IBAD Journal of Social Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |


Dergimize makale başvuruları SÜREKLİ devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden ERKEN GÖRÜNÜM altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHLER

Kış sayısı için 1 Ocak   -   Yaz sayısı için 1 Haziran   -    Güz sayısı için 1 Ekim


IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.IBAD Journal of Social Sciences

e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |
Cover Image


Dergimize makale başvuruları SÜREKLİ devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden ERKEN GÖRÜNÜM altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHLER

Kış sayısı için 1 Ocak   -   Yaz sayısı için 1 Haziran   -    Güz sayısı için 1 Ekim


IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.IBAD Journal of Social Sciences Last Issue
Issue 5 - Dec 2019
 1. The Unfortunate Triumph of Anthropocentrism over the Carnivalesque In William Golding’s The Lord of the Flies
  Pages 1 - 8
  Özlem Akyol
 2. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Depresyonun Aracılık Rolü
  Pages 9 - 21
  Özge Turhan
 3. Ev Kadınlarının Tüketimi Algılama Biçimleri: Araban İlçesi Örneği
  Pages 22 - 33
  Beyzade Nadir Çetin, Pınar Arslan
 4. Bregalnitsa Bölgesinde Bulunan Osmanlı Sikkeleri
  Pages 34 - 47
  Gordana Janeva, Sevil Bülbül
 5. Tüketici Davranışına Göre Müşteri Sadakat Programı Algısının İlişkisel Pazarlama Kapsamında İncelenmesi
  Pages 48 - 69
  Ömer Sarı, Halime Göktaş Kulualp
 6. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 48-71 Aylık Çocukların Okul Algılarının Çizimler Aracılığıyla İncelenmesi
  Pages 70 - 88
  İlknur Civek, Özlem Çamlıbel Çakmak
 7. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Anayasa Mahkemesinin Yorumu (Karşılaştırmalı Anayasa İncelemesi)
  Pages 89 - 100
  M. Fatih Çınar
 8. Dijital Çağın Hedonist Çalışanları: Dijital Göçebeler
  Pages 101 - 113
  Aysun Kaya Deniz
 9. 20. yy. Resim Sanatında Gerçekçilik Arayışları
  Pages 114 - 120
  Metin Kuş
 10. Yetişkinlerin Aile Değerlerinin Kişisel Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 121 - 133
  Arzu Özyürek, Hüseyin Özpınar, Arife Okcu, Büşra Seher Kabakuş, Şerife Öksüzoğlu, Serap Fikir, Şevki Akarsu, Mehmet Karaoğlu, Mehmet Akif Yağımlı, Hülya Şahin
 11. Okul Yöneticilerinin Yönetsel ve Sanal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişki
  Pages 134 - 152
  Mehmet Kurun, Fatma Çobanoğlu
 12. Erzurum İlinde İçme Suyu İçin Ödeme İstekliliği Üzerine Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi
  Pages 153 - 163
  Ahmet Semih Uzundumlu, Özden Fakıoğlu, Mine Köksal
 13. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi İşletmelerinin Sera Gazı Beyanlarına Yönelik Güvence Denetimleri: ISAE 3410 Güvence Denetim Standardına İlişkin Bir Araştırma
  Pages 164 - 174
  Meltem Ece Çokmutlu, Şahay Ok
 14. The Effects of Psychological Violence on Organizational Culture and Organizational Citizenship Behaviour
  Pages 185 - 202
  Zafer Adıgüzel, İrem Küçükoğlu
 15. Diyaliz Hastalarında Sosyal Bütünleşme İhtiyacı
  Pages 175 - 184
  Yasemin Oğuz Güner
 16. Düzeltme
  Pages 1 - 1
  Editor IBAD
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal of International Scientific Research 2536-4642 2016-2019
DUYURULAR

 Kış 2020 sayımız için makale kabulü başlamıştır. Kış 2020 sayısı için son makale gönderim tarihi 1 Ocak 2020'dir. 


 Güz 2019 Sayımız için son makale gönderim tarihi 10 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 


 SCOPUS, dergimize düzeltme vermiş olup dergimiz 2022 Ekiminden sonra tekrar değerlendirmeye alınacaktır.

BOOKS OF CONGRESSES

IBAD CONGRESSES

1ST IBAD-2016, Madrid, SPAIN
Abstracts          Proceedings

2ND IBAD-2017, Istanbul, TURKEY
Abstracts             Proceedings

3RD IBAD-2018, Skopje, MACEDONIA
Abstracts           Proceedings 
Bildiriler            Program

4TH IBAD-2019, Uppsala, SWEDEN

ICES CONGRESSES

1ST  ICES-2018, Istanbul, TURKEY

2ND  ICES-2019, Istanbul, TURKEY
Abstracts       Program