Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2687-2641 | Period Tri-annual | Founded: 2019 | Publisher Salim DURUKOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad


IMPORTANT ANNOUNCEMENT
Our journal requires "Extended Abstract-Extended Abstract" for the articles to be published, as required by its applications to be scanned in new and important indexes. Details are included in the article template.
Article acceptance continues for the April 2021 issue.

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES ACADEMY JOURNAL (USBAD), which started its journey in scientific publishing life as an e-journal, is an international refereed journal and will be published 3 times a year, April-August-December. Special or additional issues can be published when necessary. The journal follows the Open Access Policy.

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES ACADEMY JOURNAL (USBAD) is a journal that publishes articles in all fields of social sciences, especially Turcology, philology, literature, history, educational sciences, which aims to create an opportunity and environment to make original publications in the world of science by accepting and publishing the articles to be published through plagiarism programs. . In this context, original scientific articles, symposium / information feast notices can be published in the journal, provided that the place, meeting and date are recorded and not published elsewhere.

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi

e-ISSN 2687-2641 | Period Tri-annual | Founded: 2019 | Publisher Salim DURUKOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad
Cover Image


IMPORTANT ANNOUNCEMENT
Our journal requires "Extended Abstract-Extended Abstract" for the articles to be published, as required by its applications to be scanned in new and important indexes. Details are included in the article template.
Article acceptance continues for the April 2021 issue.

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES ACADEMY JOURNAL (USBAD), which started its journey in scientific publishing life as an e-journal, is an international refereed journal and will be published 3 times a year, April-August-December. Special or additional issues can be published when necessary. The journal follows the Open Access Policy.

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES ACADEMY JOURNAL (USBAD) is a journal that publishes articles in all fields of social sciences, especially Turcology, philology, literature, history, educational sciences, which aims to create an opportunity and environment to make original publications in the world of science by accepting and publishing the articles to be published through plagiarism programs. . In this context, original scientific articles, symposium / information feast notices can be published in the journal, provided that the place, meeting and date are recorded and not published elsewhere.

Issue 4 - Dec 22, 2020
 1. TÜRK DİLİNDE RETORİK SORU
  Pages 512 - 533
  Nesrin GÜNAY
 2. TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKALARINI BELİRLEMEDE DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ
  Pages 534 - 553
  Tuğçe Nuriye ÜNLÜ, Duygu DENİZ, Esra SEVİMLİ
 3. TBMM’NİN AÇILIŞ YILDÖNÜMLERİNDE GENEL KURULA HİTAP EDEN YABANCI KONUKLARIN KONUŞMALARININ ANALİZİ (1985-2000)
  Pages 554 - 575
  Rıdvan BAL
 4. UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞINDA AİLENİN ETKİSİ VE BAĞIMLI SAYISININ AZALTILMASINDA JANDARMANIN ETKİNLİĞİ: İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA
  Pages 576 - 619
  Murat KOÇANLI
 5. TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN BÜYÜK DEPREMLERİN YERLEŞME VE DEMOGRAFİK YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (1927-2020)
  Pages 620 - 644
  Celal ŞENOL
 6. TÜRKİYE’DE DİNLEME EĞİTİMİNİN GELDİĞİ NOKTA (2017-2019 YILLARI)
  Pages 645 - 663
  Bahar DOĞAN KAHTALI, Bahadır OĞUZ, Cihan CAYHAN, Nesibe TAŞKIN
 7. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRK OCAĞI’NIN ANKARA’DAKİ FAALİYETLERİ VE KAPATILMASI MESELESİ
  Pages 664 - 690
  Haluk ÖLÇEKÇİ
 8. THE ARCHITECTURAL THEORY BEFORE AND AFTER KANT IN THE INTERSECTION OF THE PHILOSOPHY AND ARCHITECTURE
  Pages 691 - 714
  Hasan Basri KARTAL, Asiye Nisa KARTAL
 9. TÜRKİYE’DEKİ PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 715 - 730
  Zeynep KAVŞUR, Esra SEVİMLİ
 10. TELEVİZYON MECRASINDA REYTİNG SORUNSALI: TÜRKİYE’DE YAYIN YAPAN TV KANALLARININ İZLENME ORANLARININ ÖLÇÜMLENMESİNDE İLETİŞİM EĞİTİMİ ALAN GENÇLERİN GÖZÜNDE YAŞANAN AKSAKLIKLAR VE BU AKSAKLIKLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 754 - 780
  Mihalis KUYUCU
 11. KÜRESELLEŞMENİN POST’LARI: POST-MODERNİZM, POST-TRUTH VE POST-COVID
  Pages 805 - 817
  Samet ZENGİNOĞLU
 12. TÜRKİYE’DE COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRESİNCE ALINAN ÖNLEMLERİN KRİZ YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 818 - 851
  Berkan GÜNGÖR
 13. ÜRÜN KONUMLANDIRMADA COVID-19’UN İHRACAT ve PAZARLAMA STRATEJİSİNE ETKİSİ: PANDEMİ SÜRECİ VE SONRASI MOBİLYA SEKTÖRÜ
  Pages 852 - 873
  Ayhan BEKAR
 14. BÜTÜNÜYLE KARAGÖZ PERDE GAZELLERİ
  Pages 874 - 887
  Duygu UYSAL
 15. TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VE TÜRKİYE’DE SEÇİMLER
  Pages 888 - 906
  Rıdvan YAKA
 16. HASTANE MALİYETLERİNİN YAPISAL ANALİZİ
  Pages 907 - 926
  İ̇rfan ÖZEN
 17. BMGK DAİMİ ÜYELERİNİN SURİYE KRİZİNE YAKLAŞIMI: UYUŞMAYAN TALEPLER VE ÇATIŞAN ÇÖZÜMLER
  Pages 968 - 999
  Mehmet Turan ÇAĞLAR
 18. KÜRESEL SALGIN SONRASI ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YENİ NORMAL: KÜRESELLEŞMEDEN NEO ORTA ÇAĞ’A MI?
  Pages 1015 - 1036
  Harun SEMERCİOĞLU
 19. SÖZLÜ KÜLTÜR ÜRÜNLERİNİN AKTARIMINDA MEDYA, TOPLUM ve KUŞAKLARARASI ETKİLEŞİM
  Pages 1037 - 1053
  Aslihan ARSLAN
 20. DIŞ POLİTİKANIN SOSYAL İNŞASI: KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN KARAR ALMA YAPILARINA ARTAN ETKİSİ
  Pages 1054 - 1083
  Can DONDURAN
 21. KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALAN VARLIĞININ ESKİ VE YENİ YERLEŞİM BÖLGELERİ ÜZERİNDEN OKUNMASI: EDİRNE ÖRNEĞİ
  Pages 1084 - 1102
  Rukiye Duygu ÇAY, Beste KARAKAYA AYTİN
 22. SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMİ İLE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR
  Pages 1103 - 1131
  Adem BAYİRLİ
 23. KOBİ’LERİN SOSYAL MEDYA’DAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 1132 - 1152
  Özlem Deniz DUMAN, Uğur YAVUZ
 24. PANDEMİ SÜRECİNDE BİREYLERİN KORONAVİRÜS (KOVİD-19) KORKUSU: ÇORUM ÖRNEĞİ
  Pages 1153 - 1173
  Nevzat GENCER
 25. PERCEIVED SOCIAL SUPPORT, STRESS, COPING ATTITUDES OF PARENTS WITH SPECIAL NEEDS CHILDREN
  Pages 1174 - 1198
  Eren AYDIN, Begümhan YÜKSEL
 26. BİR BİYOGRAFİ DENEMESİ: İBRAHİM EDHEM PAŞA (1818-1893)
  Pages 1236 - 1252
  Mustafa Furkan ULUSOY
 27. COVİD-19 SALGIN DÖNEMİNDE MUHASEBE VE FİNANS GRUBU DERSLERİ VEREN AKADEMİSYENLERİN UZAKTAN EĞİTİMDE YAŞADIĞI SORUNLARIN İNCELENMESİ: BEU ÖRNEĞİ
  Pages 1253 - 1275
  Nazan GÜNGÖR KARYAĞDI
 28. MALİYE TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN KAMU POLİTİKASI METİNLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 731 - 753
  Berkan KARAGÖZ
 29. ÇAĞLARIN AKIŞINDA ANADOLU PİŞMİŞ TOPRAK KÜLTÜRÜ
  Pages 927 - 956
  Serap ÜNAL
 30. THE CORRELATION BETWEEN HIERARCHICAL AUTHORITY AND KNOWLEDGE AUTHORITY
  Pages 957 - 967
  Murat ŞENGÖZ
 31. HANS CHRİSTİAN ANDERSEN MASALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 1000 - 1014
  Rövşen MEMMEDOV
 32. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 1199 - 1214
  Hasan AYDEMİR, Yalçın KARALI, Gökhan COŞANAY
 33. KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE YEREL PAYDAŞLARIN EKOTURİZME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Pages 1215 - 1235
  Hasene Nur GÖK, Aziz Gökhan ÖZKOÇ
 34. TÜRKİYE'NİN 200 YILLIK İKTİSADİ TARİHİ
  Pages 801 - 804
  Gürdal ÇETİNKAYA
Article Template
Copyright Agreement
Review Procedures

CLICK for Preliminary Review Form

CLICK for Referee Evaluation Form

CLICK for Requested Article Evaluation Form

CLICK for Layout-Layout Editor Form

ANNOUNCEMENT

Our journal requires "Extended Abstract-Extended Abstract" for the articles to be published, as required by the applications made to be scanned in new and important indexes. Details are included in the article template.
Article acceptance continues for the April 2021 issue.
doi

20151

Social Media / Links

1837218373183741847316886