Hakemlik Talebi

En az doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip akademisyenler dergimizde alanları ile ilgili makalelere hakemlik yapabilirler.

Hakemlik yapan akademisyenlere hakemlik belgesi düzenlenir. 

Hakem veritabanımıza kişisel bilgilerinizi ve uzmanlık alanınızı kaydetmek için lütfen tıklayınız.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD is under review EBSCO, SCOPUS, E-SCI and TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT.