IBAD Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |


IBAD Journal of Social Sciences (IBAD) is published in order to release high-quality original articles and reviews that outline the topics regarding Turkey and the Turks within the scope of scientific dimensions in the field of social sciences to the public.

IBAD is published tri-annually in March, August and December and in Turkish and English languages.

IBAD includes studies that address current and historical issues regarding Turkey and the Turks in the field of social sciences from a scientific point of view, and suggest solutions in this regard. The journal also includes the studies conducted by Turkish researchers in the field of social sciences. In addition, it is also open to submissions from and about Cyprus and European countries, since they have close relations with Turkey.


IBAD Journal of Social Sciences

e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |
Cover Image


IBAD Journal of Social Sciences (IBAD) is published in order to release high-quality original articles and reviews that outline the topics regarding Turkey and the Turks within the scope of scientific dimensions in the field of social sciences to the public.

IBAD is published tri-annually in March, August and December and in Turkish and English languages.

IBAD includes studies that address current and historical issues regarding Turkey and the Turks in the field of social sciences from a scientific point of view, and suggest solutions in this regard. The journal also includes the studies conducted by Turkish researchers in the field of social sciences. In addition, it is also open to submissions from and about Cyprus and European countries, since they have close relations with Turkey.


Issue 9 - Mar 30, 2021
 1. Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin 21.Yüzyıl Becerileri
  Pages 1 - 11
  Ahmet UYAR, Barış ÇİÇEK
 2. Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Eğitimcilerinden Beklentileri: Ağrı ve Erzurum İli Örneği
  Pages 12 - 27
  Gülsüm PAMUK, Serap ALTUN, Utku ŞENDURUR
 3. Türkiye Türkçesinde 1930’lu Yıllardan Sonra Türetilen veya Canlandırılan Yeni Sözcüklerin Ağız Metinlerine Etkisinin Bir Örneklem Üzerinden Değerlendirilmesi
  Pages 28 - 62
  Anıl ÇELİK
 4. Hüzünlü ve neşeli müziklerin kısa süreli bellek üzerine etkisi
  Pages 63 - 79
  Hazal TOPTAŞ, Barış ERDAL, Yeliz KINDAP TEPE, Burhanettin ÇİĞDEM, A. Suat TOPAKTAS
 5. Büyük Beşli Modeli ve Psikolojik Danışman Adaylarının Mesleğe İlişkin Kişisel Eğilimleri
  Pages 80 - 99
  Fidan KORKUT OWEN
 6. Vekil Dinin Uygulamadaki Görünümü: KKTC Güzelyurt Örneği
  Pages 100 - 116
  İ̇smail SEZGİN
 7. Barselona Sözleşmesi Kapsamında Akdeniz ve Kıyılarının Korunmasında Çevresel İşbirliğinin Önemi
  Pages 117 - 142
  İ̇̇mam Bakır KANLI, Nahide Nur FALCIOĞLU
 8. İşyerinde Psikolojik Şiddetin İş Tatmini, İşe Yabancılaşma ve İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi
  Pages 143 - 176
  Çiğdem İNCE AYAYDIN
 9. Türkçe Öğretmeni Adaylarının WEB 2.0 Araçlarının Kullanımıyla İlgili Görüşleri
  Pages 177 - 197
  Neslihan KARAKUŞ, Züleyha ER
 10. The Reflection of Patterns and Clothing Forms of Various Cultures on Contemporary Clothing Design; The Peruvian Example
  Pages 198 - 226
  Çimen BAYBURTLU
 11. Endüstri 4.0'ın Lojistik Boyutu: Lojistik 4.0
  Pages 231 - 251
  Dilek GÖNÇER DEMİRAL
 12. Sosyal Demokrat Refah Devletlerinde Evrensel Temel Gelir: Finlandiya Örneği
  Pages 252 - 266
  Ahmet Cem ESENLİKCİ, Mehmet Ali ENGİN
 13. The Effect of Free Cash Flow and Capital Structure on The Company’s Efficiency and an Application in ISE 100
  Pages 267 - 290
  Mustafa RIMAZ, Yıldız AYANOĞLU
 14. Farklı Sınıf Seviyesindeki Ortaokul Öğrencilerin Sıvıların Kaldırma Kuvvetine İlişkin Kavramsal Anlamaları
  Pages 311 - 335
  Muhammed Ali BABACAN, Ela Ayse KOKSAL
 15. Is The Requirement Of ‘Boots On The Ground’ Necessary Anymore For An Occupation?
  Pages 336 - 346
  Yunus Emre GÜL
 16. Gıda Kayıp ve İsrafının Azaltılmasında Gıda Bankacılığı
  Pages 291 - 310
  Mehmet Seçkin ADAY, Serpil ADAY
 17. Kitap incelemesi:Eralp, Osman Nuri. (2020). Başka Dünyalarda Canlı Mahlukat Var Mıdır? İstanbul: Karakarga Yayınları.
  Pages 227 - 230
  Ercan GÜROVA
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Journal of International Scientific Research 2536-4642 0 2016-2021
DUYURULAR

-Yaz 2021 sayısı için makale başvuruları başlamıştır.  Yaz 2021 sayısı için makale son gönderim tarihi 1 Haziran 2021'dir.

- IBAD Journal of Social Sciences Ekim 2020 tarihi itibariyle bazı üniversitelerce alan indeksi sayılan ERIHPLUS'ta indekslenmeye başlamıştır.

-IBAD Journal of Social Sciences Ağustos 2020 tarihi itibariyle bazı üniversitelerce alan indeksi sayılan MLA Index'te taranmaya başlamıştır. 

 - Dergimiz 2020 itibariyle  Akademik Teşvik  Başvuru Şartlarını taşımaktadır.

 - SCOPUS, dergimize düzeltme vermiş olup dergimiz 2022 Ekiminden sonra tekrar değerlendirmeye alınacaktır.


IBAD Youtube Channel
Dergimizin AkademikMakale adlı Youtube Kanalına ulaşmak için tıklayınız
BOOKS OF CONGRESSES

IBAD CONGRESSES

1ST IBAD-2016, Madrid, SPAIN
Abstracts          Proceedings

2ND IBAD-2017, Istanbul, TURKEY
Abstracts             Proceedings

3RD IBAD-2018, Skopje, MACEDONIA
Abstracts           Proceedings 
Bildiriler            Program

4TH IBAD-2019, Uppsala, SWEDEN

5TH IBAD-2020, Istanbul, TURKEY
Bildiriler           Program

ICES CONGRESSES

1ST  ICES-2018, Istanbul, TURKEY

2ND  ICES-2019, Istanbul, TURKEY
Abstracts       Program