Hakemlik Talebi

En az doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip akademisyenler dergimizde alanları ile ilgili makalelere hakemlik yapabilirler.

Hakemlik yapan akademisyenlere hakemlik belgesi düzenlenir. 

Hakem veritabanımıza kişisel bilgilerinizi ve uzmanlık alanınızı kaydetmek için lütfen tıklayınız.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences 


15376           15385                                                                                                                15386