IBAD Journal of Social Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |


Dergimize makale başvuruları SÜREKLİ devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden ERKEN GÖRÜNÜM altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHLER

Kış sayısı için 1 Ocak   -   Yaz sayısı için 1 Haziran   -    Güz sayısı için 1 Ekim


IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.IBAD Journal of Social Sciences

e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |
Cover Image


Dergimize makale başvuruları SÜREKLİ devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden ERKEN GÖRÜNÜM altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHLER

Kış sayısı için 1 Ocak   -   Yaz sayısı için 1 Haziran   -    Güz sayısı için 1 Ekim


IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.October 2019 Special Issue Last Issue
Issue - Oct 2019
 1. The Metaphors That Candidate Teachers Used for Foreign Language Teacher
  Pages 12 - 24
  Ayse Arslan Cavusoglu, Fatih Tepebaşılı
 2. İmam Ebû Hanîfe’nin Siyaset Anlayışı Ve Siyasî Tutumu
  Pages 25 - 37
  Maksut Çetin
 3. Acquisition Of Passives: A Semantico-Pragmatic Approach
  Pages 53 - 63
  Sercan Karakaş
 4. Analitik Hiyerarşi Seçim Yöntemi ile Otel Personeli Seçimi Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Giresun İli Örneği
  Pages 64 - 78
  Hakan Akyurt
 5. Twitter in the context of Oldenburg’s Third Place Theory
  Pages 79 - 89
  İlkim Markoç
 6. Tarihi Yarımadada Unutulmuş Bir İsim ve Zamana Direnen Bir Mekân: Saka Baba Dergâhı
  Pages 90 - 115
  İsmail Sabah
 7. Kuram ve Uygulamadaki Boşluğa Bir Bakış: İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenliklerine Dair Değerlendirmeleri
  Pages 116 - 129
  Gülden İlin
 8. Zorbalığa Dair Bilişsel Yargıların, Tepkisel ve Amaca Yönelik Saldırganlığın Aile İçi Şiddet Olgusu Açısından İncelenmesi
  Pages 130 - 142
  Eda Ermağan Çağlar, Tuğba Türk, Yasemin Sanal
 9. Bir Olasılıktan Ötekine Köprü
  Pages 143 - 151
  Adil Korkmaz
 10. Robert Dick’in “The Other Flute” Metodundaki Mikrotonal İcra Tekniklerinin Türk Müziği Perde Sistemine Uyarlanması Üzerine Bir Araştırma (Hüseyni Makamı Örneği)
  Pages 152 - 160
  Çiğdem Dönmez Kırlangıç, Mehlika Dündar
 11. 5. Sınıf Matematik Ders Kitabının Değerlerimiz Açısından İncelenmesi
  Pages 161 - 171
  Volkan Sayın, Keziban Orbay, Emine Altunay Şam
 12. Aktif Yurttaşlık İle Dindarlık Durumu Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi
  Pages 172 - 184
  Ensar Çetin, Kemal Dil, Sedat Yazıcı, Hakan Arslan
 13. Birgi Tarihi Yerleşiminin Sürdürülebilir Bir Yaklaşımla Korunmasında Yer Kimliğinin Rolü
  Pages 185 - 197
  Cansu Saçan, Yonca Yılmaz, Hümeyra Birol
 14. Fransızca A1 Dil Düzeyinde Kelime Öğretiminde “Le Fle Pour Les Curıeux” İnternet Sitesinin Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi
  Pages 198 - 216
  Senem Seda Şahenk
 15. Üniversite Öğrencilerinin Film İzleme Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Bingöl Üniversitesi Örneği
  Pages 217 - 231
  Ali Ülvi Özbey
 16. Investigation of University Students with Respect to Gender Identity and Sexual Orientation Within the Context of Shweder’s Big Three Ethics
  Pages 232 - 243
  Şahin Atik, Melih Varol
 17. İngilizce Dinleme Becerilerini Geliştirmek için Bir Oturumlu Strateji Eğitimi
  Pages 244 - 255
  Ali Ulus Kımav
 18. Evli Kadınların Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumu ve Etkileyen Faktörler
  Pages 256 - 264
  Havva Tel, Semra Kocataş, Nuran Güler, Hatice Tel Aydın, Nurcan Akgül Gündoğdu
 19. A Research on the Relationship Between the Dimensions of Corporate Social Responsibility
  Pages 265 - 273
  Süreyya Ece
 20. A New Assessment on Two Portraits
  Pages 274 - 281
  Yaşar Arlı
 21. Türkiye Selçuklu Devleti’nde Saltanat Naiplerinin İktidar Üzerine Etkileri
  Pages 282 - 297
  Nihal Gezen
 22. Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinin Gözünden Kent Merkezi Kullanımında Mesleki Algının Ve Memnuniyetin Ölçülmesi
  Pages 298 - 313
  Hatice Gül Önder
 23. Akademisyenlerin Algıladıkları Mobbing ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 314 - 325
  Ayfer Öztürk
 24. Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerinde Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Analizi
  Pages 326 - 339
  Zerrin Kılıçarslan
 25. Competitiveness in the Pharmaceutical Industry
  Pages 340 - 352
  Hasan Hüseyin Yıldırım, Melih Mestanoğlu
 26. Yeni Bir Sosyal Bilim Paradigmasına Doğru: Mirasın Reddi ve Bütünsel Bilim Arayışları
  Pages 353 - 362
  Cem Özkurt
 27. Ergenlerin Sosyal Medya Bağımlılığı Düzeylerinin Benlik Saygısına Göre İncelenmesi
  Pages 363 - 377
  Fulya Yüksel-Sahin, Özlem Öztoprak
 28. Sanat Müzelerindeki Kopyalama Programlarının Tarihsel Temelleri ve Amerika’daki Uygulama Örnekleri
  Pages 378 - 395
  Cihan Şule Külük
 29. Sağlık Harcamaları ve Çevre Kirliliği: Asean-5 Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi
  Pages 396 - 407
  Yasemin Dumrul
 30. Sosyal Medya Platformu Seçimini Etkileyen Kriter Ağırlıklarının Bulanık DEMATEL Yöntemiyle Belirlenmesi
  Pages 408 - 420
  Burcu Oralhan
 31. BOBİ FRS Karşılıklar Standardı ve Uygulaması
  Pages 421 - 431
  Gülçin Yıldırım
 32. Palyatif Bakım Eğitimlerinin Sürdürülebilirliği
  Pages 432 - 440
  Betül Akalın, Ayşenur Modanlıoğlu
 33. Organik Ürün Tüketimi Üzerine Etkili Olan Faktörlerin Analizi; Erzurum İli Örneği
  Pages 441 - 451
  Ahmet Uzundumlu, Ayşe Sezgin
 34. Türkiye’de Ekolojik Ayak İzi ve Biyokapasite Arasındaki İlişki: Bootstrap Rolling Window Nedensellik Testi
  Pages 452 - 465
  Türker Şimşek, Mücella Bursal
 35. Heterotopyalar İçinde Bir Birey Nasıl Yaşayabilir?
  Pages 466 - 485
  Şeyma Ekice
 36. Sanat Yapıtı Bellek İlişkisi
  Pages 486 - 496
  Abdül Tekin
 37. Seçilmiş Asya Ülkelerinin Lojistik Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Pages 497 - 507
  Suzan Oğuz, Gamze Alkan, Burcu Yılmaz
 38. Ödev Etiğinin Dini Etik Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 508 - 519
  Ali Yıldırım
 39. Van İlindeki Otellerin Engelli Bireylere Uygunluğunu Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Pages 520 - 529
  Sağbetullah Meriç, Hamit Işık
 40. The Firm Specific Capital Structure Determinants of Turkish Firms Listed in Istanbul Stock Exchange: A Structural Equation Approach
  Pages 530 - 559
  Ali Sait Albayrak
 41. Moda Tasarımcısı Issey Mıyake’nin Koleksiyonlarının Tasarım Ögeleri Bakımından İncelenmesi
  Pages 560 - 577
  Şerife Yıldız, Yasemen Turunç
 42. Matematik Öğretmen Adaylarında Bilişsel Stil, Görsel Matematik Okuryazarlığı Ve Matematik Başarısı İlişkisinin İncelenmesi: Simetri Örneği
  Pages 589 - 606
  Özlem Cezikturk
 43. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Öz Düzenleme Becerileri ile Benlik Algıları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi
  Pages 607 - 623
  Necla Tuzcuoğlu, Kadriye Efe Azkeskin, Gülşen İlçi Küsmüs, Özge Cengiz
 44. İşletmelerde Geçici Yönetim ve Önemi
  Pages 624 - 633
  Güler Ertaş
 45. Bağımsız Denetçi Raporunda Kilit Denetim Konuları: Olası Etkileri
  Pages 634 - 642
  Tuğçe Uzun Kocamış, Gülçin Yıldırım
 46. Fizik Öğretmeni Adaylarının Temel Matematiksel İşlem Yeterliklerinin İncelenmesi
  Pages 643 - 658
  Hasan Şahin Kızılcık
 47. Tüketim Kültürü ve İkna Bağlaminda Reklamda Retorik Figürlerin Kullanimi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 659 - 677
  Deniz Keba Ekinci
 48. Muhasebe ve Denetim Standartlarindaki Güçlenmenin Yenilikçi İşletmelerin Büyümelerine Etkisi
  Pages 678 - 687
  İsmail Elagöz, Ayşe Atılgan Sarıdoğan
 49. Feminist Distopyada İktidar, Baskı Ve Direniş: Damızlık Kızın Öyküsü
  Pages 1 - 11
  Merve Deniz Pak
 50. Barbara Kruger’in Tasarımlarını Göstergelerarasılığın Yeniden Üretim Yöntemleriyle Okumak
  Pages 38 - 52
  Dilek Çulha
 51. Fütürizm Akımının Tarihsel Süreci Bağlamında Fotoğraf Sanatına Kısa Bir Bakış
  Pages 578 - 588
  Tolga Akalın
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal of International Scientific Research 2536-4642 2016-2019
DUYURULAR

 Güz 2019 Sayımız için son makale gönderim tarihi 10 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 


 SCOPUS, dergimize düzeltme vermiş olup dergimiz 2022'de tekrar değerlendirmeye alınacaktır. 

BOOKS OF CONGRESSES

IBAD CONGRESSES

1ST IBAD-2016, Madrid, SPAIN
Abstracts          Proceedings

2ND IBAD-2017, Istanbul, TURKEY
Abstracts             Proceedings

3RD IBAD-2018, Skopje, MACEDONIA
Abstracts           Proceedings 
Bildiriler            Program

4TH IBAD-2019, Uppsala, SWEDEN

ICES CONGRESSES

1ST  ICES-2018, Istanbul, TURKEY

2ND  ICES-2019, Istanbul, TURKEY
Abstracts       Program