Journal Boards

Editorial Board


Baş EditörEditor-in-chief

Doç. Dr. Hayrullah KAHYA, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye,

hayrullahkahya@hotmail.com

Alan Editörleri

Arkeoloji
Prof. Dr. Asuman BALDIRAN, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

abaldiran@gmail.com

Antropoloji
Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI, Indiana Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri

shahrani@indiana.edu


Sosyoloji
Doç. Dr. Zafer DURDU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

zaferdurdu@mu.edu.tr


Eğitim
Doç. Dr. D. Neslihan BAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

bayneslihan@gmail.com

Doç. Dr. Yeşim ÖZER ÖZKAN, Gaziantep Üniversitesi,Türkiye

yozer80@gmail.com


Spor ve Turizm Bilimleri
Doç. Dr. Süleyman Murat YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

smyildiz@mu.edu.tr


Dil, Edebiyat ve Tarih
Dr. Öğr. Üyesi Hülya KAYA HASDEMİR, Muş Alparslan Üniversitesi,Türkiye

hlykaya_bozok@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin ÖZMEN, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye

necmettinozdemir94@gmail.com


İşletme, Ekonomi
Prof. Dr. Meltem ONAY, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

meltemonay@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ebrucan İSLAMOĞLU, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye

islamoglu@sakarya.edu.tr


Dil Editörleri

Dr. Eda Ermagan Çağlar, Türkiye

ermagan.eda@gmail.com

Yasemin Temirci, Almanya

temirci@hotmail.com


Assoc. Prof. Dr. Hayrullah KAHYA, Yildiz Technical University, Turkey

hayrullahkahya@hotmail.com

Editors

Archaeology
Prof. Dr. Asuman BALDIRAN, Selçuk University, Turkey

abaldiran@gmail.com

Anthropology
Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI, Indiana University Bloomington, USA

shahrani@indiana.edu


Sociology
Assoc. Prof. Dr. Zafer DURDU, Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

zaferdurdu@mu.edu.tr


Education
Assoc. Prof. Dr. D. Neslihan BAY, Eskişehir Osmangazi University, Turkey

bayneslihan@gmail.com

Assoc. Prof. Dr. Yeşim ÖZER ÖZKAN, Gaziantep University, Turkey

yozer80@gmail.com


Sports & Turism Sciences
Assoc. Prof. Dr. Süleyman Murat YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

smyildiz@mu.edu.tr


Language & Literature & History
Assist. Prof.Dr. Hülya KAYA HASDEMİR, Muş Alparslan University, Turkey

hlykaya_bozok@hotmail.com

Assist. Prof.Dr. Necmettin ÖZMEN, İstanbul Sabahattin Zaim University, Turkey

necmettinozdemir94@gmail.com


Economics & Business
Prof. Dr. Meltem ONAY, Celal Bayar University, Turkey

meltemonay@gmail.com

Assist. Prof.Dr. Ebrucan İSLAMOĞLU, Hacı Bektaş Veli University, Turkey

islamoglu@sakarya.edu.tr


Language Editors

Dr. Eda Ermagan Çağlar, Turkey

ermagan.eda@gmail.com
Yasemin Temirci, Germany

temirci@hotmail.com
Advisory Board


Danışma KuruluAdvisory Board

Prof. Dr. Asuman BALDIRAN 
Selçuk Üniversitesi, TÜRKİYE

Arkeoloji

Prof. Dr. John WENDEL 

Dokkyo Üniversitesi, JAPONYA

Eğitim Bilimleri

Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI 
Indiana Üniversitesi, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Antropoloji

Prof. Dr. Meltem ONAY 
Celal Bayar Üniversitesi, TÜRKİYE

Sosyal ve Beşeri Bilimler


Prof. Dr. Wan Ahmad Jaafar WAN YAHAYA

Sains Malaysia Üniversitesi, MALEZYA

Eğitim Bilimleri ve Teknoloji

Doç. Dr. Ahmet EKŞİ
Kocaeli Üniversitesi, TÜRKİYE

İslami Bilimler-İlahiyat

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE

Edebiyat

Doç. Dr. Nazile ABDULLAZADE
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, AZERBAYCAN

Dilbilim

Doç. Dr. Senija TAHIROVIC
International University of Sarajevo, BOSNA HERSEK

Psikoloji

Doç. Dr. Toğrul HALİLOV
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, AZERBAYCAN

Arkeoloji

Dr. Öğr. Üyesi Admir MULAOSMANOVIĆ
International University of Sarajevo, BOSNA HERSEK

Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Ali YILDIZ
Yıldız Teknik Üniversitesi TÜRKİYE

Edebiyat

Dr. Öğr. Üyesi Elena TILOVSKA-KECHEDJI
"St.Kliment Ohridski" Üniversitesi, MAKEDONYA

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YAŞAR EKİCİ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, TÜRKİYE

Eğitim Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Nalan SINAY
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Selvira DRAGANOVIĆ
International University of Sarajevo, BOSNA HERSEK 

Psikoloji

Prof. Dr. Asuman BALDIRAN
Selçuk University, TURKEY

Archaeology

Prof. Dr. John WENDEL

Dokkyo Üniversitesi, JAPONYA

Education

Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI
Indiana University, USA

Anthropology

Prof. Dr. Meltem ONAY
Celal Bayar University, TURKEY

Social Sciences

Prof. Dr. Wan Ahmad Jaafar WAN YAHAYA
Sains Malaysia University, MALAYSIA

Education and Technology

Assoc. Prof. Dr. Ahmet EKŞİ
Kocaeli University, TURKEY

Theology

Assoc. Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Marmara University, TURKEY

Literature

Assoc. Prof. Dr. Nazile ABDULLAZADE
Azerbaycan Devlet Pedagoji University, AZERBAIJAN

Linguistics

Assoc. Prof. Dr. Senija TAHIROVIC
International University of Sarajevo, BOSNIA&HERZEGOVINA

Physicology

Assoc. Prof. Dr. Toğrul HALİLOV
Azerbaijan National Sciences Academia, AZERBAIJAN

Archaeology

Assist. Prof. Dr. Admir MULAOSMANOVIĆ
International University of Sarajevo, BOSNIA&HERZEGOVINA

Physicology

Assist. Prof. Dr. Ali YILDIZ
Yıldız Teknik University, TURKEY

Literature

Assist. Prof. Dr.  Elena TILOVSKA-KECHEDJI
"St.Kliment Ohridski" University, MACEDONIA

International Relations

Assist. Prof. Dr. Fatma YAŞAR EKİCİ
İstanbul Sabahattin Zaim University, TURKEY

Education

Assist. Prof. Dr. Nalan SINAY
Uluslararası Kıbrıs University, CYPRUS

Social Sciences

Assist. Prof. Dr. Selvira DRAGANOVIĆ
International University of Sarajevo, BOSNIA&HERZEGOVINA 

Physciology


NOT: HAKEM KURULU, HER SAYININ JENERİK SAYFASINDA AYRICA BELİRTİLECEKTİR.


IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD is under review EBSCO, SCOPUS, E-SCI and TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT.