağlar, Tuğba Türk, Yasemin Sanal
 9. Bir Olasılıktan Ötekine Köprü
  Pages 143 - 151
  Adil Korkmaz
 10. Robert Dick’in “The Other Flute” Metodundaki Mikrotonal İcra Tekniklerinin Türk Müziği Perde Sistemine Uyarlanması Üzerine Bir Araştırma (Hüseyni Makamı Örneği)
  Pages 152 - 160
  Çiğdem Dönmez Kırlangıç, Mehlika Dündar
 11. 5. Sınıf Matematik Ders Kitabının Değerlerimiz Açısından İncelenmesi
  Pages 161 - 171
  Volkan Sayın, Keziban Orbay, Emine Altunay Şam
 12. Aktif Yurttaşlık İle Dindarlık Durumu Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi
  Pages 172 - 184
  Ensar Çetin, Kemal Dil, Sedat Yazıcı, Hakan Arslan
 13. Birgi Tarihi Yerleşiminin Sürdürülebilir Bir Yaklaşımla Korunmasında Yer Kimliğinin Rolü
  Pages 185 - 197
  Cansu Saçan, Yonca Yılmaz, Hümeyra Birol
 14. Fransızca A1 Dil Düzeyinde Kelime Öğretiminde “Le Fle Pour Les Curıeux” İnternet Sitesinin Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi
  Pages 198 - 216
  Senem Seda Şahenk
 15. Üniversite Öğrencilerinin Film İzleme Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Bingöl Üniversitesi Örneği
  Pages 217 - 231
  Ali Ülvi Özbey
 16. Investigation of University Students with Respect to Gender Identity and Sexual Orientation Within the Context of Shweder’s Big Three Ethics
  Pages 232 - 243
  Şahin Atik, Melih Varol
 17. Evli Kadınların Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumu ve Etkileyen Faktörler
  Pages 256 - 264
  Havva Tel, Semra Kocataş, Nuran Güler, Hatice Tel Aydın, Nurcan Akgül Gündoğdu
 18. İngilizce Dinleme Becerilerini Geliştirmek için Bir Oturumlu Strateji Eğitimi
  Pages 244 - 255
  Ali Ulus Kımav
 19. A Research on the Relationship Between the Dimensions of Corporate Social Responsibility
  Pages 265 - 273
  Süreyya ECE
 20. A New Assessment on Two Portraits
  Pages 274 - 281
  Yaşar ARLI
 21. Türkiye Selçuklu Devleti’nde Saltanat Naiplerinin İktidar Üzerine Etkileri
  Pages 282 - 297
  Nihal Gezen
 22. Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinin Gözünden Kent Merkezi Kullanımında Mesleki Algının Ve Memnuniyetin Ölçülmesi
  Pages 298 - 313
  Hatice Gül Önder
 23. Feminist Distopyada İktidar, Baskı Ve Direniş: Damızlık Kızın Öyküsü
  Pages 1 - 11
  Merve Deniz Pak
 24. Barbara Kruger’in Tasarımlarını Göstergelerarasılığın Yeniden Üretim Yöntemleriyle Okumak
  Pages 38 - 52
  Dilek Çulha
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal of International Scientific Research 2536-4642 2016-2019
DUYURULAR

    Güz 2019 Sayımız için son makale gönderim tarihi 12 Ekim 2019'a kadar uzatılmıştır.    

BOOKS OF CONGRESSES

IBAD CONGRESSES

1ST IBAD-2016, Madrid, SPAIN
Abstracts          Proceedings

2ND IBAD-2017, Istanbul, TURKEY
Abstracts             Proceedings

3RD IBAD-2018, Skopje, MACEDONIA
Abstracts           Proceedings 
Bildiriler            Program

4TH IBAD-2019, Uppsala, SWEDEN

ICES CONGRESSES

1ST  ICES-2018, Istanbul, TURKEY

2ND  ICES-2019, Istanbul, TURKEY
Abstracts       Program